Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Demilitariseringsmote 27.1.2016 2

Från vänster: Saila Heinikoski,
Sia Spiliopoulou Åkermark, Pirjo
Kleemola-Juntunen och Filip Holiencin

 

Forskarna som medverkar i det treåriga projektet ”Demilitarisering i en tid av ökad militarisering” har träffats i Mariehamn. Projektforskarna träffades den 26-27 januari 2016 för att diskutera sina respektive forskningsarbeten.

Pirjo Kleemola-Juntunen undersöker havsrättens och demilitariseringsreglernas relation till det s.k. Proliferation Security Initative (PSI). Saila Heinikoski har nyligen påbörjat sin forskning om demilitariseringens ställning inom Finlands och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Filip Holiencin arbetar tillsammans med professor Timo Koivurova på en studie om demilitariseringen på Svalbard. Projektets ledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark granskar nya former av civilt-militärt samarbete i Östersjöområdet, särskilt med avseende på luftrummet.

Projektets tidigare forskare Yannick Poullie har avslutat sitt arbete om demilitariseringsdiskussionerna vid kalla krigets slutfas. En vetenskaplig artikel utkommer senare under 2016, redan nu finns ett blogginlägg som summerar några av hans slutsatser.

En närmare beskrivning av projektet finns här.

 

FacebookTwitterLinkedin