Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

ELDIA bok kopiaSlutrapporten från det tvärdisciplinära forskningsprojektet European Language Diversity for All (ELDIA, 2010-2013) utkommer i mars 2016 på förlaget Multilingual Matters. Boken har titeln ”Towards Openly Multilingual Policies and Practices” och är skriven av Johanna Laakso, Anneli Sarhimaa, Sia Spiliopoulou Åkermark och Reetta Toivanen. På basen av resultat från tolv fallstudier i åtta länder diskuteras dagens situation för mindre språk och minoritetsspråk i Europa samt synen på och tillämpningar av flerspråkighet. En språkvitalitetsbarometer - ett nytt vetenskapligt verktyg - presenteras. Delresultaten från projektet finns sedan tidigare tillgängliga på projektets hemsida.

Boken kan beställas från förlaget och kommer även att finnas tillgänglig på Amazon.

FacebookTwitterLinkedin