Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstituts direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark har beviljats forskningsfinansiering av den privata finländska forskningsstiftelsen KONE för projektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”.

Projektet är treårigt och ska pågå mellan 2015 och 2018. KONE-stiftelsen beviljar stöd för ett år i taget och beviljat nu stöd för projektets första år (86.500 euro).

Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Lapplands universitet i Rovaniemi. Fyra forskare ingår i projektet: Sia Spiliopoulou Åkermark (docent och projektets ledare), Pirjo Kleemola-Juntunen (jur. dr., post-doc), Timo Koivurova (professor, direktör vid Northern Institute for Environmental and Minority Law) samt doktorand Saila Heinikoski. I projektet deltar också assistent Filip Holiencin.

Forskarna ska med utgångspunkt i folkrätten studera hur Ålands demilitarisering och neutralisering påverkats av utvecklingen av modern teknologi, av sammanblandning av militärt och civilt samt av nya former av militärt samarbete. Projektet gör också jämförelser mellan Åland och andra demilitariserade områden, t.ex. Svalbard.

- Det finns ett stort behov av uppdaterad forskning om demilitarisering. Jag är nöjd över att vi har beviljats stöd för det från en finländsk stiftelse i hård internationell konkurrens och i ett samarbete med en av Finlands mest framstående institutioner, Institutet för miljö- och minoritetsrätt i Rovaniemi. KONE stiftelsen ger stöd till ”modiga projekt”, och beslutet är en bekräftelse på att vår forskning har hög kvalitet och internationell relevans, säger fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.

FacebookTwitterLinkedin