Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 Forskarna som deltar i projektet är professor Markku Suksi, fil. dr. Gunilla Herolf, fil.dr. Rickard Palmer, LL.M. Sarah Stephan, pol. dr. Maria Ackrén, professor Ágúst Thór Árnason, professor Gudmundur Alfredsson, pol. dr. Tove Malloy, lektor och cand. polit. Lise Lyck, jur. dr. Kári á Rógvi och docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

Projektledaren och initiativtagaren till projektet, fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, säger om projektet:

- Studier av nordiska självstyrelser har hittills ofta fokuserat på självstyrelserna var för sig och i synnerhet på deras institutioner. Däremot finns det inte mycket skrivet om hur självstyrelserna påverkat centralmakten, vad självstyrelserna har för relation till omvärlden och vilka trender vi kan se i dessa liknande men olika lösningar. Det internationella intresset för dessa nordiska erfarenheter är stort.

Ålands fredsinstitut har under åren initierat flera liknande projekt och publikationer där forskare från olika discipliner, specialiserade på självstyrelse, minoriteter eller säkerhet samarbetat. Bland annat kan nämnas projektet om minoriteter kring Östersjön (avslutades 2006), Ålandsexemplets relevans i fredsprocesser (2011) samt minoritetsspråk och flerspråkighet i Europa (2013). Ålands fredsinstituts forskningsprogram för åren 2014-2017 lyfter fram vikten av forskning kring Nordens roll som fredsregion i en globaliserad värld.

nord nr se cmyk ai

FacebookTwitterLinkedin