Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Kjell Ake Osttimor 2016

Den 16 – 23 april besökte fredsinstitutets direktör, Kjell-Åke Nordquist, Timor-Leste där han höll flera offentliga föreläsningar om övergången mellan post-konfliktsituationer och långsiktig stabilitet och statsbyggnad, hela tiden med utgångspunkt från Nordquists medlingsarbete i Timor-Leste 1998- 2003. Dessutom diskuterades samverkan med företrädare för universitet och regeringsorgan om möjligheten att utveckla ett samarbete om konflikthanteringsmodeller, baserat på de mångåriga historiska kontakterna mellan Åland och Östtimor. Stort intresse fanns också för att ta emot praktikanter eller studerande med intresse för att studera turismutveckling, regionalt ekonomiskt samarbete och miljö – frågor där Åland har både erfarenhet och kompetens. Förhoppningen är, att normala och fruktbärande kontakter inom flera samhällsområden kan komma till stånd mellan Åland och Östtimor, nu när landet har bilagt de centrala interna konflikterna och istället är på väg att utvecklas till en fungerande demokrati.

Timor-Leste – eller Östtimor som det svenska namnet lyder – var under övergången mellan indonesisk ockupation (från 1975) till självständighet (2002) föremål för flera internationella insatser till stöd för att ockupationen skulle upphöra och för att en fri och korrekt folkomröstning skulle kunna hållas om landets framtid, allt i enlighet med FN:s avkoloniseringssystem. Portugal var den historiska kolonialmakten i Östtimor, alltsedan 1515, till 1974, men landet lämnade ön abrupt 1974 – efter den så kallade nejlikerevolutionen samma år i Portugal – vilket öppnade för indonesisk ockupation året efter.

Ålands särställning var av stort intresse för timoresiska politiker och akademiker i samband med folkomröstningen om Östtimors framtid, vilken hölls 1999. Flera delegationer från Östtimor, vilka också hade representanter från FN inkluderade, besökte Åland både för att självstyrelsen i sig var intressant och men också för att särställningen reducerade den politiska känslighet som några inblandade länder kände av, när man möttes i några av världens större huvudstäder för samtal om att lösa konflikten.

FacebookTwitterLinkedin