Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Sia talarUnder april månad är fredsinstitutets forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, gästforskare vid Centret för Rysslandsstudier och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Under sin vistelse i Uppsala håller hon två gästföreläsningar och medverkade den 13 april i seminariet ”Europas föränderliga säkerhetslandskap – utmaningar och lösningar” arrangerat av Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa vid Uppsala universitet. Övriga paneldeltagare var Johannes Malminen (dr i statsvetenskap, säkerhetspolitisk analytiker och enhetschef för det säkerhetspolitiska området vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI) och Katarina Tracz (chef för tankesmedjan Frivärld). Moderator var Sverker Gustavsson, professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Den 18 april höll Spiliopoulou Åkermark en gästföreläsning om nya former av civilt-militärt samarbete i Östersjön vid Uppsala universitet. Föreläsningen arrangerades av Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa och Svenska institutet för internationell rätt. Spiliopoulou Åkermark, som leder det pågående forskningsprojektet "Demilitarisering i en allt mer militariserad värld", använde Ålands demilitarisering som fallstudie, och diskuterade hur det ökande civil-militära samarbetet i Östersjöregionen kan bidra till att vidare sudda ut gränsen mellan krig och fred och också kan förändra vår förståelse av grundläggande folkrättsliga begrepp, som till exempel ”suveränitet”. Den 26 april höll hon en gästföreläsning om minoritetsutbildning, där hon bland annat utgick ifrån resultat från forskningsprojektet European Language Diversity for All (ELDIA, 2010-2013, som hon och fredsinstitutet medverkat i. 

FacebookTwitterLinkedin