Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nordens tidning Årets första nummer av Föreningen Norden Sveriges tidskrift Nordens tidning har temat fred, och en stor del av innehållet är skrivet av partnerorganisationerna i projektet ”Norden för fred?”, som leds av Ålands fredsinstitut. Föreningen Norden Sverige är en av partnerorganisationerna i projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådets program Nordplus vuxen.

Tidskriften Nordens tidning har en upplaga på 13 000 exemplar, den går till föreningens medlemmar i Sverige samt till ett hundratal prenumeranter i övriga Norden. Politikerna i Nordiska rådets svenska delegation plus många tjänstemän inom regeringskansliet får också Nordens Tidning.

Nordens tidning finns tillgänglig digitalt på Föreningen Norden Sveriges hemsida.

Projektet ”Norden för fred?” har under dryga två år, i liten skala skapat ett nordiskt forum där civilsamhället kunnat diskutera fredsfrågor. Det har skett genom nätverksmöten för partnerorganisationerna och öppna seminarier i varje nordiskt land, där man diskuterat Nordens relation till fred, aktuella fredsfrågor och metoder som kan bidra till fredlig samhällsutveckling. Huvudfrågorna har varit hur fredligt Norden och de nordiska länderna egentligen är, hur man kan förstärka de fredliga traditioner och erfarenheter som finns och hur man kan arbeta för att stärka freden både inom Norden och i relationer med omvärlden.

Projektet, som ska avslutas i augusti 2016 är nu inne i sin slutfas, då material från projekttiden bearbetas och publiceras. Samtidigt diskuteras framtiden – fora där freden står i centrum och där civilsamhället kan delta i debatten är minst lika viktiga idag som de var när projektet startade.

Innehåll i tidningen:

-  Projektledare Susann Simolin, som är informationsansvarig vid Ålands fredsinstitut, har skrivit en ledare med titeln ”När ska vi prata om fred i Norden?”.

- Sia Spilopoulou Åkermark, forskningsledare vid Ålands fredsinstitut har skrivit om de nordiska självstyrelserna i fredsperspektiv och om hur relevanta deras erfarenheter är internationellt. Artikeln är skriven på basen av forskning som fredsinstitutet bedrivit på temat.

- Birger Norup från Peace Alliance Denmark slår ett slag för fredsministerier som en realistisk vision för alla nordiska länder.

- Norges fredsråds Babs Sivertsen berättar om medling som en framgångsrik konfliktlösningsmetod genom det norska konfliktrådet.

- Från Islands universitet finns en text om Reykjavik som fredsstad och om undervisningsmaterial om fred för användning i skolor.

-  Finlands fredsförbunds verksamhetsledare Laura Lodenius diskuterar Norden och Nato.

-  Föreningen Norden skriver om ”the Nordic way”, tolkat som former och procedurer för samarbete och hantering av intresse och rättstvister, med en hög grad av legitimitet.

-  Föreningen Nordens ungdomsförbund i Sverige, FNUF, gör en analys av Nordens identitet som fredsregion.

-  Gästskribenten Svenska freds, som inte är partner i projektet, skriver genom ordförande Anna Ek om nordiska förhållningssätt i relation till flyktingsituationen, och menar att Norden inte behöver högre murar eller vapenexport.

FacebookTwitterLinkedin