Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 Rapport nummer 2/2015 i rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute: The Åland Example Applied – a Case Study of the Autonomous Region of Muslim Mindanao

Kan Ålandsexemplet användas som inspirationskälla i muslimska Mindanao och i så fall till vilka delar? Det är huvudfrågan i statsvetaren Gustav Blombergs jämförande studie av Åland och muslimska Mindanao i Filippinerna, en studie som nu ges ut som nummer 2/2015 i Ålands fredsinstituts rapportserie.

Ett informationsblad om rapporten i pdf finns här.

Rapporten i sin helhet finns som pdf här.

Åland är ett välkänt exempel på framgångsrik konfliktlösning som lett till en stabil och internationellt förankrad minoritetsskydds-, självstyrelse- och demilitariseringsregim som överelvt och utvecklats under lång tid. Muslimska Mindanao i södra Filippinerna, å sin sida, är ett exempel där en långvarig konflikt fortsätter efter att en självstyrelseregim införts och där självstyrelsen fungerar endast delvis. Gustav Blomberg studerar likheter och skillnader mellan de två regionerna och deras utveckling och undersöker om och hur Åland skulle kunna tjäna som en inspirationskälla för Mindanao.

Rapporten går systematiskt och detaljerat igenom de faktorer som genom tidigare forskning (Ghai, Spiliopoulou Åkermark, Öst) identifierats som Ålandsexemplets styrkor, från säkerhetsarrangemang till territoriella avgränsningar. Genom denna kartläggning identifierar Blomberg problemen i muslimska Mindanao. De största hindren där har att göra med starka friktioner mellan olika huvudaktörer – fysiskt våld är fortfarande närvarande i form av bl.a. beväpnade grupper och klanfejder samtidigt som säkerheten är bristfällig. Autonomisystemet idag är svagt och präglas av odemokratiska strukturer och problematiska relationer mellan autonomin och centralstaten. Även om konflikten till stor del berör olika muslimska grupperingar i ett övervägande katolskt Filippinerna är den ändå av territoriell karaktär och har sitt ursprung redan i den spanska koloniseringen. Självstyrelsens territorium är svårdefinierat och det finns dessutom känsliga konflikter om naturresurser. Med andra ord skiljer sig utgångsläget väldigt mycket från Ålands. Trots detta faktum argumenterar Blomberg för att det finns orsak att hämta inspiration från Ålandsexemplet och dess innovativa lösningar på frågor som rör säkerhet, minoritetsidentitet och maktdelning, säsrkilt vad gäller demilitarisering, en lokal polisstyrka, hembygdsrätt och konfliktlösningsmekanismer liknande Ålandssdelegationen.

Gustav Blomberg är statsvetare och museolog. Han har tidigare varit assistent till riksdagsledamot Elisabeth Nauclér och arbetade då med frågor om Ålandsexemplet, självstyrelselösningar, minoritetsskydd och mänskliga rättigheter.

 

FacebookTwitterLinkedin