Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag


Bild av Justinas arbetspapper Fallstudie för projektet "Fair Sex"

 Justina Donielaite

 Justina Donielaite beskriver projektet "Fair Sex" som utförts i åländska gymnasier med start hösten 2011. Projektet strävade efter förebyggande av könsbaserat och sexuellt våld, främjande av positiva sexuella erfarenheter och jämställdhet mellan  könen. Projektets huvudbudskapet var kommunikation av samtycke som förutsättning för positiva sexuella erfarenheter och sociala aspekter av sex, något som inte finns på läroplanen. Fair sex-metoden består av workshops för elever och  utbildningspersonal. I studien beskrivs bakgrunden till projektet, dess mål, innehåll, metoder, resultat och tillvägagångssätt.
 Studien är skriven på engelska och kan laddas ner här.

FacebookTwitterLinkedin