Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

Konferensen samlade äldre och yngre akademiker som arbetar med frågor om självbestämmande, statskonstruktioner och minoritetsskydd inom olika discipliner, bland annat politisk geografi, statskunskap och juridik. I sitt inledningsanförande diskuterade Isabelle Schulte-Tenckhoff, professor i antropologi, problematiken kring olika med kategoriseringar i diskurser om självbestämmande och  minoriteters rättigheter, ett återkommande tema under konferensen. Michael Keating, professor i politik, konstaterade i sitt anförande att vi behöver lösningar för enskilda fall snarare än att försöka konstruera stater med utgångspunkt i föråldrade och dysfunktionella uppfattningar om suveränitet och auktoritet.

Konferensen var ett inspirerande forum för att diskutera med kollegor från hela Europa om sådana utmaningar som många regioner i Europa upplever, exempelvis i Skottland, Katalonien, Balkan, Östeuropa. Dessa utmaningar berör såväl minoriteter och stater som internationella organisationer.

FacebookTwitterLinkedin