Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Sia talarNobels testamente har en omfattande beskrivning av vilka ändamål fredspriset ska sträva efter. Han menade att det är 'folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser' som förtjänar uppmärksamheten. Fredspriset 2014 går till barnrättsförkämparna Kailash Satyarthi och Malala Yousafzay.

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark säger så här:

Nobelkommitténs beslut tydliggör att barn måste respekteras och skyddas från alla former av våld, både i krig men också i fredstid. Våld föder på sikt nytt våld. Genom att främja fredliga relationer gentemot och mellan barn och ungdomar stärker vi fredens långsiktiga chans runt om i världen. Det är viktigt också här hemma, t.ex. för arbetet mot mobbning och för rätten till en god skola för alla barn.

FacebookTwitterLinkedin