Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 13.00-15.00 Kastelholmssamtal om fred under beskydd av president Halonen

Finlands tidigare president Tarja Halonen har åtagit sig att vara beskyddare för så kallade ”Kastelholmssamtal”, samtal om fred inför inbjuden publik, arrangerade av Ålands fredsinstitut på Kastelholms slott på Åland. I panelen vid det första Kastelholmssamtalet den 28 mars 2014 deltar Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, Nordiska rådets direktör Britt Bohlin, Aud Lise Norheim, expeditionschef vid Norges utrikesdepartement samt Hans Wallmark, svensk riksdagsledamot och vice president för Nordiska rådet, för att diskutera årets tema, Norden och freden med president Halonen.

Kastelholmstalare 2014 collage 72

På Kastelholms slott finns ett begränsat antal platser för åhörare. Endast för inbjudna gäster.

15.30-17.30 Nordiskt fredsforum

Direkt efter Kastelholmssamtalen arrangeras ett öppet forum på närliggande Smakbyn. Detta evenemang kallas ”Nordiskt fredsforum” och där kommer representanter från det civila samhället från alla nordiska länder att framföra sina tankar om Norden och freden. Talarna kommer från organisationer som deltar i ett Nordplus-finansierat projekt kallat ”Norden för fred?”. Från Norges fredsråd kommer verksamhetsledare Hedda B. Langemyr, från Finlands fredsförbund ordförande Tarja Cronberg, från GAMIP/Peace Alliance Denmark verksamhetsledare Birger Norup, från Islands universitet forskare Silja Bara Omarsdottir och från Föreningen Norden Sverige deltar styrelseledamot Fredrik Harstad.

Anmälan stängd

Temat ”Norden och freden”

Både Kastelholmssamtalet och det nordiska fredsforumet går i år under temat ”Norden och freden”. Norden har erfarenheter av fredlig konfliktlösning och fredlig samexistens som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter. Samtidigt finns det tecken som tyder på att Norden är på väg att frångå sin traditionella fredsprofil. Hur rimmar fredsprofilen med ökat samarbete kring säkerhets- och försvarsfrågor mellan de nordiska länderna? Ska Norden vara och betraktas som en fredsregion även i framtiden? Hur kan man förstärka och utveckla fredsprofilen? Hur kan nordiska erfarenheter bidra till fredlig samhällsutveckling runt om i världen?

 

FacebookTwitterLinkedin