Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt.”

Så lyder den huvudsakliga slutsatsen från rapporten Fred, säkerhet, försvar. Rapporten är skriven för nätverket Partnerskap 2014, ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som består av ett femtontal organisationer ur det svenska civila samhället. Dess mål är att bidra till en öppen och allsidig samhällsdebatt och till att bygga fred och motverka våld i vår omvärld.

fred_sakerhet_forsvar_Page_001

Rapportförfattarna menar att tyngdpunkten bör förskjutas från traditionell försvarsmakt till civila insatser för att förebygga väpnade konflikter och bygga fred. Detta arbete kan utgöra en tredje pelare i svensk försvars- och säkerhetspolitik mellan bistånd och försvarsmakt. 

Rapporten kan laddas ner från Partnerskap 2014:s hemsida www.fredsagenda2014.se. Den kommer också att finnas till salu vid seminariet den 30.10.

Lars Ingelstam har skrivit rapporten tillsammans med Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm. Lars Ingelstam är civilingenjör, KTH 1959, fil kand (matematik) 1961, senare tekn dr, docent och biträdande professor i matematik vid KTH. Han har även varit anställd av UNESCO (1968) och FOA (1968-1972), chef för Sekretariatet för framtidsstudier 1973-1980 och därefter professor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, 1980-2002. Numera är han fritt arbetande forskare och författare, under senare år med inriktning på säkerhets- och försvarspolitik. Bland hans publikationer kan nämnas; System: att tänka över samhälle och teknik2002, ny reviderad upplaga 2012,  Kampen om kunskapen 2004, Ekonomi på plats 2007 och Vapen i Sverige och världen 2012.

Ålands fredsinstitut har följt partnerskapets arbete med anledning av sitt engagemang för Norden och freden, med målet att skapa ett nordiskt fredsforum. 

FacebookTwitterLinkedin