Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Svenska kulturfonden har beviljat 20.000 euro för en utredning som jämför de rättsliga grunderna för och erfarenheterna av minoritetsutbildning i Finland och Sverige. Projektet ska jämföra länderna sinsemellan men även i förhållande till de regler som har ställts upp av Europarådet.

Projektet genomförs under hösten 2008 och 2009 av docent Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör vid Ålands fredsinstitut och Dr. Kristian Myntti, forskningsledare vid Åbo akademi (rättsvetenskap).
FacebookTwitterLinkedin