http%3A%2F%2Fwww.peace.ax%2Fsv%2Fnyhetsarkiv%2F159-20000-euro-till-forsking-om-minoritetsutbildning