Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Bakgrund

Ålands fredsinstitut arbetar med olika projekt och metoder för bemäktigande – med målen att förebygga våld och stärka individers och gruppers egenmakt. Syftet är att dels att minska benägenheten att använda våld som strategi, dels att erbjuda andra strategier och förhållningssätt som främjar fredlig konfliktlösning och aktivt deltagande i samhället.

Skolfred

Med Folkhälsan som huvudarrangör samarbetar Rädda Barnen, Ålands fredsinstitut, polisen och utbildningsbyrån vid landskapsregeringen för skolfred på Åland. Med skolfreden vill man betona vikten av att alla i skolvärlden tillsammans jobbar för ett medmänskligt skolklimat.

Tjej- och killgruppsverksamhet

I samarbete med både lokala och internationella partnerorganisationer arbetar Ålands fredsinstitut kontinuerligt med att utveckla och vidareutveckla olika metoder för bemäktande med utgångspunkt i den så kallade tjej- och killgruppsmetoden.

Fair Sex

Inom projektet Fair Sex har nya metoder utvecklats för att diskutera jämställdhet och könsrelaterat våld med elever i åländska skolor. Dessutom har alla högstadie- och gymnasielärare fått fortbildning i hur man arbetar för en skola fri från sexuella trakasserier och sexuellt våld. Konceptet utvecklas nu vidare för att även kunna användas i fritidsaktiviteter och inom internationella samarbeten. Det fredsfrämjande och våldsförebyggande arbete som bedrivs genom Fair Sex knyter därmed samman dels det lokala och det internationella, dels skoltid och fritid.

FacebookTwitterLinkedin