Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag


Huvudtalare var utrikesminister Erkki Tuomioja och bland de övriga talarna fanns Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, Johannes Koskinen, ordförande för grundlagsutskottet, doktor Kristine Höglund, docent vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, ambassadör Kai Eide, Norge, Ålands talman Britt Lundberg samt Elisabeth Nauclér, ledamot i Finlands riksdag. Moderator var doktor Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet.

Seminariet lockade omkring 120 deltagare, bland dem diplomater, regeringstjänstemän och civilsamhällesföreträdare.

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark är glad för seminariet som anordnades i ett samarbete mellan Utrikespolitiska institutet och Ålands fredsinstitut och med stöd från riksdagens grundlagsutskott och kontaktgruppen mellan Åland och Finlands utrikesministerium.

Spiliopoulou Åkermark lyfte utifrån fredsinstitutets forskning fram att Ålandsexemplets tre komponenter, demilitariseringen och neutraliseringen, självstyrelsen och språk- och kulturskyddet var för sig är relevanta och användbara verktyg i många nuvarande kriser och konflikter.

Ambassadör Kai Eide välkomnade ett större intresse för demilitariseringsalternativet och Dr. Kristine Höglund konstaterade att forskningen visar att färre förhandlade fredslösningar kommer till stånd i de fall då det internationella samhället ingripit med våld.

Diskussionen betonade också vikten av återkommande diskussionsfora mellan å ena sidan diplomater, tjänstemän och andra praktiker och å andra sidan forskare och det civila samhället för att fördjupa sig i aktuella frågor. Sia Spiliopoulou Åkermark vill att Ålands fredsinstitut ska kunna bli värd för liknande diskussioner på nordisk nivå och förslag i denna riktning har redan tidigare lämnats till Nordiska rådet och ministerrådet.

Tiilikainen_72

Doktor Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet

Talen i pdf:

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Grundlagsutskottets ordförande Johannes Koskinen

Talman Britt Lundberg

Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér

Publik_72_2

FacebookTwitterLinkedin