Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

På förmiddagen den 10 april 2012 anordnas ett seminarium om Ålandsexemplet i Finlands riksdag i Helsingfors. Arrangörer är Ålands fredsinstitut och Utrikespolitiska institutet med stöd av riksdagens grundlagsutskott. Seminariet hålls på engelska och har titeln ”The Prospects of the Åland Example as a tool of Nordic Peace Mediation - Tackling Identity Conflicts, Autonomy and Minority Rights”. Seminariet hålls mellan klockan 10 och 12 i Riksdagens lilla parlament.

Huvudtalare är utrikesminister Erkki Tuomioja och bland de övriga talarna finns Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, Johannes Koskinen, ordförande för grundlagsutskottet, doktor Kristine Höglund, docent vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, ambassadör Kai Eide, Norge, Ålands talman Britt Lundberg samt Elisabeth Nauclér, ledamot i Finlands riksdag. Moderator är doktor Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet.
  
 Inbjudan till seminariet (på engelska, i pdf) finns här.

Klockan 14 till 16 samma dag bjuder Ålands lagtings talman Britt Lundberg, och lantråd Camilla Gunell, in till en mottagning vid Ålandskontoret, där informella diskussioner på samma tema kan fortsätta.  
  
 Inbjudan till mottagningen (på engelska, i pdf) finns här.

FacebookTwitterLinkedin