Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands demilitariserade status samt det faktum att ålänningarna är undantagna från militärtjänst, gör att Åland inte är involverat i militära fredsinsatser. I praktiken gör enskilda ålänningar, utsända av myndigheter eller frivilligorganisationer, insatser för fred och utveckling utomlands, men dessa civila insatser är inte samordnade. Åland används ofta som ett exempel på konfliktlösning, och ö-gruppens demilitariserade status har blivit en integrerad del av den åländska identiteten. På seminariet diskuterades vilka möjligheter Åland, med Ålandsexemplet som utgångspunkt, har att mer aktivt involvera sig i fredsfrämjande civil verksamhet.

Seminariet var indelat i två pass. I det första passet berättade ålänningar om egna erfarenheter av fredsarbete runt om i världen. Talare var Lotta Angergård, som varit ledsagare i Palestina, Marika Karlsson, sjuksköterska som varit utsänd till Sudan, Jürgen Weyand och Carina Aaltonen som genom Röda korset respektive Emmaus gjort insatser i många delar av världen.

I det andra passet diskuterade företrädare för organisationer och myndigheter, som på olika sätt arbetar för fred, hur fler ålänningar kan involveras i fredsarbete och hur Ålandsexemplet kan användas vid fredsinsatser. I pass två talade bland andra Andreas Karlsson från Röda korset, Roger Jansson som är medlem av kontaktgruppen för Åland och Finlands utrikesministerium samt Barbro Sundback, som under lång tid varit engagerad i den åländska fredsrörelsen.

Programmet kan laddas ner här.

Här kan du läsa Tom Asplunds presentation av CMC (pdf på engelska).

Seminarium 30.3.2010, Ålands demilitariseringsdag
Tid: 18.00-20.00
Plats: Ålands handelsläroverks auditorium

 

FacebookTwitterLinkedin