Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Vid seminariet medverkar följande personer:
Högsta domstolens president Pauliine Koskelo: Högsta domstolens roll i behörighetstvister mellan riket och Åland
Docent Henrik Stenius, forskningschef, Centrum för Norden-studier: Medborgaren på Åland och i riket. Några jämförelser rörande begreppets politiska innehåll
Docent Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör, Ålands fredsinstitut: Hermbygdsrättens framväxt: från Ålandsöverenskommelsen till 1951 års ssjälvstyrelselag – och i dag?
Ekon. dr Jouko Kinnunen , utredare, Ålands statistik- och utredningsbyrå: Fri rörlighet för människor och företag: en förutsättning för Ålands utveckling
Pol. mag. LL.M. Anna-Lena Sjölund, Ålands fredsinstitut: Hembygdsrättens hantering i den åländska verkligheten: kommunerna och landskapsregeringen
MA, JD Rhodri Williams, Visiting Fellow, Ålands fredsinstitut: Excluding to protect: property rights and minority protyection in international law
Vicehäradshövding Gunnar Jansson & landshövding Peter Lindbäck: Reflektioner och diskussion

Ladda ner det fullständiga seminarieprogrammet .

FacebookTwitterLinkedin