Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Lunchseminarium 11.12.2018 Ringbom

Tisdagen den 11.12 klockan 11.30-12.30 håller professor Henrik Ringbom ett lunchseminarium med titeln ”Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen” på hotell Arkipelag i Mariehamn.

 Östersjön påverkas av upp till sex olika nivåer av lagstiftning på samma gång, och är därmed förmodligen världens mest reglerade och förvaltade havsområde. Ett stort antal aktörer, bland dem EU, länderna runt Östersjön, gränsöverskridande organ och organisationer samt självstyrda Åland, påverkar och påverkas såväl av Östersjöns tillstånd som av de olika lagren av regleringar. Det är en komplex utmaning att vidta åtgärder för att till exempel förbättra havsmiljön. Vad sker då så många olika nivåer av lagstiftning reglerar samma sak? Vad händer där inga regler finns? Och vilken slags lagstiftning fungerar?

Henrik Ringbom är specialist på sjö- och havsrättsfrågor. Han arbetade i många år för EU i Lissabon, Portugal och har också varit verksam i Bryssel och Oslo. Numera är han baserad i Mariehamn och har flera deltidsanställningar och uppdrag utanför Åland. Han är bland annat professor vid universiteten i Oslo och Tromsö, docent i havsrätt och sjörätt vid Åbo Akademi samt forskningskoordinator vid kompetenscentret BALEX, som är ett internationellt juridiskt kompetenscenter inriktat på juridisk forskning och utbildning om Östersjöfrågor. På seminariet presenterar Henrik Ringbom forskning som nyligen gjorts inom ramen för BALEX-nätverket, i synnerhet gällande flernivåstyrning och miljöreglering. 

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

 

barkraft

FacebookTwitterLinkedin