Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Demilitariserings seminarium 2

 

Två forskare från det treåriga projektet “Demilitarisation in an  increasingly militarised world. International perspectives in a  multilevel framework – the case of the Åland Islands" medverkade vid  ett lunchseminarium som Ålands fredsinstitut arrangerade i Mariehamn 29.2.2016 och som lockade ett trettiotal åhörare.

Forskaren Saila Heinikoski diskuterade om hur EU:s utrikes- och  säkerhetspolitik inverkar på Ålands demilitarisering.  Speciellt tog hon upp frågan om vilken inverkan Lissabonfördragets solidaritetsklausul och biståndsklausul kan ha på utvecklingen, särskilt efter Frankrikes  åberopande av biståndsklausulen till följd av terrorattackerna i Paris i  november 2015. Saila Heinikoski granskar nu även Finlands säkerhets- och försvarspolitiska redogörelser under de senaste åren för att kunna dra närmare slutsatser om Finlands syn på Ålands demilitarisering och  neutralisering som en del av Finlands utrikespolitik. 

Projektets forskningsledare, Sia Spiliopoulou Åkermark, talade om  civilt-militärt samarbete i Östersjöregionen särskilt vad avser  luftrummet. Nya samarbeten om det s.k. öppna och flexibla luftrummet och om långvariga flygtillstånd för samman civila och militära aktörer och offentliga och privata intressen. Frågor om demokratisk förankring hamnar då lätt i skymundan och det blir viktigt att Finland och Åland framhåller demilitariseringens och neutraliseringens praktiska betydelse. 

Projektet finansieras av Konestiftelsen och Ålands kulturstiftelse. Mer information om projektet finns här.
 
I samband med seminariet intervjuade Ålands radio Sia Spiliopoulou Åkermark och Saila Heinikoski.

 

FacebookTwitterLinkedin