Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/vhosts/peace.ax/httpdocs/images/stories/Symposium2018//stories/minoritetsseminarium2015/

"Minority Protection at a Crossroads" var titel och tema för den internationella konferens som Ålands fredsinstitut ordnande den 31.3 2015 i Alandica kultur- och kongresshus i Mariehamn.

Temat för konferensen var minoritetsskydd i Europa och det vägskäl minoritetsskyddet anses stå i idag. Konferensen ordnades med stöd från Europarådets rådgivande kommitté om tillämpningen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och kommitténs arbete och ramkonventionen var ett av konferensens fokus. Den rådgivande kommittén var välrepresenterad på konferensen, både i publiken och i talarstolen. Ordförande för den rådgivande kommittén, Francesco Palermo, höll ett anförande om ramkonventionens betydelse och den rådgivande kommitténs kommande utmaningar. Första vice-ordförande för den rådgivande kommittén, Petra Roter, höll också ett anförande om de utmaningar minoritetsskyddet står inför i relation till nationalism. Tidigare ordföranden för den rådgivande kommittén, Alan Phillips och Rainer Hofmann bidrog också med anföranden under konferensen.

Europarådet representerades också av Marja Ruotanen, chef för Europarådets generaldirektoratet för demokrati och av Maria Ochoa-Llido, chef på Europarådets avdelning för antidiskriminering och social sammanhållning.

Man belyste frågan om minoritetsskyddet verkligen står i ett vägskäl eller inte ur ett europeiskt perspektiv med röster från, förutom Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, EU-institutioner, FN:s kontor för högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR) och genom talare med erfarenhet av att arbeta med minoritetsskydd runtom i Europa. Finland representerades av Finlands utrikesministerium och Sverige representerades av Sveriges utrikesdepartement. Finlands människorättscenter deltog också i konferensen, både med ett anförande och som åhörare.

OSSE:s högkommissionär för nationella minoriteter, Astrid Thors, bidrog med ett utförligt anförande om minoritesskyddets möjlighet att fungera i konfliktförebyggande syfte och vilken högkommissionärens roll är i konflikter där minoriteter är involverade. Minoritetsskydd i konfliktområden och under varierande omständigheter diskuterades av representanter från OHCHR, Finska människorättscentret och akademiker och yrkesutövare med erfarenheter från konflikter där minoriteter drabbas. De områden som belystes särskilt var Ukraina (speciellt Krim halvön), Georgien, Abchazien och Sydossetien.

Konferensen pågick hela dagen och avslutades med ett anförande av Stefan Oeter, professor i folkrätt på Hamburg Universitet. Hans anförande tog upp övervakningsorganens roll för minoritetsskyddets införlivande i Europa. I den efterförljande paneldiskussionen diskuterades dessa övervakningsorgans självständighet och betydelsen av deras oberoende för att kunna trygga ett så bra skydd som möjligt för minoriter. Professor Rainer Hofmann och fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark fick det sista ordet då de avslutade konferensen med en sammanfattande diskussion.

På konferensen deltog sammanlagt 85 deltagare. Hälften av deltagarna kom från europeiska organisationer och andra hälften bestod av deltagare från Finland och Sverige fastlandet, samt lokala politiker och deltagare.

Pulbliken fick också möjlighet att under konferensens gång ställa frågor och/eller framställa synpunkter till talare och panelister.

 

 

FacebookTwitterLinkedin