Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 Den 16 november 2007 ordnar Ålands fredsinstitut ett seminarium om minoritetesfrågor i Östersjöområdet. Seminariet "Minority Policies in Transition" är en uppföljning av forskningsprojektet och boken International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea (red. Sia Spiliopoulou Åkermark), som fredsinstitutet gav ut 2006.
Medarrangörer är Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet och det s.k. Gamla torget-samarbetet vid Uppsala universitet. Seminariet finansieras med stöd från Nordiska kulturfonden och Gamla torget-samarbetet.
I seminariet medverkar 16 minoritetsexperter från hela Österjöområdet. OSSE:s kommissionär för nationella minoriteter Rolf Ekeus kommer att hålla ett inledningsanförande.
Programmet kan laddas ner här.

FacebookTwitterLinkedin