Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Temat för Kastelholmssamtalen 2018 - "Media, makt och mod - om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet" - inriktar sig på två centrala förändringar av förutsättningarna för det offentliga samtalet: dels snabba och omfattande läckor av ofta säkerhetsklassad information till allmänheten genom enskilda individers förmedling, dels ogenerade förnekanden av vikten av sanning, relevans och trovärdighet hos den som företräder åsikter offentligt. Den tillit till media som varit medias egen historiska målsättning har ifrågasatts av personer med "egen tillgång till fakta" och vilka inte sällan kan sprida (falska) påståenden på ett omfattande och snabbt sätt. För de samhällen som byggt sin samhällsmodell på en informerad demokrati blir detta utmanande. Samhällen där makt definierar sanning har en annan utgångspunkt i detta avseende. Tillit ses som en central förklaring till varför demokratiska länder i praktiken aldrig för krig emot varandra. Även teorier om avskräckning och maktbalans bygger på en grundläggande samsyn om det aktuella läget, kort sagt vad som är sant och falskt. Förhastad eller fejkad information kan i redan spända lägen bidra till att risken för krig ökar.

Läs mer om Kastelholmssamtalen här.

Bild: Merete Mazzarella (foto: Teemo Rajala/CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), Olof Ehrenkrona (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet), Anders Mellbourn  (foto: privat) och Britt Lundberg (foto: Magnus Fröderberg/Norden.org). 

FacebookTwitterLinkedin