Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fredag 28.3.2014 hölls de första Kastelholmssamtalen, samtal om fred under beskydd av President Halonen i Kastelholms slott på Åland.  I panelen fanns Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, Nordiska rådets nytillträdda direktör Britt Bohlin, expeditionschef vid norska UD
 Aud Lise Norheim 
samt riksdagsledamot och vice president 
för Nordiska rådet 
Hans Wallmark.  


Sundback_Halonen_Spiliopoulou_webb

Beskyddare: President Tarja Halonen

”Det är en fin idé. Det är viktigt att understryka att Åland är ett positivt exempel på möjligheten att ingå avtal mellan grannländer, ett exempel som kan uppmuntra andra. Det visar också att närområdet är viktigt. I bredare nordiskt perspektiv finns det flera exempel - vi har Färöarna och Grönland - och det finns även andra viktiga teman, som välfärdsstaten och kvinnors ställning. Vi kan inte vara nöjda med allt, men det kunde finnas ett levande intresse för att se närmare på sådana variationer inom Norden. Så det är en fin idé, låt oss börja och se hur vi kan utveckla dessa tankar.”


Tuomioja-webb

Erkki Tuomioja, Finlands utrikesminister 

Utrikesminister Tuomioja har länge arbetat med nordiska frågor, bland annat som president för Nordiska rådet och har som utrikesminister aktivt drivit frågor om nordiskt samarbete bland annat inom fredsmedling.

"Ålands fredsinstitut och andra åländska aktörer har genom sina aktiviteter gett ett viktigt bidrag till strävanden att förstärka både den globala och regionala säkerheten. Vi på utrikesministeriet skattar högt våra samarbetspartners på Åland och därför är det ett nöje för mig att vid detta tillfälle delta i samtalen."


Bohlin Britt Bohlin, direktör för Nordiska rådet

Britt Bohlin var fram till 2013 landshövding i Jämtland, innan dess var hon ledamot i Sveriges riksdag och har bland annat suttit med i försvarsutskottet och krigsdelegationen. För Britt Bohlin blir detta hennes första besök till Åland sedan hon tillträdde som Nordiska rådets direktör.

” Nordiska rådet uppmärksammar under året på olika sätt att de nordiska länderna nu i 200 år har haft fred sins emellan. Norden och freden är ett synnerligen viktigt tema. Om vi inser vikten av att dra värdefulla slutsatser från historien kan också andra delar av världen ha intresse av dessa erfarenheter. Det är en viktig debatt som kommer att hållas på Kastelholms slott på Åland. Ett slott som själv har upplevt mera krigiska tider i Norden, men där det nu är möjligt att hålla en dialog om hur Norden kan påverka världen i en mera fredlig riktning.”


AudLiseNorheim2014

Aud Lise Norheim, expeditionschef vid Norges utrikesdepartement 

Aud Lise Norheim är expeditionschef vid Norges utrikesdepartements avdelning för FN, fred och humanitära frågor. Som diplomat för Norge har hon tidigare haft posteringar bland annat i Libanon, Italien och Bangladesh. År 2009 besökte hon Åland och höll i fredsinstitutets regi ett öppet föredrag i Mariehamn om hur ett litet land kan göra skillnad för freden.

”Kastelholmsamtalet er et fint initiativ til å dele erfaringer når det gjelder fred, forsoning og konfliktløsning. Norden har, med sin historie, et godt utgangspunkt for å arbeide sammen på dette området, samtidig som våre forskjellige valg av allianser, gjør at vi kan ha ulike roller. Variasjonene i tilknytningen til EU og NATO og samtidig det nordiske fellesskapet, gir etter min oppfatning Norden som helhet fortrinn i en slik sammenheng. Selv om ikke alt er perfekt, er Norden en svært god modell for samarbeid som andre kan lære av. ”


Hans Wallmark

Hans Wallmark, svensk riksdagsledamot och vice president för Nordiska rådet 

Hans Wallmark är ledamot i Sveriges riksdag sedan 2006. Han är bland annat vice ordförande för Sveriges delegation i Nordiska rådet, ledamot i försvarsutskottet och suppleant i utrikesutskottet där han var ordförande under perioden 2012-2013. Under 2014 är Wallmark vice president för Nordiska rådet. Wallmark har länge varit engagerad i det nordiska samarbetet och där bland annat intresserat sig för frågor om självstyrelser inom det nordiska samarbetet samt för Ålands självstyrelse, demilitarisering och språkskydd. År 2012 fick han Ålands självstyrelses jubileumsmedalj för framgångsrik verksamhet till gagn för landskapet Åland.

”I 200 år har inget nordiskt land varit i krig med ett annat nordiskt land. Och Sverige har för egen del haft en oavbruten fredsperiod på just 200 år, även om krigets stormvindar blåst i vårt närområde, grannländer har ockuperats eller utkämpat självständighetskrig. Visst finns det anledning att kritiskt granska och förhålla sig till en del saker som gjorts eller inte gjorts under dessa år men i omvärldens ögon får det nog ses som något extraordinärt med så lång tid av fred. Vi i Norden har onekligen något att berätta för andra länder och på andra kontinenter.”


 Sia nu

Moderator: Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark

– Norden har erfarenheter av fredlig konfliktlösning och fredlig samexistens som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter. Samtidigt finns det tecken som tyder på att Norden är på väg att frångå sin traditionella fredsprofil. Det är dessa frågor vi vill diskutera i det första Kastelholmssamtalet, säger fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, moderator för samtalet.


  

Kastelholmssamtal 2014
Kastelholmssamtal logo
Datum: 28.3.2014
Tid: Klockan 13.00-15.00
Plats: Kastelholms slott på Åland

Talare: 
President Tarja Halonen
Utrikesminister Erkki Tuomioja
Nordiska rådets direktör Britt Bohlin
Expeditionschef vid norska UD,
Aud Lise Norheim
Riksdagsledamot, vice president 
för Nordiska rådet 
Hans Wallmark 

Publik: 
Inbjudna gäster från Norden och Åland

Tema: Norden och freden. 
Länkar till debattartiklar och andra texter 
som fredsinstitutet skrivit angående temat 
Norden och freden finns här.

Side event:
Nordiskt fredsforum kl 15.30-17.30
på Smakbyn.
Läs mer här.

Kontaktpersoner:
Susann Simolin, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sarah Stephan, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

FacebookTwitterLinkedin