Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

President Tarja Halonen:

”Det är en fin idé. Det är viktigt att understryka att Åland är ett positivt exempel på möjligheten att ingå avtal mellan grannländer, ett exempel som kan uppmuntra andra. Det visar också att närområdet är viktigt. I bredare nordiskt perspektiv finns det flera exempel - vi har Färöarna och Grönland - och det finns även andra viktiga teman, som välfärdsstaten och kvinnors ställning. Vi kan inte vara nöjda med allt, men det kunde finnas ett levande intresse för att se närmare på sådana variationer inom Norden. Så det är en fin idé, låt oss börja och se hur vi kan utveckla dessa tankar.”Kastelholms_slott_2

Tuomioja-webbUtrikesminister Tuomioja har länge arbetat med nordiska frågor, bland annat som president för Nordiska rådet och har som utrikesminister aktivt drivit frågor om nordiskt samarbete bland annat inom fredsmedling.

Utrikesminister Tuomioja:

"Ålands fredsinstitut och andra åländska aktörer har genom sina aktiviteter gett ett viktigt bidrag till strävanden att förstärka både den globala och regionala säkerheten. Vi på utrikesministeriet skattar högt våra samarbetspartners på Åland och därför är det ett nöje för mig att vid detta tillfälle delta i samtalen."

Britt Bohlin var fram till 2013 landshövding i Jämtland, innan dess var hon ledamot i Sveriges riksdag och har bland annat suttit med i försvarsutskottet och krigsdelegationen. För Britt Bohlin blir detta hennes första besök till Åland sedan hon tillträdde som Nordiska rådets direktör.

BohlinRådsdirektör Bohlin:

” Nordiska rådet uppmärksammar under året på olika sätt att de nordiska länderna nu i 200 år har haft fred sins emellan. Norden och freden är ett synnerligen viktigt tema. Om vi inser vikten av att dra värdefulla slutsatser från historien kan också andra delar av världen ha intresse av dessa erfarenheter. Det är en viktig debatt som kommer att hållas på Kastelholms slott på Åland. Ett slott som själv har upplevt mera krigiska tider i Norden, men där det nu är möjligt att hålla en dialog om hur Norden kan påverka världen i en mera fredlig riktning.”

På Kastelholms slott finns ett begränsat antal platser för åhörare och publiken kommer att bestå av speciellt inbjudna gäster från Åland och Norden. Inbjudningarna sänds ut de närmaste dagarna. Direkt efter Kastelholmssamtalet hålls ett öppet fredsforum på närliggande Smakbyn, dit alla intresserade är välkomna för diskussioner på samma tema.

FacebookTwitterLinkedin