Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

– Norden har erfarenheter av fredlig konfliktlösning och fredlig samexistens som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter. Samtidigt finns det tecken som tyder på att Norden är på väg att frångå sin traditionella fredsprofil. Det är dessa frågor vi vill diskutera i det första Kastelholmssamtalet, säger fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, som kommer att vara moderator för samtalet.

Nordiskt fredsforum för allmänheten
På Kastelholms slott finns ett begränsat antal platser för åhörare. Publiken kommer att bestå av inbjudna gäster från Åland och Norden. För att alla som vill ska få möjlighet att diskutera temat Norden och freden arrangeras direkt efter Kastelholmssamtalen ett öppet forum på närliggande Smakbyn, dit alla intresserade är välkomna. Detta evenemang kallas ”Nordiskt fredsforum” och där kommer representanter från det civila samhället från alla nordiska länder att framföra sina tankar om Norden och freden. Talarna kommer från organisationer som deltar i ett Nordplus-finansierat projekt kallat ”Norden för fred?”. President Halonen kommer att delta i forumet, dit också de övriga talarna från Kastelholmssamtalet har inbjudits.

Fakta: Projektet Norden för fred?

Projektet ”Norden för fred?” är ett Nordplus vuxen-finansierat projekt som pågår mellan hösten 2013 och våren 2016 under ledning av Ålands fredsinstitut. I projektet och nätverket ingår Finlands fredsförbund, Norges Fredsråd, Peace Alliance Denmark, Föreningen Norden Sverige och Institutionen för internationella relationer vid Islands universitet. Inom projektet ska organisationerna genom interna möten, öppna seminarier och debattartiklar diskutera Nordens och de nordiska ländernas förhållande till fred.

Mer information om projektet här.

logo_nordenfrfred-kopia         

adult-1

FacebookTwitterLinkedin