Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

Besöket är en del av projektet Open Doors. Inom projektet Open Doors har den azeriska kvinnoorganisationen Yuva grundat den första ungdomsgården för enbart tjejer i Baku, Azerbajdzjan. I dagsläget finns det runt tio aktiva tjejgruppsledare som leder tjejgrupper på tjejcentret. I Vilnius deltog dessa ledare samt Yuvas ordförande tillsammans med tre kollegor från Kaliningrad/Ryssland i en fördjupande utbildning i tjejgruppsmetoden med utbildarna Ruta Zitkiene och Daiva Sabuniene.
Studiebesöket omfattade också ett besök till daghemmet och ungdomsgården Nendre och till Missing Persons’ Families’ Support Center i Vilnius, till tjejcentret i Kaunas och till föreningen Trinus i Kaunas. Trinus grundades i år av killgruppsledare som vill stärka nätverket av ungdomsarbetare som jobbar med genusfrågor i Litauen. I Kaunas fick gruppen även besöka en av stadens ungdomsgårdar som drivs av organisationen Patria. Studiebesöket avslutades med ett besök till European Institute for Gener Equality, som presenterade det nyframtagna europeiska jämställdhetsindexet och sina resurdatabanker.
Mötena med tjejgruppsledarna på Nendre och killgruppsledarna i Kaunas uppskattades mycket av deltagarna från Azerbajdzjan, då de fick ny inspiration i frågor som upplevs som utmanande, som t.ex. att skapa samhörighetskänsla inom tjejgruppen och lösa konflikter inom grupper. Litauen har en väldigt aktiv krets av tjej – och killgruppsledare. Metoden används särskilt i resurssvaga områden, båda i städer och på landsbygden.
Ändamålet med studiebesöket var bland annat att stärka fredsinstitutets nätverk av partnerorganisationer i Östeuropa. Förhoppningen är att kunna anordna nätverksmöten och metodsymposier med jämna mellanrum i framtiden.

FacebookTwitterLinkedin