Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Under perioden 2007-2009 medverkade Ålands fredsinstitut i International War and Peace Reporters projekt Cross Caucasus Journalism Network med utbildning i minoritetsfrågor. Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark medverkade bland annat vid utbildningssessioner 24-26.5.2008 i Yerevan, Armenien och den 3-6 december 2007 i Abkhasien (Georgien) där hon medverkade i en utbildning och diskussioner om yttrandefriheten och dess gränser samt om krigspropaganda.

Utbildningen genomfördes i samarbete med Institute for War and Peace Reporting (IWPR), som Ålands fredsinstitut samarbetar med i ett treårigt journalistutbildningsprojekt i Kaukasien. Fredsinstitutet står för de utbildningsinsatser som fokuserar på minoritetsfrågor och folkrätt. I projektet deltar 50 journalister och 24 tidningar. Insatserna finansieras i första hand av EU.

I utbildningen i Abkhasien 2007 deltog journalister från Abkhasien, Dagestan, Armenien och Azerbajzdjan. Georgiska journalister tilläts inte av de abkhasiska myndigheterna komma till Abkhasien för utbildningen. Abkhasien är ett omtvistat område mellan Kaukasus-bergen och Svarta havet. Dess status har varit under förhandling allt efter kriget på 1990-talet och det finns ett stort intresse för erfarenheterna och lärdomarna av den åländska självstyrelsen.

gränsen
Gränsen melan Abkhasien
och Georgien.
FacebookTwitterLinkedin