Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Det här var första gången som 43 gruppledare från samtliga partnerorganisationer hade möjlighet att träffa varandra, utbyta erfarenheter samt diskutera om utmaningar som det innebär att leda en grupp. Genom föreläsningar, diskussioner, värderingsövningar och praktiska workshops har deltagarna fått en bättre förståelse av det normkritiska förhållningssättet och jämställdhetsperspektivet som utgör grunden i tjej- och killgruppsmetoden. I sina utvärderingar har ledarna också påpekat att de fått nya teoretiska och praktiska kunskaper om hur man använder genusteorin i arbetet med ungdomar, etablerat nya kontakter samt lärt sig mer om jämställdhetsförhållanden och kulturskillnader i de olika länderna. Det främsta önskemålet för framtiden är att få delta i liknande fortbildningar regelbundet och få komma på studiebesök till varandra. Många känner också ett behov av att lära sig med om arbetet med killar, då den här typen av ungdomsverksamheten är relativt ny och erfarenheterna fortfarande är begränsade.

tidningen nya Åland och Ålands radio rapporterade från evenemanget, delar av materialet finns tillgängligt på deras hemsidor.

Ålands radio: Tjej- och killgrupper betyder mycket för forna Sovjetländer. Publicerades 22.05.2012

Nya Åland: Här diskuteras könsroller. Publicerad: 23.05.2012

Symposiet genomfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen, Emmaus Åland och Rädda Barnen på Åland.

cimo_pysty_cmyk

      DEF_flag-logoeac-YOUTH_EN_72    EAC_Youth_4c_EN_72

   emmauslogo_2012      raddabarnen

FacebookTwitterLinkedin