Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

SarahMellan den 9 och 13 mars var fredsinstitutets forskarassistent Sarah Stephan i Washington D.C. för att delta i en kurs som ordnades av
United States Institute of Peace. Kursen handlade om medling i våldsamma konflikter mellan och inom stater. Fokus låg på mål och metoder inom medling och stärkande av deltagarnas kompetens på området. Sarah har skrivit (på engelska) om sina intryck från den mycket lärorika kursen, texten hittar du här.

FacebookTwitterLinkedin