Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Tusentals människor runt om i världen demonstrerade i söndags mot Israels offensiv i Gaza. I Bryssel protesterade 30 000 och i runtom i Spanien deltog minst 100 000 människor.
På Åland samlades omkring 150 människor till den ljusmanifestation för fred och mänskliga rättigheter i Israel/Palestina som Ålands fredsinstitut, Ålands fredsförening, Mariehamns församling och Amnestygruppen på Åland anordnade i St Görans kyrka. Ett femtiotal gick med i fackeltåget från stadsbiblitoeket till kyrkan.

Lokaltidningarna bevakade evenemanget, läs Ålandstidningens artikel här.


Arrangörerna hade sammanställt en appell som ska skickas in till Israels regering, Hamas och EU.

Åländsk appell om kriget i Gaza

Vi, invånare på Åland, är djupt oroade over situationen i Gaza och i södra Israel och riktar vår appell till de israeliska myndigheterna, the Hamas ledning och till Europeiska Unionens Råds president.

Vi uppmanar Israel upphöra med alla lagstridiga anfall mot civila, vilka strider mot distinktions- och proportionalitetsprinciperna.

Vi uppmanar Hamas upphöra omedelbart med den urskiljningslösa raketbeskjutningen av städer och byar i södra Israel som drabbar den civila befolkningen.

Vi uppmanar båda parter utropa eldupphör så att humanitär hjälp kan nå dem som behöver sådan hjälp och så att de som vill lämna området kan evakueras. Därutöver uppmanar vi parterna att respektera den humanitära rätten.

Vi uppmanar Europeiska rådets president att målmedvetet arbeta tillsammans med FN:s säkerhetsråd, för att en resolution kan antas som kräver att alla parter respekterar sina förpliktelser enligt folkrätten och att ett avtal om vapenvila ska övervakas av internationella observatörer.      


FacebookTwitterLinkedin