Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Vad har utmaningarna för Ålands demilitarisering och FN-sanktionerade ingripanden i Libyen gemensamt? Jo, båda kan belysa dels en ökad benägenhet att använda sig av militära medel internationellt, dels vikten av att se segheten i ändringar av folkrättsliga förpliktelser som en styrka snarare än som en belastning. Det skriver Ålands fredinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, i en debattartikel som publicerades i Ålandstidningen, nya Åland och Hufvudstadsbladet (i förkortad version) på Ålands demilitariseringsdag, den 30 mars 2011.

Läs hela artikeln (pdf) här,

FacebookTwitterLinkedin