Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nordiska rådet hade möte på Åland 29-30.9.2009 och diskuterade då bland annat frågor om säkerhet och utökat samarbete. En debattartikel skriven av Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark publicerades i Ålands lokaltidningar, och kom också upp till diskussion bland deltagarna i mötet. Debattartikeln diskuterar Nordens fredsprofil och belyser det val Norden nu ställs inför - att bevara och förstärka fredsprofilen genom att fokusera på fredlig konfliktlösning eller att gå djupare in i ett utökat försvarssamarbete på olika plan.  
Debattartikeln kan du läsa här.

FacebookTwitterLinkedin