Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Bok Boken ”International Obligations and National Debates. Minorities around the Baltic Sea” utgiven av Ålands fredsinstitut och med Sia Spiliopoulou Åkermark som huvudredaktör har nyligen recenserats i två vetenskapliga tidskrifter.

I boken medverkar 19 forskare inom områdena juridik, lingvistik, statsvetenskap, sociologi och historia. Boken analyserar minoritetsfrågornas ställning och utveckling i samtliga Östersjöländer.

I Nordisk tidskrift for menneskerettigheter konstaterar Caroline Taube att olika länders definitioner av minoritetsbegreppen kan vara politiskt sprängstoff och att definitionsproblematiken bidrar till en viktig debatt om minoritetsfrågorna. Caroline Taube lyfter speciellt fram presentationen om Finland, som ger en mycket bra överblick av minoritetsfrågorna i landet. Hon påpekar att boken bjuder på mycket intressant läsning och berömmer det tvärvetenskapliga upplägget. Läs hela recensionen här [pdf 48K].

I Review of Central and East European Law anser Anders Fogelklou att de mest intressanta bidragen är de som tar upp situationen i de post-sovjetiska staterna, där analyserna av Estland, Lettland och Ryssland särskilt lyfts fram. Han skriver att boken ger en utmärkt insikt i minoritetsproblem och minoritetslagstiftning i Östersjöregionen. Han avslutar med att ”the book should be read by all interested in minority problems and their legislative solutions”. Läs hela recensionen här [pdf 200K].
FacebookTwitterLinkedin