Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstituts nya forskningsprogram fokuserar på sakområdena säkerhet, autonomi och minoriteter. Ålands fredsinstituts inriktning på säkerhet rör både frågor om militär säkerhet och mänsklig och social säkerhet. Ålands demilitarisering och neutralisering är fortfarande i behov av analys och bevakning i ljuset av nya säkerhetspolitiska situationer och i ljuset av det europeiska och multilaterala säkerhetssamarbetet.

Territoriella och icke-territoriella autonomiarrangemang fortsätter att utvecklas inom ramen för den konstanta spänningen mellan centrum och periferi. I Norden har vi dels de autonoma öarna, d.v.s. Åland, Grönland och Färöarna, dels viss autonomi för samerna i angelägenheter som rör dem och deras traditionella territorier. I Europa i övrigt fortsätter decentraliseringen, regionaliseringen och autonomifrågorna att diskuteras och utvecklas i både gamla och nya stater.

Frågan om kulturella minoriteters deltagande i de demokratiska beslutsprocesserna är en av de mest brännande frågorna efter andra världskriget och i synnerhet efter 1970- och 1980-talets identitetsrörelser världen över. Frågor om hur identiteter skapas och om deras beståndsdelar, om lagstiftning och konstitutionell praxis, liksom frågor om sambandet mellan internationell och nationell utveckling är områden där Ålands fredsinstitut har lång erfarenhet, inte minst tack vare Ålandsexemplets potential som analysobjekt.

De tre sakområdena belyses med särskild medvetenhet om tre perspektiv som är fredsinstitutets utgångspunkter; konfliktlösning och konfliktförebyggande; Åland, Norden och Östersjöområdet samt genusfrågans betydelse för samtliga sakområden.

Läs hela forskningsprogrammet här.

FacebookTwitterLinkedin