Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut får många besök av politiker, diplomater, forskare, tjänstemän, studerande, journalister, fredsarbetare, samarbetsorganisationer och andra som är intresserade av fredsinstitutets arbete och verksamhetsområden. Besökarna kommer från hela världen. Vill du besöka fredsinstitutet? Ta kontakt med informationsansvariga Susann Simolin (susann (at) peace.ax) eller direkt med de ansvariga för olika verksamhetsområden.


Information om tidigare besök till Ålands Fredsinstitut finns nedan.

Besök från Moldavien och Gagauzien

2016-05-20 15:19:30

Moldova Gagauzia webb

Den 25-26 maj fick Åland besök av representanter för arbetsgruppen för parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling. Gagauz-Yeriregionen i södra Moldavien fick självstyrelse under 1990-talet för att skydda den gaguaziska minoritetens rättigheter. Studiebesöket till Åland arrangerades av CMI, som arbetar för att underlätta informella och offentliga dialogprocesser mellan parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling, med syfte att förbättra mekanismerna för relationer mellan staten och självstyrelsen.

På Åland hade gruppen flera möten med tjänstemän och politiker och därefter arrangerade Ålands fredsinstitut ett rundabordssamtal för besökarna, modererat av direktören, professor Kjell-Åke Nordquist och med deltagande av styrelsens ordförande, Barbro Sundback, forskningsledaren, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskare Saila Heinikoski och informationsansvarig Susann Simolin.

I rapporten ”Conflict Regulation through Self-Rule: Success factors for Territorial Autonomy Systems”, som publicerades i Ålands fredsinstituts rapportserie som nummer 1-2015, har Felix Schulte använt Gagauzien som en av fallstudierna. Rapporten kan hittas här.

Israels ambassadör på besök hos fredsinstitutet

2014-08-20 12:18:46

Israeli ambassador 2014Israels ambassadör till Finland, Dan Ashbel, har besökt Ålands fredsinstitut och träffat styrelseledamöter och personal. På mötet diskuterades fredsinstitutets forskning och praktiska erfarenheter av att använda Ålandsexemplet som en inspirationskälla vid försök att nå fred i konflikter. Ambassadören visade stort intresse av och kunskap om frågorna och diskussionerna var upplysande. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark avslutade med att säga att Ålandsexemplet kan ses som ett exempel på hopp och engagemang, något som är välbehövligt i fallet Israel och Palestina.

Ålands fredsinstitut har under tjugo år samlat en stor kunskap i frågor som rör Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering samt om de kultur- och språkskyddsarrangemang som kopplats till systemet. I publikationen "The Åland Example and Its Components" från 2011 ägnas ett kapitel åt Palestina-Israelkonflikten. Här kan du läsa mer om fredsinstitutets arbete med Ålandsexmplet.

 

Besök från japansk press

2013-11-27 15:19:19

Japanese_journalist_1

26.11.2013 Kazutaka Ito från den japanska tidningen The Asahi Shimbun besökte fredsinstitutet för intervju med Sarah Stephan och Susann Simolin om Ålandsexemplets internationella relevans. Han var i synnerhet intresserad av japanske Inazo Nitobe, som var vice generalsekreterare för Nationernas förbund 1919-1926 och dennes roll vad gäller Nationerans förbunds beslut om Ålandsöarna. 

Erfarenhetsutbyte om normkritiska perspektiv i ungdomsarbete med Johanna Schmitz från Tyskland

2013-11-11 12:37:52

Johanna”Mädchen*treff” är ett självstyrt ungdomscenter för tjejer mellan 13 och 20 år i Köln/Tyskland. På torsdag 31 oktober 2013 hade fredsinstitutets personal som jobbar med projektet Fair Sex och med tjej- och killgruppsverksamhet tillfälle att träffa ungdomsarbetaren Johanna Schmitz som presenterade grunderna för arbetet på centret.  

 Mädchen*treff är an oberoende del av kulturcentret Alte Feuerwache som grundades i samband med den feministrörelsens andra våg I Tyskland på 80-talet. Centret grundades för att ge tjejer utrymme inom ungdomsarbetet, som vid den tiden annars var väldigt mansdominerat. 

Bland centrets grunder och mål är att stärka tjejer som individer och ge dem tilltro till sina färdigheter och personliga resurser, att skapa utrymme för reflektion, dialog och kommunikation och att främja interkulturell dialog. Arbetet är baserat på solidaritet, deltagarens delaktighet, normkritik och kategorikritik samt antisexism och antirasism.

Besök av Peter Nobel

2013-11-08 11:26:48

PeterNobelDen 4 oktober 2013 fick Ålands fredsinstitut besök av Peter Nobel, som varit diskrimineringsombudsman i Sverige som under många år arbetat med flera olika människorättsfrågor i Sverige och internationellt. Med på besöket var hans fru Weini som arbetar för diskrimineringsombudsmannen i Sverige, samt Michael Ståhl och Dorrit Alopeaus Ståhl som bland annat arbetat med bistånd i Afrika. På mötet diskuterades bland annat fredsinstitutets arbete med minoritetsfrågor och självstyrelselösningar. Peter Nobel berättade också om sina insatser för att främja samernas rättigheter och deltagande i svensk och nordisk kontext.

Ett seminarium om den nordiska samekonventionen ägde rum i Sveriges riksdags konstitutionsutskott i juni 2011. Läs mer om seminariet i konstitutionsutskottet här.

Ett uppföljningsseminarium ägde rum i Östersund i september 2013. Läs mer här.

Anders Mellbourn och Lars Ingelstam till Åland för diskussioner om fred, säkerhetspolitik och journalistik

2013-10-31 15:25:24

30-31 oktober gästades Åland av Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet och nuvarande prefekt vid institutionen för mediestudier (JMK) vid Stockholms universitet samt professor emeritus Lars Ingelstam, med bakgrund inom teknik, matematik och framtidsstudier, numera fritt arbetande forskare och författare, under senare år med inriktning på säkerhets- och försvarspolitik.

Mellbourn_Ingelstam

Anders Mellbourn, Lars Ingelstam, Susann Simolin och 
Sveriges generalkonsul på Åland Ingrid Iremark.

Professor emeritus Ove Bring på besök

2013-10-25 14:13:57

25.10.2013 fick Ålands fredsinstitut besök av Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, Försvarshögskolan och Stockholms universitet samt tidigare folkrättsrådgivare på UD. Ove Bring och fredsinstitutet, i synnerhet genom fredsinstitutets direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark, har haft kontakt sedan lång tid tillbaka och följer varandras arbete. På fredsinstitutet fick Ove Bring nu uppdaterad information om fredsinstitutets forskning, bland annat gällande Ålandsexemplet och minoritetsspråk inom projektet ELDIA. 

Bring_72

Forskare Sarah Stephan, professor emeritus Ove Bring samt fredsinstitutets direktör, docent Sia Spiliopoulou Åkermark

Kinas ambassadör i Finland på Ålandsbesök

2013-10-23 15:25:48

Den 23.10.2013 hade Ålands fredsinstitut äran att ta emot besök av Folkrepubliken Kinas ambassadör till Finland, Mr Huang Xing samt hans maka Quiao Hong. Informationsansvariga Susann Simolin och forskare Sarah Stephan informerade om fredsinstitutets verksamhet och funktioner. Bland annat diskuterades fredsinstitutets forskning om Ålandsexemplet och minoritetsspråk samt självstyrelse i jämförande perspektiv och institutets roll i förhållande till det offentliga Åland.

Ambassador_China_2013_72

Ambassadör Huang Xing, Ålands lagtings talman Britt Lundberg, forskare Sarah Stephan,
informationsansvariga Susann Simolin
samt fru Quiao Hong.

Sveriges EU-minister besökte fredsinstitutet

2013-01-18 09:47:26

Onsdagen den 16 januari 2013 fick Ålands fredsinstitut besök av minister Birgitta Ohlsson, ansvarig för bland annat EU- och demokratifrågor i Sveriges regering. Ministern var på officiellt besök på Åland och träffade representanter för Ålands landskapsregering, samt invigde på inbjudan av Sveriges generalkonsul Ingrid Iremark en utställning om Raoul Wallenberg på Ålands museum.
På fredsinstitutet berätttade personalen om fredsinstitutets verksamhet. Bland annat berördes Ålandsexemplets internationella relevans, fredsfrågornas roll inom EU och Norden, arbete mot trafficking i allmänhet och förebyggande insatser bland unga i forma av Fair Sex workshops och tjej- och killgruppsverksamhet i synnerhet.

Birgitta_Ohlsson_72
Politiskt sakkunnig Hanna Gerdes, Sveriges generalkonsul Ingrid Iremark,
Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson, fredsinstitutets informationsansvariga Susann Simolin,
Ålands kansli- och EU-minister Gun Mari Lindholm, projektledare Justina Donielaite,
workshopledare Liselott Lindén och forskare Heidi Öst.

Afghanska journalister på besök

2011-08-26 06:49:04

Den 20-21 augusti 2011 fick Åland besök av en grupp kvinnliga journalister från Afghanistan och Finland. Journalisterna deltar alla i projektet ”Learning together”, ett utbildningsprogram i samarbete med Kvinnliga Journalister r.f. i Finland. På lördagen besökte journalisterna Ålands Fredsinstitut. Informationschef Susann Simolin berättade om Fredsinstitutets verksamhet, och projektledare Jenny Jonstoij informerade om arbetet med genusfrågor och framför allt tjej- och killgruppsverksamheten. Även riksdagsledamot Elisabeth Nauclér närvarade och berättade om Ålandsexemplet. På söndagen besökte gästerna Lagtinget, och mötte kvinnliga journalister på Åland på Ålandstidningens redaktion. De afhganska journalisterna delade med sig av sina erfarenheter av att vara kvinnlig journalist i Afghanistan, och mediasituationen på Åland diskuterades.

Länk till Kvinnliga journalister r.f.: http://www.naistoimittajat.fi/

Aghanistan_2011_72

Fredsinstitutet mötte östersjöparlamentariker

2010-08-31 12:29:43

Den 29-31 augusti höll Östersjöparlamentarikerna sammanträde i Mariehamn på Åland. Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark höll ett anförande i
plenarseminariet under rubriken 'The Baltic Sea Region as an Area of Peace and Security'. Anförandet (på engelska) kan laddas ner i pdf här.

Ålands fredsinstitut fick också besök av representanter från Östersjöparlamentarikernas arbetsgrupp för civil säkerhet med speciellt fokus på människohandel. Arbetsgruppen fick information om Ålands fredsinstituts arbete inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri.

Herman och Birgitta Lindqvist besökte fredsinstitutet

2009-05-27 15:58:20
HermanochBirgittaDen svenske författaren Herman Lindqvist är invigningstalare vid öppnandet av utställningen Utpost, mellanland, brygga som invigs torsdagen den 28 maj 2009 på Ålands konstmuseum. Utställningen är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut, Ålands museum och Ålands konstmuseum.
På onsdagen besökte Herman Lindqvist och hans fru Birgitta, också hon författare, Ålands fredsinstitut, där de diskuterade med personalen och träffade representanter för lokalpressen.

Nepalesisk fredscyklist besökte Åland

2008-09-30 10:51:17
FurtembaI torsdags besökte Furtemba Sherpa från Nepal Åland och kom också in till Ålands fredsinstitut på spontanbesök. Han cyklar världen runt och sprider sitt budskap om fred och en hållbar miljö till alla han träffar.
Furtemba startade i Nepal 2003 och har nu besökt över 40 länder. Han talar 10 asiatiska språk och tar sig också fram på engelska.
- I de flesta länder får jag hjälp av nepaleser som kan översätta för mig, men här har jag inte hittat någon, säger han om Åland.
Furtemba har mestadels positiva erfarenheter från sin jordenruntcykling.
- De flesta människor jag träffar är vänliga och hjälpsamma, men på vägen från Thailand till Kambodja blev jag rånad, berättar han.
Furtemba har tidigare haft sponsorer, men är just nu utan och på jakt efter nya.
Från Åland fortsatte han sin resa till fasta Finland och sedan bär det av till de baltiska staterna samt Vitryssland, Polen och Ukraina.

Furtembas hemsida hittar du här.

Besök från Litauen, Kaliningrad och Vitryssland

2008-06-13 14:36:59
NendrepersonalÅlands fredsinstitut har under veckan haft besök av partners verksamma inom centret för kvinnor och barn Nendre i Vilnius, Litauen och inom projektet Nendre – erfarenhetsspridning i Vitryssland och Kaliningrad, Ryssland.

Syftet med besöket var att ha nätverksmöte och erfarenhetsutbyte organisationerna emellan, göra studiebesök, bekanta sig med Åland och Ålands fredsinstitut och kanske framför allt att få träffa Mia Hanström, författare till boken om tjejgruppsmetoden, personligen.

Under ett besök på Lagtinget berättade Fredsinstitutets ordförande Barbro Sundback om självstyrelsen och om socialskydd och kvinnors rättigheter i Norden. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark informerade om Ålandsexemplet som inspiration för vardaglig konfliktlösning i mellanmänskliga relationer. Besökarna gjorde studiebesök till dagiset Blåkråkan och mödra- och skyddshemmet Tallbacken. Man har även gjort en bussutflykt till Bomarsund, Kastelholm och Jan Karlsgården.

Läs mer om besöket här.

Azerisk/armensk film om Åland

2008-06-06 11:57:41
IntervjuJust nu har Åland besök av ett filmteam från Yerevan i Armenien och Baku i Azerbadjan. Filmprojektet ska resultera i sex filmer om konflikter i Europa som nått en lösning. Filmerna handlar om Nordirland, Baskien, Cypern, Bosnien, Sydtyrolen och Åland.

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har intervjuats om Ålandsexemplets historia och dess fördelar och nackdelar. På Åland kommer teamet även att träffa andra representanter för det officiella Ålands som kan berätta om Ålands särställning som en autonom, enspråkigt svensk, demilitariserad och neutraliserad del av Finland.

Kronprinsessan Viktoria intresserad av självstyrelsen

2008-05-15 15:43:57
Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark höll torsdagen den 15 maj ett anförande om Ålandsexemplet inför Sveriges kronprinsessa Viktoria som är på besök på Åland. Sia Spiliopoulou Åkermark talade om Ålandsexemplet som en levande lösning där självstyrelsen ständigt utvecklas och förnyas i samarbete mellan landsakepet Åland och finska staten samt att det även pågår en dialog med övriga länder som garanterat Ålands status, inte minst Sverige. I kaffepausen berättade kronprinsessan, som studerat freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, för fredsinstitutets direktör att hon stött på Ålandsexemplet i sina studier. Kronprinsessan passade också på att ställa uppföljande frågor om Ålands status samt om Finlands roll vid internationell konflikthantering.

Läs hela anförandet här.

Norges fredsråd på besök

2007-01-31 23:00:00
Babs Sivertsen och Ragnhild Almelid besöker Ålands fredsinstitut den 1-3 februari. Torsdagen den 1 februari kl. 09.30 (fredsinstitutet, Hamngatan 4, Mariehamn) berättar de för alla intresserade om Norges fredsråd och fredsarbetet i Norge. Välkomna!

Grupp från Vojvodina på studiebesök till Åland

2005-11-21 23:00:00

Grupp från Vojvodina på studiebesök till Åland 22-23 november 2005.

FacebookTwitterLinkedin