Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

För Ålands fredsinstitut är nätverksdeltagande ett väsentligt verktyg för utbyte av erfarenheter och utveckling av kunskap gällande fredsfrågor och metoder för bemäktande.

I sitt praktiska arbete fokuserar Ålands fredsinstitut främst på att förebygga våld och främja fred genom arbete för kunskapsökning och bemäktande (empowerment) på alla nivåer i samhället. Inom lokala och internationella samarbeten arbetar fredsinstitutet med att utveckla och kvalitetssäkra olika metoder för bemäktande. Bemäktande ses som en bas för stärkande av samhällets demokratiska kapacitet och kompetens. Ålands fredsinstituts arbete ska främja personlig utveckling och därmed också individers och gruppers möjligheter att aktivt delta i samhället och lösa konflikter med fredliga medel.

Ungdomsutbyten och volontärverksamheten samt Skolfreden i de åländska skolorna vill få ungdomar i kontakt med fredsarbete, bemäktande och fredlig lösning av konflikter samt vill vidga horisonter genom kontakter med andras erfarenheter och världsuppfattningar. Genom metodutvecklingen av tjej- och killgruppsverksamheten och Fair Sex workshops för skolelever bidrar Ålands fredsinstitut till att skapa mötesplatser där flickor och pojkar kan skaffa sig kunskap om och diskutera jämställdhetsfrågor, könsnormer och sexuellt våld. På så sätt bidrar dessa metoder till bemäktande och deltagarna får även verktyg för att kunna lösa konflikter fredligt och för att aktivt delta i samhällslivet.

Metoder för fredlig samhällsutveckling utvecklas på Åland i samarbete med andra åländska och nordiska organisationer men också internationellt i samarbete med samarbetspartners i bl.a. Baltikum, Södra Kaukasus och i andra självstyrda områden. Ålands fredsinstitut har utvecklat ett fungerande nätverk med medborgarorganisationer i Litauen, Vitryssland, Lettland samt i Kaliningradområdet och Karelen (Ryssland). Samarbetet har främst fokuserat på en modell för socialt arbete framtagen i Litauen, samt förebyggande insatser mot sexslaveri. Läs mer här.

’Norden och freden’ är fredsinstitutets långsiktiga engagemang för en bredare diskussion om Nordens förutsättningar och roll som en fredsregion. 

natverksmote web

FacebookTwitterLinkedin