Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

ORGANISATIONER

Organisationer

Amnesty International, Amnesty International (FI), Amnesty International (SE)
Amnesty International är en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar och politiska ideologier. Sedan 1961 har organisationen avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna . Läs mer om Amnesty Internationals olika kampanjer och projekt.

Crisis Management Initiative
Office of President Ahtisaari, Helsinki, Finland. The Crisis Management Initiative (CMI) is an independent, non-governmental organisation responding to challenges in sustainable security.

DemokratiAkademin

DemokratiAkademin är ett nätverk av folkhögskolor, organisationer, bildningsförbund och enskilda personer som delar uppfattningen att demokrati inte är ett lydnadssystem utan ett argumenterande styrelseskick där det är tilltron till argumentens bärkraft och människors lika rätt att ge röst åt dem som är avgörande. DemokratiAkademin bildades år 1993 på initiativ av Föreningen Ordfront.

Finlands FN-förbund

Finlands fredsförbund

Folke Bernadotte Academy
A Swedish government agency dedicated to improving the quality and effectiveness of international crisis management and peace and disaster relief operations. The Academy functions as a platform for co-operation between Swedish agencies and organisations and their international partners.

Forum Syd

En svensk paraplyorganisation för medborgarorganisationer som jobbar med utvecklingssamarbete.

Fred i våra händer
Ett samverkansprojekt för fred och ickevåld (Sverige).

Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter

Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter ger ekonomiskt stöd till människorättsorganisationer i tredje världen och arbetar med information och utbildning i mänskliga rättigheter i Sverige.

Förenta Nationerna

Globalportalen

Globalportalen.org byggs upp av 25 organisationer som på olika sätt arbetar med globala frågor, utveckling och bistånd.

GreenNet
GreenNet is an Internet Service Provider dedicated to supporting and promoting groups and individuals working for peace, human rights and the environment through the use of information and communication technologies (ICTs).

Human Security Network

International Peace Bureau

IFOR
The International Fellowship of Reconciliation

The Joan B Kroc Institute for International Peace Studies
University of Notre Dame

KATU
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto

Kepa
Kepa – Servicecentralen för utvecklingssamarbete – är en paraplyorganisation för finländska medborgarorganisationer som arbetar med utvecklingssamarbete och globala frågor.

Kristna fredsrörelsen

Life and Peace Institute
The Life & Peace Institute (Uppsala, Sweden) is an international and ecumenical centre for peace research and action. Founded in 1985 by the Swedish Ecumenical Council, LPI aims to further the causes of justice, peace and reconciliation through a combination of research, seminars and publications.

Mahatma Gandhi Research and Media Service

GandhiServe Foundations webbsida erbjuder bilder, film, ljudinspelningar, böcker, information, och sällsynt material om Mohandas Gandhi.

Mänskliga rättigheter
Regeringskansliet, Sverige

Nansen Dialogsentre

Nordisk Forum for Megling

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd (NFR) er en paraplyorganisasjon for 27 norske fredsorganisasjoner.

Oneworld

OSCE
Organization for Security and Co-operation in Europe

Peace News

PeaceQuest

Rädda Barnen (FI), Rädda Barnen (SE), Rädda barnen (Åland)
Organisationen kämpar för barns rättigheter och vill väcka opinion. Visionen är ett samhälle där varje enskilt barn har ett värde och respekteras, där vuxna lyssnar och lär av barn och där alla barn har möjlighet och framtidstro.

Röda Korset (FI), Röda Korset (SE)
En humanitär organisation som finns i hela världen. Organisationens syfte är att lindra och förhindra mänskligt lidande genom att arbeta för och tillsammans med människor som befinner sig i utsatta situationer.

SKUNK
Intresseorganisationen för ungdomar i den åländska skärgården.

Svenska UNIFEM-kommittén

Svenska FN-förbundet


Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Svenska fredskommittén

United Nations

UNICEF

UNIDIR
UN Institute for Disarmament Research

UN – Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children & Armed Conflict

World Peace Prayer Society

Ålands fredsförening – Emmaus

 

Myndigheter

Ålands landskapsregering

Ålands lagting

Ålands officiella hemsida

Finlands regering

Finlands riksdag

Finlands utrikesministerium

Finlands president

Global.finland.fi

Sveriges regering

Sveriges riksdag

Sveriges utrikesdepartement

 

Utbildning

ÅLAND
Ålands landskapsregering, skolbyrån

Ålands läromedelscentral

Ålands skolnät

 

NORDEN
Undervisningsministeriet, Finland

Finlands fredsförbund

Finlands FN-förbund

Norges fredsråd: fredsundervisning

Fred i våra händer
Samverkansprojekt för fred och ickevåld

Kristna fredsrörelsen, Sverige

Peace Quest

Rädda Barnen (FI), Rädda Barnen (SE) , Rädda barnen (Åland)

Dansk center for undervisningsmiljö

Dalateatern

Länkskafferiet (för skolor), Sverige

Konfliktlösning i skola och arbete, Sverige

Sveriges lärare för fred

Helsinki Brief Therapy Institute

 

ÖVRIGA VÄRLDEN
UNICEF

UNESCO

UNESCO's Peace in Our Hands

Educators for Social Responsibility

Education Development Center

Human Rights Education Associates

Crisis Management Institute

Teaching for Change

Tolerance

Psychologists for Social Responsibility

 

 

Forskning

European University Center for Peace Studies

Institutet för mänskliga rättigheter

Åbo Akademi

Minorities at Risk
Ett projekt vid Center for International Development & Conflict Management, University of Maryland, USA

Law of War Casebook
US Court of International Trade

NUPI

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

SIPRI
Stockholm International Peace Research Institute

TAPRI

Tampere Peace Research Institute

Uppsala universitet
Institutionen för freds- och konfliktforskning

University of Innsbruck
Master of Arts Program in "Peace, Development, Security and International Conflict Transformation"  

Utrikespolitiska institutet i Finland

Utrikespolitiska institutet i Sverige

 

 

Volontär- och ungdomsutbytesorganisationer

CIMO
Center for Internationel Mobility i Finland. Mycket information om internationell praktik och volontärsarbete på CIMOs maailmalle-sida. CIMO är Finlands National Agency, som förvaltar EU-medel för European Voluntary Service - Center for Internationel Mobility i Finland. Mycket information om internationell praktik och volontärsarbete på CIMOs maailmalle-sida. CIMO är Finlands National Agency, som förvaltar EU-medel för European Voluntary Service

EU:s ungdomsprogram

Afrikagrupperna

American Field Service i Sverige

Centrum för internationellt ungdomsutbyte

Global Volunteer Network

Individuell Människohjälp

Internationella arbetslag (Finland)

Internationella arbetslag (Sverige)

International Cultural Youth Exchange, ICYE

ICYE i Finland: Maailmanvaihto

ICYE i Sverige: Internationellt kulturutbyte

KEPA (Servicecentralen för biståndsarbete)

KVT Internationella arbetslag (Finland)

My Tellus

Service Civil International

Svalorna

United Nations Volunteers

VFP Volunteers for Peace

Voluntary Services Overseas

Voluntary Work

Vounteer Forum
 

FacebookTwitterLinkedin