Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fredsinstitutet samarbetar med såväl etablerade forskare som besöker Åland och deltar i specifika projekt och seminarier som med yngre forskare som skall erbjudas möjlighet att tillbringa några veckor eller månader på Åland för att forska och skriva. Fredsinstitutet kan genom rapportserien Rapport från Ålands fredinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute lyfta fram yngre forskare och kvalitativ forskning inom institutets intresseområden.

Fredsinstitutet har flera etablerade kontakter med forskningsinstitutioner och andra organisationer i Norden och i Europa. Dessa kontakter fördjupas och utvecklas under de närmaste åren, bl.a. genom olika typer av utbyten och gemensamma aktiviteter.

Målsättningen är att ha minst en extern gästforskare per år.

Ålands fredsinstitut kan erbjuda gästforskare en stimulerande arbetsmiljö, kontakter och tillgång till vårt bibliotek. Vi har begränsade resurser vad gäller utrymme och finansiering, varför besök från gästforskare måste planeras i god tid och varför forskning som kan göras i samarbete med andra institutioner och med delad handledning och finansiering prioriteras.

Om du är verksam inom fredsinstitutets forskningsområden och är intresserad av att gästforska vid Ålands Fredsinstitut är du välkommen att kontakta oss med din förfrågan. För att kunna ta ställning till din förfrågan behöver vi få information om din forskningsplan, dina intresseområden,  eventuell tidigare forskning och institutionell anknytning. Bifoga din CV och berätta gärna under vilken period och för hur lång tid du skulle vilja besöka oss.

Förfrågningar skickas till Ålands fredinstituts direktör och forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Vårt forskningsprogram hittar du här.

Tidigare gästforskare

Armenak Tokmajyan är gästforskare vid fredsinstitutet

2014-08-06 08:14:07

ArmenakArmenak Tokmajyan är gästforskare hos Ålands fredsinstitut under augusti 2014. Armenak har en magisterexamen i fred, medling och konfliktforskning från Tammerfors universitet och Tammerfors fredsforskningsinstitut (TAPRI) i Finland. Han har tidigare studerat vid universiteten Van Amsterdam, Sciences-po Paris och University of Kalamoon i Syrien. Sommaren 2013 arbetade Tokmajyan som forskningsassistent vid Krishanteringscentret (CMC) i Finland. Under 2012, var han praktikant vid enheten för rättsligt skydd hos UNHCRs i Aleppo.

Armenaks forskningsintressen inkluderar konfliktdynamiken i Mellanöstern, fredsbyggande insatser i Syrien, Nagorno-Karaback samt bildkonst och fredsbyggande. Vid fredsinstitutet ska han undersöka bildkonstens potential i fredsbyggande processer. Armenak har publicerat artiklar i ett antal akademiska tidskrifter. Han är också regelbunden medarbetare i tidningar som täcker konfliktdynamiken i Mellanöstern. Du hittar hans publikationer online på www.academia.edu.

Du kan kontakta honom på armenak.tokmajyan (at) uta.fi.

Txomin Hernández gästforskar på Åland

2013-07-05 07:43:19


txomin2

Under några veckor i juli 2013 är Txomin Hernández gästforskare vid Ålands fredsinstitut. Txomin är forskare inom mänskliga rättigheter vid Lapplands universitet i Rovaniemi. Under sin vistelse på Åland arbetar han med frågor om självbestämmande och minoritetsrättigheter.

 

 

  

Felix Schulte gästforskar hos fredsinstitutet

2013-05-07 13:18:47
Felix_webbFelix Schulte är gästforskare vid Ålands fredsinstitut under maj och juni 2013. Han studerar vid statsvetenskapliga fakulteten vid Heidelbergs universitet i Tyskland. Under tiden på Åland undersöker han territoriella autonomiers konfliktlösningspotential. Han är främst intresserad av vilka nyckelfaktorer som kan ha bidragit till Ålands självstyrelses långvarighet och upprätthållande. Felix har en kandidatexamen i statsvetenskap och sociologi från Eichstaetts katolska universitet.
 
 
 
 
 
 

Alice Kennedy, gästforskare 2009

2009-07-05 11:00:47

Alice_webbFrån och med 5.5.2009 är Alice Kennedy gästforskare vid Fredsinstitutet under vissa perioder under i våren och sommaren. Hon forskar om asylsökandes häktning och förvar i Europa inom ramen för ett större europeiskt forskningsprojekt (Jesuit Refugee Service, Bryssel; Detention of Refugees and Asylum seekers in Europe).

 

 

 

Sarah Stephan, gästforskare 2008

2008-07-05 11:17:05

Sarah_uppifraanMed början från 6.10.2008 ska Sarah Stephan, pol.mag i folkrätt, gästforska vid Ålands fredsinstitut om regionernas roll inom EU. Sarah har en magisterexamen i folkrätt från Helsingfors universitet och en kandidatexamen i europeisk och jämförande rätt från universiteten i Bremen och Oldenburg i Tyskland.
Sarah är speciellt intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter i Europa och om hur hantering av konflikter på internationell nivå påverkar lagstiftningen.

 

 

Rhodri C. Williams ny gästforskare

2007-02-06 23:00:00

 Rhodri C. Williams är ny gästforskare vid Ålands fredsinstitut. Han är konsult och forskare inom områdena mänskliga rättigheter och internflyktingar. Rhodri är hemma från USA, men bor på Åland sedan 2004. Han har en mastersexamen i geografi från Syracuse University och juristexamen från New York University. Han är medlem av delstaten New Yorks advokatsamfund.

Rhodri har tidigare arbetat i Bosnien, först på rättsavdelningen vid höge representantens kontor och senare vid OSSE:s människorättsavdelning. I arbetet för OSSE koordinerade han organisationens juridiska policy samt övervakade fältarbetet inom ramen för det egendomsåterlämningsprogram som resulterade i att 200.000 familjer återfick sina beslagtagna hem.

Nu arbetar han med frågor om internflyktingar, skyddet av mänskliga rättigheter, flyktingåtervändande, återuppbyggnadsprocesser efter krig, juridiska frågor kring egendomsåterlämning och kompensation för beslagtagen egendom samt frågor om rätten till drägligt boende i bl.a. Kambodja, Colombia, Georgien och Turkiet.

Rhodri C. Williams har publicerat bland annat följande artiklar och rapporter:
Post-Conflict Property Restitution and Refugee Return in Bosnia and Herzegovina: Implications for International Standard-Setting and Practice , 37 New York University Journal of International Law and Policy, vol. 37/3 (2006):
Housing, Land, Property and Conflict Management: Identifying Policy Options for Rule of Law Programming (with A. Hurwitz & K. Studdard), International Peace Academy Policy Paper (2005)
Post-conflict property restitution in Croatia and Bosnia and Herzegovina: legal rationale and practical implementation , Forced Migration Review 21 (2004)

 

Gästforskare från Japan.

2004-01-09 23:00:00
 Visiting researcher from Japan
Gästforskare från Japan

Fujio Ohnishi from the Nihon University, Shizuoka-ken in Japan will work one year (2004-2005) at the Åland Islands Peace Institute with his thesis:

A Cultural Right in the Autonomy of the Åland Islands.

Fujio Ohnishi från Nihon University, Shizuoka-ken, Japan arbetar ett år vid fredsinstitutet med sin avhandling.

E-mail: Fujio

Gästforskare Adem Ferizaj

2014-06-03 11:22:18

Adem FerizajAdem Ferizai har sedan februari varit gästforskare vid fredsinstitutet men drar nu vidare genom Europa över sommaren, för att i höst fortsätta sina tvärvetenskapliga, trespråkiga studier (tyska, franska och engelska) i samhällsvetenskap vid universitetet Franco-German campus of Sciences Po Paris i Nancy. Adems specialisering lägger i europeisk historia och internationella relationer och hans forskningsintresse är i fredskonsolidering - framför allt på västra Balkan. Han är särskilt intresserad av både den militära aspekten och av minoritetsskydd i fredsprocesser. Under tiden på fredsinstitutet har han skrivit en rapport om militär närvaro i minoritetsområden, där han granskat fallen Grönland och Cypern.

FacebookTwitterLinkedin