Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Pågående forskningsprojekt

Forskningsprojektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”) är treårigt (2015-2017) och finansieras till största delen av Konestiftelsen.
Projektets huvudfråga är följande: Hur påverkas Ålands demilitarisering och neutralisering av de många, nya och olika formerna för militärt samarbete i Östersjön? Fyra forskare studerar följande aspekter av detta: effekterna av modern teknologi på demilitariseringsregimen; sammanblandningen av civila och militära aspekter i internationella överenskommelser och verksamheter; relationen mellan Ålands demilitarisering och neutralisering och allt fler nya former av militärt samarbete; praxis rörande demilitariseringsfrågor; jämförande aspekter (Ålands ställning jämförs med bland annat Svalbard).

Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och forskare vid Arktiska centret, Rovaniemi universitet. Fyra forskare involveras i projektet som leds av Sia Spiliopoulou Åkermark, jur. dr., docent i folkrätt. Övriga forskare är jur. dr. Pirjo Kleemola-Juntunen, professor och direktör för Arktiska centret Timo Koivurova samt doktoranden Saila Heinikoski.

____________________________________________________________________________

Nyheter från forskningen

Det kollektiva självförsvarets pussel: ny artikel av Sia Spiliopoulou Åkermark

2017-10-13 07:04:05

SiaArtikeln, ”Det kollektiva självförsvarets pussel”, publicerades i Journal of Conflict and Security Law, Volume 22, Issue 2, 1 July 2017, se sammanfattning (på engelska) hor förlaget här. Artikeln redogör för centrala FN, EU och Nato-regler och hur de kopplas till Ålands demilitarisering och neutralisering. Frågan som följer blir: hur kan Finland behålla en rimligt stor politisk och juridisk frihet i definitionen av vad som är väpnat angrepp och hur hot ska hanteras? Hur kan Åland behålla en meningsfull självstyrelse och en demilitariserad och neutraliserad ställning i ett läge där de militära verktygen utvecklas mer än de civila svaren på samhällsproblem och potentiella hot?

Läs mer...

Forskarworkshop om demokrati, mänskliga rättigheter och fred hölls i Jyväskylä

2017-08-29 13:10:46

Den 23-24 augusti deltog två forskare från projektet Demilitarisering i en allt med militariserad värld, vid Ålands fredsinstitut, i workshopen ”Democracy, Human Rights and Peace: Contested and Reclaimed” vid universitetet i Jyväskylä. Mötet ordnades i ett samarbete mellan tre forskningsgrupper: Civic Constellation II: Debating Democracy and Rights som leds av Professor José Maria Rosales, Universitetet i Malaga, Spanien; Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity (TRACE), Jyväskylä universitet, och forskningsprojektet Demilitarisering i en allt med militariserad värld, Ålands fredsinstitut.

Forskaren Saila Heinikoski presenterade sitt papper med titeln Non-Alignment and Demilitarisation – What Do These Concepts Mean in Today’s World? Sia Spiliopoulou Åkermark presenterade sin forskning under rubriken Security, Identity, Self-Government – Reflections on Similarities and Differences Between Greenland and the Åland Islands.

Konferensprogrammet finns här.

Debattartikel av Sia Spiliopoulou Åkermark

2017-08-29 10:29:18

I debttartikeln " Ett svårt dilemma för Åland", publicerad i Tidningen Åland 24.8.2017 och Nya Åland 25.8.2017, diskuterar Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och forskningsledare i projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”, förslaget om en ny kontaktgrupp mellan Åland och försvarsministeriet.

Artikeln i original finns här.

Diskurser om EU:s säkerhetssamarbete och om demilitarisering studeras i ny artikel

2017-08-21 06:50:26

Saila webbI en artikel som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal on Baltic Security, undersöker forskaren Saila Heinikoski hur ökat europeiskt försvarssamarbete presenteras som nödvändig med hänvisning till politiska behov, medan Ålands demilitariserade status - inom Europeiska unionen – tvärtom motiveras med hänvisning till multilaterala avtal. Heinikoski hävdar att detta kan ses som en illustration av att olika typer av argument används för att förespråka militära medel respektive för att förespråka dess frånvaro. Hon drar vidare slutsatsen att medan Europeiska unionen agerar som en realpolitisk aktör i fråga om försvar, kan Finland snarare ses som en normativ kraft, vad gäller Åland.

Saila Heinikoski är forskare inom forskningsprojektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”). Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och forskare vid Arktiska centret, Rovaniemi universitet och finansieras av Konestiftelsen och Ålands kulturstiftelse.

Artikeln, “Pool it or lose it?” – a contrastive analysis of discourses concerning EU military integration and demilitarisation in the Baltic Sea, publicerades i Journal on Baltic Security Volume 3, issue 1, juni 2017, och kan laddas ner utan kostnad här.

 

Nya artiklar om demilitarisering

2017-05-16 08:59:45

Forskningsresultat från projektet Demilitarisering i en allt mer militariserad värld" ("Demilitarisation in an increasingly militarised world"), som leds från Ålands fredsinstitut, har nyligen publicerats i två artiklar.

Sia Spiliopoulou Åkermarks artikel "The Meaning of Airspace Sovereignty Today – A Case Study on Demilitarisation and Functional Airspace Blocks" kan läsas i 86 Nordic Journal of International Law (2017) 91-117. Spiliopoulou Åkermark undersöker här sammanblandningen mellan civila och militära regleringar och strukturer i fråga om luftrummet, med NEFAB-samarbetet som fallstudie. Hon menar att dessa samarbeten inte tillräckligt beaktar äldre folkrättsliga åtaganden och avtal. Samtidigt bygger själva demilitariseringen på en distinktion mellan det som är militärt och det som är civilt. Spiliopoulou Åkermark diskuterar den vidare betydelsen av dessa trender här (på engelska).

Vid eventuella frågor kontakta sia[@]peace.ax

"Det 161-åriga demilitariserade Åland i ljuset av det 100-åriga Finland" är titeln på en artikel som nyligen publicerades i tidskriften Fredsposten (1/2017). Artikeln är skriven av forskare Saila Heinikoski. Artikeln finns som utdrag från Fredsposten i pdf här.

FacebookTwitterLinkedin