Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570, Fax +358 18 21026
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska
English
Ruskij
Suomeksi
Español

Ny bok om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

____________________________________________________________________________

Ålands fredsinstitut får finansiering för ”modigt” forskningsprojekt om demilitarisering

2014-12-10 08:38:32

Kones hemsidaÅlands fredsinstituts direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark har beviljats forskningsfinansiering av den privata finländska forskningsstiftelsen KONE för projektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”.

Projektet är treårigt och ska pågå mellan 2015 och 2018. KONE-stiftelsen beviljar stöd för ett år i taget och beviljat nu stöd för projektets första år (86.500 euro).

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver projektet (på engelska).

 

Läs mer...

Projektet: ”Självstyrelserna i Norden - erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv”

2014-12-13 12:39:00

Ålands fredsinstitut driver under 2014 och 2015 projektet ”Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv”. Projektet som genomförs med stöd från och i samarbete med Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott ska resultera i en publikation som innehåller forskningsartiklar och sammanfattningar av innehållet i en konferens som genomförs inom projektet.

Läs mer om konferensen här.

Läs mer...

Forskare möts på Åland för att diskutera de nordiska självstyrelserna och freden

2014-09-05 07:25:01

Forskarmote nordiska sjalvstyrelser 5.9.2014Den 5 september 2014 samlas nio forskare på Åland för att diskutera de nordiska självstyrelserna och freden. Det är uppstarten på ett projekt som initierats av Ålands fredsinstitut och genomförs med stöd från Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott.

I projektet deltar forskare som utifrån sina specialområden gör fallstudier eller jämförelser av Åland, Grönland och Färöarna inom områdena säkerhetspolitik, juridik, statsvetenskap och ekonomi. Forskarna kommer också att diskutera självstyrelserna i relation till utvecklingen inom Norden samt deras relevans för fredlig utveckling i andra delar av världen. Det underlag som skrivs av forskarna ska utgöra inspiration för en konferens som ska ordnas i början av 2015 där beslutsfattare och allmänheten kan delta. En slutlig publikation ska färdigställas efter konferensen.

Läs mer...

Slutspurt för ELDIA projektet - forskningsresultaten presenterade

2013-06-27 11:04:01

 

 

ELDIA_FINAL_CONFERENCE_1_72

  Fredsinstitutets forskare Heidi Öst, Sarah Stephan
och
 Sia Spiliopoulou Åkermark på slutkonferens,
här med Petra Roter från Slovenien.

Under de gångna tre åren har fredsinstitutet varit en av åtta institutioner i sex länder, Finland, Tyskland, Estland, Sverige, Slovenien och Österrike, som har genomfört projektet ”European Language Diversity for All” (ELDIA). Inom projektet har experter i tillämpad språkvetenskap, sociolingvistik, juridik, samhällsvetenskap och statistik samarbetat för att få en bättre förståelse av de politiska och socioekonomiska situationerna för 14 språkliga minoriteter, alla tillhörande den finsk-ugriska språkfamiljen, i 8 länder. Bland dessa finns inhemska och invandrade, vitala och hotade, begränsat och helt standardiserade språk.

Läs mer...

ELDIA - forskningsprojekt om minoritetsspråk

2013-04-30 12:44:39

logo_eldia_red_copyForskningsprojektet ELDIA (European Language Diversity for All) studerar och jämför 14 olika finnougriska språkgrupper i åtta europeiska länder. Syftet är att samla kunskap om hur man kan stärka minoritetsspråk i Europa och globalt. Projektet pågår under perioden mars 2010 - juni 2013 och Ålands fredsinstituts roll är att utveckla den juridiska och institutionella forskningsdelen.

Arbetspapper
De första preliminära resultaten i projektet har publicerats inom rapportserien Working Papers in European Language Diversity elektroniskt på projektets hemsidawww.eldia-project.org.

 

Slutsatser från konferens på Åland
Den 27 september stod Ålands fredsinstitut värd för konferensen Changing Linguistic Landscapes – Law, Languages and Multilingualism in Context i Alandica, Mariehamn, Åland. Konferensen anordnades inom projektet European Language Diversity for All (ELDIA) där fredsinstitutet är en av åtta deltagande organisationer. Jurister, socio-lingvister och experter från andra relaterade fält diskuterade bland annat i vilken mån lagstiftning om språkanvändning kan påverka vitaliteten hos olika språk.
Forskarnas abstracts och presentationer samt annan information från konferensen finns för nedladdning, klicka här för att komma till en sida med samlade länkar.

Just nu pågår arbetet med sammanställning av projektets slutresultat som ska publiceras i juni.

 

Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram för forskning.

FP7-gen-RGB_72    European_Commission_block

FacebookTwitterLinkedin