Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

English

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

____________________________________________________________________________

Pirjo Kleemola-Juntunen på konferens om operativ havsrätt

2016-10-20 09:58:47

Den 3-6 oktober var Pirjo Kleemola-Juntunen inbjuden som talare vid konferensen ”Inter mundus – From Cold Ice to Hot Sands” i Åbo. Konferensen var den fjärde om operativ havsrätt som ordnades av Natos kompetenscenter för operationer i grunda och trånga farvatten (COE CSW) i samarbete med Finlands marin. Kleemola-Juntunen höll en presentation om Ålands rättsliga ställning, ett av många fall och konkreta frågor som diskuterades under konferensen.

Pirjo Kleemola-Juntunen arbetar med frågor gällande havsrätt inom forskningsprojektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”.

Debattartikel om att FN:s våldsförbud bör upprätthållas

2016-08-16 05:33:35

Sia nu"Stater har en förpliktelse att lösa tvister genom fredliga medel och fredliga påtryckningsmekanismer, till exempel diplomatiska förhandlingar eller oberoende utredningar såsom vapeninspektioner." Så inleder Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare för projektet "Demilitarisering i en allt mer militariserad värld" sin debattartikel om att FN:s våldsförbud bör upprätthållas som publicerades i Hufvidstadsbladet 12.8.2016. Artikeln kan läsas på HBL.fi (inloggning krävs), och har också publicerats i projektfinansiären Konestiftelsens blogg

 

 

Ålands status vid kalla krigets slut granskad i vetenskaplig artikel

2016-08-11 06:33:59
Yannick Poullie IJMG cover kopia

Yannick Poullie, som medverkat i forskningsprojektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”” har publicerat resultaten av sin forskning i den vetenskapliga tidskriften the International Journal on Minority and Group Rights. (International Journal on Minority and Group Rights Vol. 23, Issue 2 (2016) 179-2010.)

Artikeln ” “Åland’s demilitarisation and neutralisation at the end of the Cold War: Parliamentary discussions in Åland and Finland 1988-1995” behandlar Ålands demilitarisering och neutralisering vid kalla krigets slut. Ämnet analyserades på basis av de parlamentariska diskussionerna i Finlands riksdag och Ålands lagting under åren 1988-1995. Den nu publicerade texten är även den första vetenskapliga artikeln som publiceras inom ramen för projektet.

Läs mer...

Demilitariseringsprojekt höll forskarmöte i Mariehamn

2016-04-04 11:03:09

 Forskarna och de vetenskapliga rådgivarna i projektet "Demilitarisering i en allt mer militariserad värld" träffades i Mariehamn den 31 mars 2016. Dagen före mötet deltog Professor Said Mahmoudi (Stockholms universitet) och Direktör Timo Koivurova (Arktiska centret i Rovaniemi) i Kastelholmssamtal för fred 2016 och det efterföljande rundabordssamtalet, båda med temat ”En hållbar fred runt Östersjön”. Under projektmötet diskuterades forskningens upplägg och mål såväl som manuskriptutkast från projektets samtliga forskare.

Forskningsprojektet "Demilitarisering i en allt mer militariserad värld" är treårigt (2015-2018) och finansieras av Konestiftelsen. Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Arktiska centret vid Lapplands universitet i Rovaniemi.

Demilitariseringsprojekt1
Övre raden från vänster: Sonja Østreng (gäst), professor Said Mahmoudi (rådgivare), forskningsassistent Filip Holiençin (projektforskare), docent Gregory Simons (rådgivare), professor Willy Østreng (rådgivare), docent Sia Spiliopoulou Åkermark (projekt- och forskningsledare), directör Päivi Kaukoranta (rådgivare).
Nedre raden från vänster: Professor Timo Koivurova (projektforskare), dr. Pirjo Kleemola-Juntunen (projektforskare), professor emeritus Lauri Hannikainen (rådgivare), dr. Matthieu Chillaud (rådgivare) och doktorand Saila Heinikoski (projektforskare). 

 

http://www.koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Purple-KoneFoundation-logo.jpg

Demilitariseringsforskare träffades i Mariehamn

2016-01-29 12:07:43
Demilitariseringsmote 27.1.2016 2

Från vänster: Saila Heinikoski,
Sia Spiliopoulou Åkermark, Pirjo
Kleemola-Juntunen och Filip Holiencin

 

Forskarna som medverkar i det treåriga projektet ”Demilitarisering i en tid av ökad militarisering” har träffats i Mariehamn. Projektforskarna träffades den 26-27 januari 2016 för att diskutera sina respektive forskningsarbeten.

Pirjo Kleemola-Juntunen undersöker havsrättens och demilitariseringsreglernas relation till det s.k. Proliferation Security Initative (PSI). Saila Heinikoski har nyligen påbörjat sin forskning om demilitariseringens ställning inom Finlands och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Filip Holiencin arbetar tillsammans med professor Timo Koivurova på en studie om demilitariseringen på Svalbard. Projektets ledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark granskar nya former av civilt-militärt samarbete i Östersjöområdet, särskilt med avseende på luftrummet.

Projektets tidigare forskare Yannick Poullie har avslutat sitt arbete om demilitariseringsdiskussionerna vid kalla krigets slutfas. En vetenskaplig artikel utkommer senare under 2016, redan nu finns ett blogginlägg som summerar några av hans slutsatser.

En närmare beskrivning av projektet finns här.

 

FacebookTwitterLinkedin