Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570, Fax +358 18 21026
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Stöd fredsarbete!

Gör en donation till Ålands fredsfond.

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska
English
Ruskij
Suomeksi
Español

Ny bok om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

____________________________________________________________________________

Slutspurt för ELDIA projektet - forskningsresultaten presenterade

2013-06-27 11:04:01

 

 

ELDIA_FINAL_CONFERENCE_1_72

  Fredsinstitutets forskare Heidi Öst, Sarah Stephan
och
 Sia Spiliopoulou Åkermark på slutkonferens,
här med Petra Roter från Slovenien.

Under de gångna tre åren har fredsinstitutet varit en av åtta institutioner i sex länder, Finland, Tyskland, Estland, Sverige, Slovenien och Österrike, som har genomfört projektet ”European Language Diversity for All” (ELDIA). Inom projektet har experter i tillämpad språkvetenskap, sociolingvistik, juridik, samhällsvetenskap och statistik samarbetat för att få en bättre förståelse av de politiska och socioekonomiska situationerna för 14 språkliga minoriteter, alla tillhörande den finsk-ugriska språkfamiljen, i 8 länder. Bland dessa finns inhemska och invandrade, vitala och hotade, begränsat och helt standardiserade språk.

Läs mer...

Territoriella autonomier och Åland i internationell forskningstidskrift

2013-04-16 13:23:14

international journal gr_cover

Den internationella forskningstidskriften ”International Journal for Minority and Group Rights” har utkommit med ett specialnummer om territoriella arrangemang som verktyg för konfliktlösning. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har redigerat artiklarna och också lämnat ett eget bidrag om folkrättens syn på territoriella lösningar och om förutsättningar för lyckade territoriella arrangemang. Även Sarah Stephan, forskare vid fredsinstitutet har skrivit om försöken till lösning och argumentationen i Abkhasien-frågan.
Fredsinstitutets forskarrådsmedlemmar Mikael Wigell och Kjell-Åke Nordquist har bidragit med varsin artikel om Ålandsexemplet från en Helsingforshorisont och om lärdomarna från processen för en konfliktlösning i Östtimor.
Sia Spiliopoulou Åkermark:
- Jag är mycket nöjd över bredden och djupet i bidragen. Den för framåt diskussionen om de teoretiska grunderna och de praktiska förutsättningarna för territoriella lösningar i dagens globaliserade värld.
Tidskriften finns tillgänglig elektroniskt i många bibliotek och databaser och även i tryckt form. Sammanfattningarna av de enskilda bidragen finns att ladda ned på förlagets hemsida http://booksandjournals.brillonline.com/content/15718115/20/1

16.3.2013 publicerade Ålandstidningen en intervju med forskarrådsmedlemmen Mikael Wigells med anledning av hans artikel i journalen. 
“Forskare kritiserar oviljan att använda Ålandsexemplet” 

 

Slutsatser från internationell vetenskaplig konferens om språkskydd och flerspråkighet

2013-01-16 14:05:28

logo_eldia_red_copy2012 uppmärksammades den Europeiska språkdagen (26 september) med den vetenskapliga konferensen Changing Linguistic Landscapes – Law, Languages and Multilingualism in Context som hölls på Åland den 27 september. Evenemanget ingick i forskningsprojektet ELDIA (European Language Diversity for All) där Ålands fredsinstitut samarbetar för forskare och universitet runt om i Europa och med finansiering från EUs 7e ramprogram för forskning. 

Ålands fredsinstituts forskare Sarah Stephan har summerat konferensen på engelska, klicka här.

Konferensdeltagaren Jörgen Lundqvist har skrivit en artikel om konferensen som publicerats i tidningen Åland som insändare. Den kan laddas ner som pdf här.

Information om talarna och programmet hittar du som pdf här.

Forskarnas abstracts på engelska i pdf kan laddas ner här.

Alla presentationer från konferensen finns nu för nedladdning. Klicka på läs mer får att hitta länkarna och annan information om konferensen.

Läs mer...

Minoritetsspråk i fokus vid internationell konferens på Åland

2012-10-03 14:06:28

Eldia_3Den 27 september stod Ålands fredsinstitut värd för konferensen Changing Linguistic Landscapes – Law, Languages and Multilingualism in Context i Alandica, Mariehamn, Åland. Konferensen anordnades inom projektet European Language Diversity for All (ELDIA) där fredsinstitutet är en av åtta deltagande organisationer. Jurister, socio-lingvister och experter från andra relaterade fält diskuterade bland annat i vilken mån lagstiftning om språkanvändning kan påverka vitaliteten hos olika språk.

Ålands fredsinstituts forskare Sarah Stephan har summerat konferensen på engelska, läs den här.

Information om talarna och programmet hittar du här.

ELDIA-projektets hemsida har adressen http://www.eldia-project.org/.

logo_eldia_red_copyFP7-gen-RGB_72

Förlängd deadline för bidrag till språkkonferens

2012-03-06 12:24:26

Den 26-28 september arrangerar Ålands fredsinstitut en konferens om  språkpolitik och reglering. Konferensen ordnas inom ramen för  forskningsprojektet European Language Diversity for All (ELDIA), vilket  finansieras av Europeiska unionens 7e ramprogram för forskning. Konferensen vänder sig till forskare och andra intresserade av språk, språkpolitik, språkreglering, språkundervisning, och olika språks föränderliga och förändrade roller och funktioner inom och mellan stater och folkgrupper.

Call for papers har förlängts till den 30 mars. En inbjudan att skicka förslag till papper att presenteras på konferensen kan laddas ner här.