Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Pågående forskningsprojekt

Forskningsprojektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”) är treårigt (2015-2017) och finansieras till största delen av Konestiftelsen.
Projektets huvudfråga är följande: Hur påverkas Ålands demilitarisering och neutralisering av de många, nya och olika formerna för militärt samarbete i Östersjön? Fyra forskare studerar följande aspekter av detta: effekterna av modern teknologi på demilitariseringsregimen; sammanblandningen av civila och militära aspekter i internationella överenskommelser och verksamheter; relationen mellan Ålands demilitarisering och neutralisering och allt fler nya former av militärt samarbete; praxis rörande demilitariseringsfrågor; jämförande aspekter (Ålands ställning jämförs med bland annat Svalbard).

Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och forskare vid Arktiska centret, Rovaniemi universitet. Fyra forskare involveras i projektet som leds av Sia Spiliopoulou Åkermark, jur. dr., docent i folkrätt. Övriga forskare är jur. dr. Pirjo Kleemola-Juntunen, professor och direktör för Arktiska centret Timo Koivurova samt doktoranden Saila Heinikoski.

____________________________________________________________________________

Nyheter från forskningen

Professor Geir Ulfstein invald i Det Norske Videnskaps-akademi

2018-05-18 09:56:32

Professor Geir Ulfstein, en av demilitariseringsprojektets vetenskapliga rådgivare, har blivit invald i Det Norske Videnskaps-akademi. Akademin uppmärksammar professor Ulfsteins betydelse i uppbyggnadet av nya vetenskapliga miljöer om mänkliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Geir Ulfstein är professor i folkrätt vid Oslo universitet.

Ålands fredsinstitut gratulerar professor Ulfstein för utmärkelsen.

Se: http://www.dnva.no/c26756/seksjon/vis.html?tid=26956

Sia Spiliopoulou Åkermark medverkar i publikation om Ramkonventionen om nationella minoriteter som fyller 20 år

2018-02-09 07:56:41

SiaÅr 2018 firar den europeiska Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (FCNM) sitt 20-årsjubileum. Jubileet uppmärksammas bl.a. med en ny publikation på engelska med titeln “20 Years of Dealing with Diversity: Is the Framework Convention at a Cross-Road?” utgiven av European Centre for Minority Issues.

Vår forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark bidrar till publikationen som expert på minoritetsfrågor och tidigare president för den Rådgivande kommittén som övervakar implementeringen av konventionen. Hon intervjuades för att analysera och kritiskt reflektera över Ramkonventionens betydelse.  Sia belyser FCNM som en juridiskt bindande länk mellan minoritetsskydd och mänskliga rättigheter. Dessutom nämner Sia vikten av att Rådgivande kommittén utvecklats som ett övervakande instrument som främjar kontinuiteten och helhetsgrepp i Europarådets arbete med minoritetsfrågor.

Publikationen finner man (på engelska) här: : http://www.ecmi.de/publications/detail/20-years-of-dealing-with-diversity-is-the-framework-convention-at-a-crossroads-380/

Det kollektiva självförsvarets pussel: ny artikel av Sia Spiliopoulou Åkermark

2017-10-13 07:04:05

SiaArtikeln, ”Det kollektiva självförsvarets pussel”, publicerades i Journal of Conflict and Security Law, Volume 22, Issue 2, 1 July 2017, se sammanfattning (på engelska) hor förlaget här. Artikeln redogör för centrala FN, EU och Nato-regler och hur de kopplas till Ålands demilitarisering och neutralisering. Frågan som följer blir: hur kan Finland behålla en rimligt stor politisk och juridisk frihet i definitionen av vad som är väpnat angrepp och hur hot ska hanteras? Hur kan Åland behålla en meningsfull självstyrelse och en demilitariserad och neutraliserad ställning i ett läge där de militära verktygen utvecklas mer än de civila svaren på samhällsproblem och potentiella hot?

Läs mer...

Forskarworkshop om demokrati, mänskliga rättigheter och fred hölls i Jyväskylä

2017-08-29 13:10:46

Den 23-24 augusti deltog två forskare från projektet Demilitarisering i en allt med militariserad värld, vid Ålands fredsinstitut, i workshopen ”Democracy, Human Rights and Peace: Contested and Reclaimed” vid universitetet i Jyväskylä. Mötet ordnades i ett samarbete mellan tre forskningsgrupper: Civic Constellation II: Debating Democracy and Rights som leds av Professor José Maria Rosales, Universitetet i Malaga, Spanien; Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity (TRACE), Jyväskylä universitet, och forskningsprojektet Demilitarisering i en allt med militariserad värld, Ålands fredsinstitut.

Forskaren Saila Heinikoski presenterade sitt papper med titeln Non-Alignment and Demilitarisation – What Do These Concepts Mean in Today’s World? Sia Spiliopoulou Åkermark presenterade sin forskning under rubriken Security, Identity, Self-Government – Reflections on Similarities and Differences Between Greenland and the Åland Islands.

Konferensprogrammet finns här.

Debattartikel av Sia Spiliopoulou Åkermark

2017-08-29 10:29:18

I debttartikeln " Ett svårt dilemma för Åland", publicerad i Tidningen Åland 24.8.2017 och Nya Åland 25.8.2017, diskuterar Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och forskningsledare i projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”, förslaget om en ny kontaktgrupp mellan Åland och försvarsministeriet.

Artikeln i original finns här.

FacebookTwitterLinkedin