Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Pågående forskningsprojekt

Forskningsprojektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”) är treårigt (2015-2017) och finansieras till största delen av Konestiftelsen.
Projektets huvudfråga är följande: Hur påverkas Ålands demilitarisering och neutralisering av de många, nya och olika formerna för militärt samarbete i Östersjön? Fyra forskare studerar följande aspekter av detta: effekterna av modern teknologi på demilitariseringsregimen; sammanblandningen av civila och militära aspekter i internationella överenskommelser och verksamheter; relationen mellan Ålands demilitarisering och neutralisering och allt fler nya former av militärt samarbete; praxis rörande demilitariseringsfrågor; jämförande aspekter (Ålands ställning jämförs med bland annat Svalbard).

Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och forskare vid Arktiska centret, Rovaniemi universitet. Fyra forskare involveras i projektet som leds av Sia Spiliopoulou Åkermark, jur. dr., docent i folkrätt. Övriga forskare är jur. dr. Pirjo Kleemola-Juntunen, professor och direktör för Arktiska centret Timo Koivurova samt doktoranden Saila Heinikoski.

____________________________________________________________________________

Nyheter från forskningen

Artikel om Svalbards demilitarisering och neutralisering under 100 år

2017-04-27 10:56:56

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel med titeln ”Demilitarisation and neutralisation of Svalbard: how has the Svalbard regime been able to meet the changing security realities during almost 100 years of existence?” skriver forskarna Timo Koivurova och Filip Holiencin om hur Svalbards demilitarisering och neutralisering påverkats av de säkerhetspolitiska förändringar som skett under de snart 100 år som regimerna har varit i kraft.

I Svalbardtraktatens artikel 9 stadgas följande: Med forbehold av de rettigheter og plikter for Norge som følger av dets tiltredelse av Folkenes Forbund forplikter Norge sig til ikke å oprette eller tillate oprettet nogen flåtebasis i de egner som er nevnt i artikkel 1 eller anlegge nogen befestning i de nevnte egner som aldri må nyttes i krigsøiemed.

Koivurova och Holiencin studerar den dubbla ambitionen att öarna ska utnyttjas fredligt, samtidigt som många olika stater tillåts bedriva industriella aktiviteter. Svalbardfördraget tillerkänner suveräniteten över Svalbard till Norge, som är ett relativt litet land, och försöker därmed hålla öarna utanför stormaktspolitiken. Forskarna diskuterar vidare betydelsen av att fördraget saknar en konfliktlösningsmekanism samt av de ökande kommersiella och geopolitiska intressena i regionen.

Artikeln har publicerats i Polar Record, Vol 53, Issue 2 (2017) och finns tillgänglig mot avgift här.

En intervju med Koivurova och Holiencin finns på High North News hemsida.

Forskarna deltar i projektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”) som under tre år (2015-2017) drivs av Ålands fredsinstitut i samarbete med forskare vid Arktiska centret vid Rovaniemi universitet. Projektet finansieras till största delen av Konestiftelsen.

Mer information om forskningsprojektet och om institutets forskning finns på fredsinstitutets hemsida.

För mer information kan man också kontakta projektledaren, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, (sia[at]peace.ax).

Forskarsamtal 15.3.2017

Bilden är från ett forskarsamtal om Svalbards demilitarisering och neutralisering som hölls i Mariehamn 15 mars 2017 och där Filip Holiencin var en av talarna (andra från vänster).

Papper kan lämnas till forskningsseminarium om demokrati, mänskliga rättigheter och fred som arrangeras i augusti

2017-04-10 12:09:32

Ett forskningsseminarium med titeln "Democracy, Human Rights and Peace: Contested and reclaimed" arrangeras vid Universitetet i Jyväskylä i augusti 2017, med Ålands fredsinstitutets forskningsprojekt "Demilitarisering i en tid av ökad militarisering" som medarrangör.

Inbjudan att lämna förslag till vetenskapliga presentationer finns här, sista inlämningsdag är 15.5.2017.

Demilitariseringsprojektets preliminära resultat presenterades

2016-11-04 14:21:20

Forskningsprojektet “Demilitarisering i en allt mer militariserad värld” anordnade ett seminarium för inbjudna forskare I Helsingfors den 3 november 2016. Seminariet hölls på Konestiftelsens möteslokal Kamari.

Dr Gunilla Herolf och Professor emeritus Lauri Hannikainen hade rollen av kommentatorer för de presentationer som gjordes av forskarna Saila Heinikoski, Pirjo Kleemola-Juntunen och forskningsledaren Sia Spiliopoulou Åkermark. Det presenterades och diskuterades forskningsresultat bl.a. om demilitarisering och neutralisering i finländsk och europeisk politik, om havsrätten och Ålandshav. Även rätten till självförsvar i relation till demilitariseringen och neutraliseringen enligt planerad finländsk lagstiftning och under folkrätten presenterades.

demilitariseringseminarium

Demilitarisering är del av den finländska säkerhets- och utrikespolitiska helheten

2016-11-02 07:45:33

Saila webbDemilitarisering kan inte endast analyseras ur en försvarspolitisk synvinkel eftersom Ålands status är en del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska helhet, skriver forskare Saila Heinikoski i den här artikeln på finska som publicerats i den finska statsvetenskapliga nättidningen Politiikasta.fi.

Saila Heinikoski forskar om demilitariseringens ställning inom Finlands och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik inom projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”.

 

 

 

Demilitarisering som en del av den kollektiva säkerheten

2016-10-24 13:05:34


demilitariseringsartiklar Sia okt 16 redHufvudstadsbladet
och Helsingin Sanomat har publicerat artiklar där Sia Spiliopoulou Åkermark diskuterar Ålands demilitarisering och neutralisering i ett vidare sammanhang, med utgångspunkt i FN-stadgan och det globala kollektiva säkerhetssystemet. Sia Spiliopoulou Åkermark är forskningsledare för projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”.

Ålands demilitarisering har diskuterats flitigt i finländsk media de senaste veckorna. Sia Spiliopoulou Åkermark intervjuades om demilitariseringen för YLE:s A-studio:Talk, som sändes den 20.10. Sias intervju startar vid 35.49. Videon är tillgänglig fram till den 18 november.

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin