Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570, Fax +358 18 21026
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska
English
Ruskij
Suomeksi
Español

Ny bok om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

____________________________________________________________________________

Demilitariseringsforskare träffades i Mariehamn

2016-01-29 12:07:43
Demilitariseringsmote 27.1.2016 2

Från vänster: Saila Heinikoski,
Sia Spiliopoulou Åkermark, Pirjo
Kleemola-Juntunen och Filip Holiencin

 

Forskarna som medverkar i det treåriga projektet ”Demilitarisering i en tid av ökad militarisering” har träffats i Mariehamn. Projektforskarna träffades den 26-27 januari 2016 för att diskutera sina respektive forskningsarbeten.

Pirjo Kleemola-Juntunen undersöker havsrättens och demilitariseringsreglernas relation till det s.k. Proliferation Security Initative (PSI). Saila Heinikoski har nyligen påbörjat sin forskning om demilitariseringens ställning inom Finlands och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Filip Holiencin arbetar tillsammans med professor Timo Koivurova på en studie om demilitariseringen på Svalbard. Projektets ledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark granskar nya former av civilt-militärt samarbete i Östersjöområdet, särskilt med avseende på luftrummet.

Projektets tidigare forskare Yannick Poullie har avslutat sitt arbete om demilitariseringsdiskussionerna vid kalla krigets slutfas. En vetenskaplig artikel utkommer senare under 2016, redan nu finns ett blogginlägg som summerar några av hans slutsatser.

En närmare beskrivning av projektet finns här.

Ålands fredsinstitut får finansiering för ”modigt” forskningsprojekt om demilitarisering

2014-12-10 08:38:32

Kones hemsidaÅlands fredsinstituts direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark har beviljats forskningsfinansiering av den privata finländska forskningsstiftelsen KONE för projektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”.

Projektet är treårigt och ska pågå mellan 2015 och 2018. KONE-stiftelsen beviljar stöd för ett år i taget och beviljat nu stöd för projektets första år (86.500 euro).

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver projektet (på engelska).

 

Läs mer...

Projektet: ”Självstyrelserna i Norden - erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv”

2014-12-13 12:39:00

Ålands fredsinstitut driver under 2014 och 2015 projektet ”Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv”. Projektet som genomförs med stöd från och i samarbete med Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott ska resultera i en publikation som innehåller forskningsartiklar och sammanfattningar av innehållet i en konferens som genomförs inom projektet.

Läs mer om konferensen här.

Läs mer...

Forskare möts på Åland för att diskutera de nordiska självstyrelserna och freden

2014-09-05 07:25:01

Forskarmote nordiska sjalvstyrelser 5.9.2014Den 5 september 2014 samlas nio forskare på Åland för att diskutera de nordiska självstyrelserna och freden. Det är uppstarten på ett projekt som initierats av Ålands fredsinstitut och genomförs med stöd från Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott.

I projektet deltar forskare som utifrån sina specialområden gör fallstudier eller jämförelser av Åland, Grönland och Färöarna inom områdena säkerhetspolitik, juridik, statsvetenskap och ekonomi. Forskarna kommer också att diskutera självstyrelserna i relation till utvecklingen inom Norden samt deras relevans för fredlig utveckling i andra delar av världen. Det underlag som skrivs av forskarna ska utgöra inspiration för en konferens som ska ordnas i början av 2015 där beslutsfattare och allmänheten kan delta. En slutlig publikation ska färdigställas efter konferensen.

Läs mer...

Slutspurt för ELDIA projektet - forskningsresultaten presenterade

2013-06-27 11:04:01

 

 

ELDIA_FINAL_CONFERENCE_1_72

  Fredsinstitutets forskare Heidi Öst, Sarah Stephan
och
 Sia Spiliopoulou Åkermark på slutkonferens,
här med Petra Roter från Slovenien.

Under de gångna tre åren har fredsinstitutet varit en av åtta institutioner i sex länder, Finland, Tyskland, Estland, Sverige, Slovenien och Österrike, som har genomfört projektet ”European Language Diversity for All” (ELDIA). Inom projektet har experter i tillämpad språkvetenskap, sociolingvistik, juridik, samhällsvetenskap och statistik samarbetat för att få en bättre förståelse av de politiska och socioekonomiska situationerna för 14 språkliga minoriteter, alla tillhörande den finsk-ugriska språkfamiljen, i 8 länder. Bland dessa finns inhemska och invandrade, vitala och hotade, begränsat och helt standardiserade språk.

Läs mer...
FacebookTwitterLinkedin