Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut har ett forskarråd vars uppgift är att besluta om verksamhetens vetenskapliga inriktning och stödja forskningsverksamheten.

Forskningsprogrammet för Ålands fredsinstitut 2018– 2021 kan laddas ner här.

Medlemmar för mandatperioden april 2017 - april 2019

 
Gunilla  

Gunilla Herolf, ordförande
Fil dr, Stockholms Universitet, har varit forskare vid Utrikespolitiska Institutet i Stockholm och vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI). Hennes forskning rör europeisk integration och det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet med fokus på Tyskland, Frankrike och Storbritannien liksom på de nordiska länderna. Hon har undervisat vid Stockholms Universitet och vid Shandonguniversitetet, Jinan, Kina.


Wigell_UPI_72

 

Mikael Wigell
Docent, London School of Economics, forskare inom programmet för global säkerhet vid Utrikespolitiska institutet i Finland. Har tidigare bland annat arbetat som gästforskare vid Universidad Torcuato di Tella i Argentina och undervisat vid universiteten i Helsingfors och Tammerfors. Hans intresseområden är Latinamerikas politik och ekonomi, internationellt bistånd och utvecklingssamarbete, naturresursförvaltning, fredsmäkling samt demokratisering. Han har publicerat flera artiklar som hänför sig till dessa områden.


Kjellake_72  


Kjell-Åke Nordquist,
Professor i internationella relationer och arbetar med autonomi- och konfliktlösningsfrågor både som forskare och praktiker. Internationellt har Nordquist arbetat med fredsprocesser framförallt i Colombia, Mellanöstern och Östtimor. Han är chefredaktör för institutets vetenskapliga e-tidskrift Journal of Autonomy and Security Studies (www.jass.ax).
Åren 2017-2021 arbetar han delvis från fredsinstitutet med forskningsprojektet "Fragile cities in the global South: Societal security, environmental vulnerability and representative justice", som leds av Helsingfors universitet. Kjell-Åke har varit medlem i fredsinstitutets styrelse och forskarråd sedan dess start. Han var t.f direktör för institutet från april 2015 till februari 2018.


Sia_nu  


Sia Spiliopoulou Åkermark
, föredragande och sekreterare 
Direktör för Ålands fredsinstitut. Doktor i folkrätt (Uppsala Universitet) 1997 och docent vid samma universitet 2001 och har bland annat arbetat som t.f. Armfeldt professor och t.f. direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter, Åbo akademi (hösten 1997). Hennes intresseområden är minoritetsfrågor, Ålands internationella ställning, komparativa självstyrelseformer, mångkulturalism-teorier, urfolks rättigheter och internationella organisationer. Hon har publicerat flera böcker och artiklar och talar svenska, grekiska, engelska och franska.


FacebookTwitterLinkedin