Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Publikationer

Artiklar

Tidningsartiklar på olika språk

Länkar till myndigheter

Länkar till praktisk information för besökare


Länksamlingar

Internationella dokument om Åland

Ålands kulturstiftelse har samlat och publicerat originalen till de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse. Med tillstånd från Ålands kulturstiftelse har de skannats in och kan läsas på Ålands lagtings hemsida.

Informationspaket om revideringen av självstyrelselagen för Åland

Riksdagsbibliotekets webbtjänst har sammanställt ett informationspaket om revideringen av självstyrelselagen för Åland. På sidan finns, förutom länkar till betänkanden och nyheter om revideringen, även länkar till fördrag och historiska dokument om Ålands status samt till relaterad litteratur och forskningsmaterial.


ALEX_Cover_72Publikationer om Ålandsexemplet

En lista över referenslitteraturen från boken Fredens öar kan laddas ner här.

En lista med exempel på litteratur om Åland på engelska kan ladds ner här.

En lista med exempel på litteratur om Åland på ryska kan laddas ner här.
En lista med exempel på litteratur om självstyrelse på ryska kan laddas ner här.

Många av Ålands fredsinstituts egna publikationer berör Ålandsexemplet, till exempel:

The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution (2011) / Sia Spiliopoulou Åkermark (Red)

Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering (2006)/ Susanne Eriksson, Lars Ingmar Johansson & Barbro Sundback. (Finns även på engelska (2006) och finska (2007)).

Den åländska hembygdsrätten Rapport från seminariet Hembygdsrätt, näringsrätt, medborgarrätt – hörnstenar i den åländska självstyrelsen i Helsingfors den 14 juni 2007. Redaktör: Sia Spiliopoulou Åkermark. finns även på engelska.

Läs om våra publikationer här och om våra rapporter här.


Artiklar och rapporter om Ålandsexemplet

Ålandskonventionen förtydligad genom not till signatärmakterna. Artikel  skriven av Martin Ekman, tidigare sakkunnig i Gränsarbetsgruppen. Texten publicerades i tidningen Nya Åland och Tidningen Åland 15 april 2013.
Teknisk definiering av gränserna enligt Ålandskonventionen. Utrikesministeriets hemsida. Motsvarande material finns på engelska.
En utredning om gränserna för Ålands demilitarisering. Gränsarbetsgruppens betänkande. Justitieministeriets hemsida. Finns även på finska.

lagt

Artiklar om territoriella arrangemang, inklusive Ålandsexemplet, har publicerats i den internationella forskningstidskriften ”International Journal for Minority and Group Rights. Volume 20, Special Issue: Rethinking Territorial Arrangements in Conflict Resolution, 2013". Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har redigerat artiklarna som inkluderar bidrag från henne själv och flera andra forskare med anknytning till Ålands fredsinstitut. Tidskriften finns tillgänglig elektroniskt i många bibliotek och databaser. Sammanfattningarna av de enskilda bidragen finns att ladda ned på förlagets hemsida http://booksandjournals.brillonline.com/content/15718115/20/1. 

Åland and its special status. Klaudia Wizniewska, Erasmuspraktikant på Ålands fredsinstitut sommaren 2009

Reflections on the core elements of the autonomy of the Åland Islands as a minority protection device, Sia Spiliopoulou Åkermark. Ålands fredsinstitus direktör Sia Spiliopoulou Åkermark presenterade denna text för Georgiens president Mikhail Saakashvili i samband med hans besök på Åand den 12 oktober 2007

Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering, ett levande exempel, Sia Spiliopoulou Åkermark, Anförande vid kronprinsessan Victorias besök på Åland 15 maj 2008

Sammanfattning från seminariet "Ålands demilitarisering och neutralisering: öppna frågor och aktuella utmaningar" (pdf), anordnat av Ålands fredsinstitut den 24.3.2011.
Power point som fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark använde vid inledningen av seminariet "Ålands demilitarisering och neutralisering: öppna frågor och aktuella utmaningar" (pdf), anordnat av Ålands fredsinstitut den 24.3.2011.
Sia Spiliopoulou Åkermarks inlägg från seminariet "Ålands demilitarisering och neutralisering mot bakgrund av de nya europeiska utmaningarna" (pdf), som hölls i Ålands lagting den 7.9.2010. Huvudtalare var Finlands utrikesminister Alexander Stubb. Samtliga anföranden från seminariet finns i en nätpublikation på Europainformationens hemsida, förutom anförande av talmannen för Ålands lagting Roger Nordlund, vars anförande kan laddas ner i pdf separat här.

Åland i Europeiska unionen, Europainformationen 2006.

Rapporten Åland och demilitarisering i dag - Seminariet i Mariehamn 7 mars 2005. Den 7 mars 2005 arrangerade Utrikesministeriet tillsammans med Ålands landskapsregering seminariet "Åland och demilitarisering i dag". Rapporten från detta seminarium har inte tidigare varit tillgänglig elektronisk, men är nu publicerad.  Rapporten är innehållsrik och fortfarande aktuell.

Åland demilitariserat i 150 år, Bertil Jobeus, Sveriges Generalkonsul på Åland och styrelseledamot för Ålands fredsinstitut, skrev i sin kolumn i VästerviksTidningen den 30 januari 2006 en intressant artikel om Ålands demilitarisering.

The right to be small and different. On self-governing Åland and the EU / Rätten att vara liten och annorlunda. Om självstyrande Åland och EU, Martin Ekman, geofysiker med intresse för historia och folkrätt, och ett speciellt intresse för självstyrande öar.

 


Länkar till tidningsartiklar på olika språk om Åland och Ålandsexemplet

In the middle of the Baltic Sea, a paradise for peacemakers, The Christian Science Monitor, 26.7.2016

Aaland – Beispiel einer gelungenen Autonomie, NZZ Online, 31.8.2011

Med fred som främsta export, Sydsvenskan, 20 juli 2008


Länkar till myndigheter

Ålands landskapsregering

Ålands lagting

Ålands officiella hemsida

Finlands regering

Finlands riksdag

Finlands utrikesministerium

Finlands president

Sveriges regering

Sveriges riksdag

Sveriges utrikesdepartement


Länkar till praktisk information för besökare

För information om trafik till och från Åland samt turist- och evenemangsinformation, se Visit Åland eller Åland.com.

FacebookTwitterLinkedin