Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nyhetsbrev / Newsletter 5/2018
tisdag, 11 december 2018

CONTENTS

 • New issue of the Journal of Autonomy and Security Studies
 • Lunch seminar 11.12.2018: Who will save the Baltic Sea? The role of law in environmental governance. Professor Henrik Ringbom.
 • Report describes the first 20 years of the work of the Contact Group between the Foreign Ministry and Åland.
 • Seminar and report about trust on the Åland Islands.
 • And more

INNEHÅLL

 • Nytt nummer av e-tidskriften JASS
 • Lunchseminarium 11.12.2018: Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen. Professor Henrik Ringbom.
 • Rapport om kontaktgruppen mellan UM och Åland 20 år.
 • Seminarium och rapport om tillit på Åland.
 • m.m.
Ny praktikant: Marielle Fellman
måndag, 10 december 2018

MarielleI november började Marielle Fellman som Ålands fredsinstituts nya praktikant. Marielle har en magisterexamen i kulturgeografi från Örebro Universitet.  Hon kommer att arbeta med att sammanställa information och hjälpa till vid fredsinstitutens evenemang och seminarier. Hon kommer också att hjälpa till med förberedelserna till Kastelholmssamtalet.

Lunchseminarium 11.12.2018: Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen
tisdag, 27 november 2018

Lunchseminarium 11.12.2018 Ringbom

Tisdagen den 11.12 klockan 11.30-12.30 håller professor Henrik Ringbom ett lunchseminarium med titeln ”Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen” på hotell Arkipelag i Mariehamn.

Läs mer...
Resultaten från enkätstudie om tillit på Åland presenteras i ny rapport
onsdag, 21 november 2018

Under rubriken ”Tillit på Åland – mörka moln eller fri horisont?” ordnade Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) den 12.11.2018 ett seminarium i Alandica, för att lansera den första åländska tillitsstudien. Ålands fredsinstitut har medverkat till studien som kan laddas ned här.

Presentationerna från tillitsseminariet filmades och kan ses via följande länkar:

Del 1:

 • Lantrådet Katrin Sjögren hälsar välkommen
 • Forskare Sanna Roos (ÅSUB) och forskningskoordinator Petra Granholm (Ålands fredsinstitut) presenterar resultaten från Tillitsstudien för Åland
 • Maria Bäck, pol.dr och forskare vid Samforsk, Åbo Akademi, diskuterar resultaten för Åland i förhållande till forskning om social tillit

Del 2:

 • Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, berättar om tillitens roll i det nordiska välfärdssamhället
 • Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande för den svenska Tillitsdelegationen, talar om tillitsbaserat ledarskap

 

Tillitsseminariet 5

 

Välkommen på tillitsseminarium den 12 november
onsdag, 17 oktober 2018

Tillit på Åland

Ålands fredsinstitut har bidragit till Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB):s arbete med en åländsk tillitsstudie, som lanseras med ett seminarium den 12.11 på Alandica.

Resultaten för den första tillitsstudien på Åland presenteras och några av de mest framstående forskarna och experterna inom tillitsområdet i Sverige, Lars Trädgårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap samt Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande för den svenska Tillitsdelegationen, ger oss värdefulla insikter om tillitens roll i samhället och om hur vi kan stärka och dra nytta av tillit som en resurs för Åland. Maria Bäck, pol.dr och forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi bidrar med sin sakkunskap om tillit och socialt kapital.

Se hela programmet här.

Anmäl dig till seminariet här.

Sammanfattning och bildspel från symposiet 'Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands'
onsdag, 10 oktober 2018

Omkring 50 personer deltog i symposiet "Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands" samt seminariet "Demilitarisering och tillit - fallen Åland och Svalbard" som hölls i Mariehamn 4-5 oktober 2018.

10 04 oktober 2018 054 62

 

Här kan du lyssna på en intervju 'Svalbard okänd kusin mellan Norge och nordpolen' med fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och Geir Ulfstein, professor i folkrätt vid universitetet i Oslo.

Klicka på 'Läs mer' nedan för att se ett bildspel med bilder av Kim Lindström och en kort sammanfattning på engelska. Sammanfattningen är skriven av Hasan Akintug, forskningspraktikant på Ålands fredsinstitut.

Läs mer...
Fredsinstitutets direktör om Nobels fredspris 2018
fredag, 05 oktober 2018

Sia talarNobels fredspris för 2018 tilldelas Denis Mukwege och Nadia Murad för deras kamp mot sexualiserat våld som vapen i krig och väpnade konflikter.
Läkaren Denis Mukwege har gjort stora insatser för att hjälpa offer för sexualiserat våld i den demokratiska republiken Kongo. Nadia Murad, som tillhör Yazidier-minoriteten i norra Irak, blev själv offer för krigsförbrytelser, då hon tillfångatogs av IS. Efter att hon lyckades fly har hon öppet berättat om övergreppen hon utsattes för i fångenskap.

Kommentar från fredsinstitutets direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark:

"Årets fredspris tar ställning mot brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt, och även mot sexualiserat våld som vapen i väpnade konflikter. Det belyser också att minoriteter ofta är extra utsatta i konfliktsituationer."

Seminarium 5.10.2018: Demilitarisering och tillit – fallen Åland och Svalbard
torsdag, 04 oktober 2018

Seminarium 5.10.2018: Demilitarisering och tillit – fallen Åland och Svalbard
Plats: Auditoriet, Alandica
Tid: Fredag 5 oktober, kl. 13.30-15.00

Talare:
Geir Ulfstein, Professor i folkrätt, Universitetet i Oslo
Tuomas Forsberg, Professor i internationella relationer och direktör vid kollegiet för högre forskning i Helsingfors
Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, direktör på Ålands fredsinstitut

Moderator: Professor Kjell-Åke Nordquist.

Åland och Svalbard är båda demilitariserade områden. Till synes är fallen liknande, men det finns också betydande skillnader. Gemensamt är att dessa lösningar uppkom vid samma historiska tidpunkt, efter första världskrigets slut och i samband med bildandet av Nationernas förbund. Främjandet av fredliga relationer och internationell tillit var viktiga mål för den epoken, och även idag spelar regimerna en roll för det kollektiva säkerhetssystemet.

svalbard 3394875 340

 På seminariet presenteras nya forskningsresultat från ett treårigt forskningsprojekt om demilitarisering och neutralisering, som letts av Ålands fredsinstituts direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark. Resultaten har samlats i boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands”, som utgivits på Routledge förlag. Forskningsprojektets huvudsakliga frågor har varit följande: Vad betyder den ökande sammanblandningen av civila och militära mål och verktyg för Ålands demilitarisering och militarisering? Hur påverkas Åland av nya former av militärt – civilt samarbete i vårt närområde och i Europa? Vilken betydelse har utvecklingen av nya teknologier för Ålands demilitarisering och neutralisering?

Seminariet, som hålls på svenska, är öppet för alla och ingen anmälan krävs. Det föregås av ett längre, engelskspråkigt vetenskapligt symposium, där forskningsresultaten presenteras för och diskuteras med inbjudna akademiker, experter och diplomater. För att delta i det vetenskapliga symposiet behövs personlig inbjudan och bindande anmälan. Vid intresse vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kontakt:
För frågor om forskningen, seminariet och symposiet, vänligen kontakta Sia Spiliopoulou Åkermark, telefon +358 (0)18 21960, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För praktiska frågor, vänligen kontakta Heidi Öst, telefon +358 (0)18 23238, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrätt och universalitet diskuterades på folkrättskonferens
torsdag, 04 oktober 2018

Den europeiska folkrättsföreningen, European Society of International Law (ESIL), höll sitt 14e årsmöte den 13-15 september i Manchester (Storbritannien) och vid universitets folkrättscenter (MILC). Årets tema var folkrätten och universalitet. Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör vid Ålands fredsinstitut, deltog i diskussionerna. Bland böckerna som marknadsfördes av Routledge förlag vid konferensen var boken “Demilitarisation and International Law in Context. The Åland Islands” (2018) som har författats av Spiliopoulou Åkermark, Pirjo Kleemola-Juntunen och Saila Heinikoski. Mer än 450 folkrättsjurister och rättsfilosofer, diskuterade teman såsom universalitet i internationella regimer och internationella organisationer, Europa och universalitet, universalitet och djurens ställning, universalitet och regionalism, universalitet och partikularitet. På ett kortfattat sätt kan universalitet beskrivas som ett antagande, krav eller förväntan om folkrättens globala eller generella relevans och giltighet. I en diskussion med professorerna Christine Chinkin och Hilary Charlesworth konstaterades att feministiska rörelser ofta har satt fredsfrågorna och krigets begränsning som sina främsta prioriteringar. De feministiska rösterna har dock inte anpassat ännu sina fredsstrategier till de nya globala förutsättningarna. Nästa års ESIL konferens kommer hållas i Aten och handla om begreppet ’suveränitet’ inom folkrätten.

Programmet och annan information från årets ESIL-konferens finns här.

The 14th Annual Conference of the European Society of International Law ESIL

International lawyers in Manchester. Source: Alexandra Xanthaki, Professor of Law at Brunel University London

Lauren Stevens är fredsinstitutets nya praktikant
onsdag, 03 oktober 2018

Lauren StevensLauren Stevens praktiserar på Ålands fredsinstitut från slutet av september till slutet av november 2018. Hon är ursprungligen från Storbritannien och studerar för närvarande mastersprogrammet för fred, medling och konfliktforskning vid Tammerfors universitet. Hennes magistersuppsats ska handla om vilka konsekvenser det brittiska utträdet ur EU (Brexit) kan få för fredsprocessen i Nordirland. Lauren har en kandidatexamen i internationella utvecklingsstudier och spanska från University of Chester i Storbritannien. Ett år av sina kandidatstudier tillbringade hon utomlands som utbytesstudent inom EU:s Erasmus-program. Hon arbetade då som engelskspråkig assistent i ett gymnasium i Melilla, en självstyrd stad på Afrikas nordkust, som tillhör Spanien och gränsar till Marocko. Laurens modersmål är engelska. Hon har studerat spanska och finska, och under sin tid på Åland deltar hon i en kurs i svenska för nybörjare.

FacebookTwitterLinkedin