Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nyhetsbrev /Newsletter 4/2019
torsdag, 19 december 2019

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 4/2019

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 4/2019

Contents

 • The many-faceted character of autonomy explored in new issue of The Journal of Autonomy and Security Studies
 • The Kastelholm talks 2020: War, peace and the environment
 • Save the dates: Lunch seminars on 12 February and 5 March
 • New research project: What has the EU implied for Åland? 

Innehåll

 • Kastelholmssamtalen 2020 har temat krig, fred och miljö
 • Nya numret av JASS belyser mångskiftande självstyrelse
 • Notera datumen: lunchseminarier 12 februari och 5 mars
 • Nytt forskningsprojekt: Vad har EU betytt för Åland?

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

Jul_kort_2019_kopia_2.jpg

Kastelholmssamtalen 2020 har temat krig, fred och miljö
torsdag, 19 december 2019

Den 30 mars 2020 (måndag) arrangerar Ålands fredsinstitut Kastelholmssamtal om fred i Kastelholm på Åland. Kastelholmssamtalen är återkommande samtal med fredstema som hålls under beskydd av president Tarja Halonen, i anslutning till Ålands demilitariseringsdag den 30 mars. Kastelholmssamtalen 2020 har temat Krig, fred och miljö.

Vår tid präglas av fenomen som kraftiga klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, och klimatångest. Samtidigt ökar de globala spänningarna och den militära upprustningen. Det är härmed nödvändigt att diskutera och uppmärksamma kopplingarna mellan fredsfrågor och miljöfrågor. Är vi i samklang med naturen eller befinner vi oss i krig med den? Under flera decennier har begreppet säkerhet vidgats och omfattar numera även miljöaspekter. Vilken roll spelar en sådan vidgning av säkerhetsbegreppet och vilken betydelse har den i fråga om våra svar och åtgärder i miljöfrågor? Vilken roll har miljöarbete som fredsfaktor?

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal i slottssalen på Kastelholms slott. Samtalet vill främja dialog, snarare än debatt. Därefter ordnas ett mer informellt och öppet rundabordssamtal, förlagt till närliggande restaurang Smakbyn.

Talarna presenteras och inbjudningar skickas ut under januari och februari. I mars släpps ett antal öppna platser. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev och på sociala medier.

Kastelholm1

Nytt nummer av e-tidskriften JASS
torsdag, 12 december 2019

Nu har det senaste numret av Ålands fredsinstituts e-tidskrift ”Journal of Autonomy and Security Studies” (JASS) publicerats. Tidskriften är kollegialt granskad och finns tillgänglig online utan kostnad. Tidskriftens övergripande tema är fred och säkerhet, teman som betraktas utifrån perspektiven självstyrelse, demilitarisering och minoritetsskydd.

Detta nummer innehåller följande material, på engelska:

Exploring the Role of Regional Parties in the Nordic Autonomies: Why Entrenched Self-Government Matters - Maria Ackrén and Jan Sundberg

Publication and Collaboration Patterns in Autonomy Research – A Bibliometric Analysis - Felix Schulte

Consensus Impossible? South Tyrol’s Autonomy Convention and the issue of Self-determination - Marc Röggla

Oil on Water: Some Personal Musings on Hong Kong’s Summer of Protests - Jennifer Eagleton

Tidskriften kan läsas online på www.jass.ax. Där kan du också registrera dig som prenumerant och få kommande nummer av JASS per e-post.

jass förstasida

Lunchseminarium: Lider EU av ett demokratiskt underskott?
söndag, 10 november 2019

Lunchseminarium Allan Rosas

Lunchseminarium: Lider EU av ett demokratiskt underskott?

Talare: Allan Rosas

Tisdagen den 12.11.2019 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Diskussionen om EU:s så kallade demokratiska underskott har varit långvarig och fört med sig olika typer av förändringar inom unionen. Hur ska denna diskussion och kritik förstås? Vilka konsekvenser har den haft för det europeiska samarbetet?

Allan Rosas, med sin långa erfarenhet av rättsliga frågor i Finland och EU, diskuterar kritiken om det demokratiska underskottet och EU:s beslut och förmåga att möta den.

Allan Rosas är avgående domare vid EU-domstolen (2002-2019) och var innan dess rådgivare och vice generaldirektör vid EU-kommissionens rättstjänst (1995-2001). Före dessa europeiska uppdrag var han innehavare av den Armfeltska professuren i statsrätt och folkrätt med mera. Europeiska kommissionen har nyligen utnämnt Allan Rosas till en av tre ledamöter i den kommitté som ger EU-kommissionen råd i etiska frågor.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11:30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Kontakt: Susann Simolin, informationsansvarig

Telefon: 018-15570, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åland som inspiration för cyberdemilitarisering?
måndag, 28 oktober 2019

På FN-dagen, den 24 oktober 2019 höll fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och direktör för Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium i Mariehamn med rubriken "Hybridhot – hur påverkar de Ålands demilitarisering och neutralisering?"

Då lyfte hon bland annat fram att Ålands demilitarisering och neutralisering kan fungera som ett fredsfrämjande exempel också virtuellt.

"Internet och kommunikationsteknologin är för de flesta av oss en sfär för kontakt, kunskap, handel och yttrandefrihet. De är, tyvärr, också ett fält där supermakterna nu konfronteras och där det pågår en militarisering. Civila och militära verktyg, aktörer och mål sammanblandas ofta i den processen. Vi har nu behov av nya normer som reglerar cybersfären, främjar tillit och förtroendeskapande och som säkrar att civila mål hålls utanför konfrontationerna. FN-stadgans regler gäller även virtuellt men, jag menar att en cyberdemilitarisering och cyberneutralisering kan föras fram som en god möjlighet för att freda civila cyberrum."

Presentationen kan laddas ner i pdf här.

Lunchseminarium: Hybridhot – hur påverkar de Ålands demilitarisering och neutralisering?
tisdag, 15 oktober 2019

Lunchseminarium Sia

Lunchseminarium: Hybridhot – hur påverkar de Ålands demilitarisering och neutralisering?
Talare: Sia Spiliopoulou Åkermark
FN-dagen, torsdagen den 24.10.2019 kl. 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Hybridhot har definierats som en blandning av konventionella och okonventionella metoder (dvs. diplomatiska, militära, ekonomiska och tekniska) som kan användas av statliga eller icke-statliga aktörer för att uppnå specifika mål – ofta i en gråzon mellan krig och fred. Hybridhot är också en trendig term som förekommer ofta i utredningar, hos nya institutioner och i olika uttalanden. Utgör dessa hybridhot ett hot mot Ålands demilitarisering och neutralisering? Utifrån resultaten från mångårig forskning om folkrätt och demilitarisering, diskuterar Sia Spiliopoulou Åkermark hur man kan resonera om och förhålla sig till hybridhoten också på Åland.

Sia Spiliopoulou Åkermark är docent i folkrätt och direktör för Ålands fredsinstitut. Under åren 2015-2018 ledde hon ett forskningsprojektet som resulterade i en rad internationella artiklar och boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands” (Routledge förlag, 2018).

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Kontakt: Susann Simolin, informationsansvarig

Telefon: 018-15570, susann(at)peace.ax

Fredsinstitutets direktör om Nobels fredspris 2019
fredag, 11 oktober 2019

Nobelpris 2019

Nobels fredspris för 2019 tilldelas Etiopiens statsminister Abiy Ahmed Ali for hans insats för fred och mellanstatligt samarbete, i synnerhet för hans initiativ för att lösa gränskonflikten med grannlandet Eritrea.

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark kommenterar:

”Nobelpriset ges till en statsledare och individ men samtidigt till ett helt paket av idéer, institutioner och begrepp. Man lyfter fram internationella avtal, medling och förlikning, liksom vikten av stabila konstitutioner. Abiy är premiärminister för en stor, federal stat och en ung demokrati med många skilda behov och förväntningar i olika regioner och hos olika grupper. Nobelpriset visar oss att fredsavtal är möjliga och att konflikter kan lösas. Abiy är också en militär som väljer en starkt fredlig diplomatisk väg. Nobelpriset tilldelas en region, Östra Afrika, där utvecklingen är positiv och hoppingivande. Kvinnors deltagande i det offentliga rummet, liksom en stark demokratiseringsagenda är saker som Abiy Ahmed har stått för.”  

Ålands fredsinstitut tar emot praktikansökningar för våren 2020
måndag, 30 september 2019

Annonsbild

Ålands fredsinstitut erbjuder möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under våren 2020 för en eller två praktikanter.

Vi söker dig som har ett intresse för frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära deltagande i seminariearrangemang, informationsspridning och utveckling av vår hemsida. Vid rekrytering i år uppskattar vi också särskilt färdigheter i bl.a. grafisk design, forskning, konflikthantering och evenemangsorganisation.

Läs mer...
Lunchseminarium: Små ekonomier och globala trender - hur kan Åland möta framtiden?
fredag, 27 september 2019

FB Lunchseminarium 9.10.2019Lunchseminarium: Små ekonomier och globala trender - hur kan Åland möta framtiden?
Föreläsare: Edvard Johansson
Onsdagen den 9.10.2019 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Här kan du ladda ner Edvard Johanssons presentation från seminariet (pdf).

I en tid då städerna växer och den digitala utvecklingen går framåt med stormsteg får små samhällen problem. I Sverige och Finland är det cirka fem regioner per land, enkelt sagt de fem största universitetsstäderna med omnejd, som klarar sig medan resten går bakåt ekonomiskt och demografiskt. En viktig orsak till den ökande regionala ojämlikheten i Norden och i Europa är den pågående hjärnflykten, då välutbildade personer stannar i eller flyttar till storstäderna i högre utsträckning än personer med lägre utbildning. Detta driver på den ojämna regionala utvecklingen. Åland har hittills varit ett lysande undantag men frågan är om utvecklingen på sikt är hållbar? I ljuset av utvecklingen och ur ett ekonomiskt perspektiv, hur ter sig det åländska näringslivets karaktäristika och den åländska autonomilagstiftningen?

Edvard Johansson är ekonomie doktor från Svenska handelshögskolan och numera biträdande professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Han är före detta rektor för Högskolan på Åland. Föredraget baseras på nationalekonomisk forskning om bland annat globalisering och digitalisering samt ännu opublicerade resultat om det åländska näringslivet i förhållande till det finländska.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Nyhetsbrev / Newsletter 3/2019
torsdag, 26 september 2019

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 3/2019

Ladda ner Nyhetsbrev / Download Newsletter as pdf

CONTENTS

 • Upcoming lunch seminar 9.10.2019: Edvard Johansson: Small economies and global trends - how can Åland meet the future?
 • Call for Interns at the Åland Islands Peace Institute in the spring of 2020
 • Many visits during autumn, including officials from Sweden and EU-ambassadors
 • Conference participation; political participation, sovereignty and borders discussed in Hungary, Greece and Gibraltar respectively
 • New interns at the Institute
  and more

INNEHÅLL

 • Kommande lunchseminarium 9.10.2019: Edvard Johansson: Små ekonomier och globala trender - hur kan Åland möta framtiden?
 • Praktik vid Ålands fredsinstitut våren 2020
 • Många besök under hösten, inklusive riksdagsledamöter från Sverige och EU-ambassadörer.
 • Konferensdeltagande; politiskt deltagande, suveränitet och gränser diskuterades vardera i Ungern, Grekland och Gibraltar.
  m.m.

FacebookTwitterLinkedin