Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

English

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Lunchseminarium med Kenneth Gustavsson 31.1.2017: ''Åland 1944-1946 – åter till Moderlandet?''
torsdag, 19 januari 2017

kenneth_webb.jpgTisdag 31.1.2017 hålls årets första lunchseminarium, som vanligt klockan 11.30-12.30 i Hotell Arkipelags restaurang.

Föreläsare är docent Kenneth Gustavsson, som talar under rubriken  "Åland 1944 -1946 – åter till Moderlandet?".

I skuggan av vapenstilleståndet hösten 1944 började den åländska ledningen på nytt agera för anslutning till Sverige, med någon form av självständighet som andra alternativ. Kontakter västerut togs i hemlighet, men utgången blev en besvikelse: såväl Sverige som Finland avfärdade bryskt alla sådana idéer, och Sovjetunionen förklarade entydigt att Ålandsöarna fortsättningsvis hörde hemma under finländsk överhöghet.

Kenneth Gustavsson föreläser med bilder kring denna märkliga historia, utgående från nytt källmaterial som under 2016 påträffats i Helsingfors, Stockholm och Mariehamn.

Kenneth Gustavsson är antikvarie, fil. dr. i arkeologi samt docent i historia. Han arbetar sedan många år vid Ålands Museum, tidigare huvudsakligen med arkeologiska frågor kring medeltid och sen tid, men idag främst med nutidshistoria. Inriktningen är Ålands säkerhetspolitiska och strategiska betydelse i Östersjön under 1900-talet, där demilitariseringen och neutraliseringen ingår. Han har publicerat ett flertal böcker samt ett stort antal artiklar i ämnet. Ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet i Sverige samt av Historiska nämnden vid Svenska Litteratursällskapet i Finland. Han är också ledamot av Ålands fredsinstituts styrelse.

Seminariet modereras av ordförande för ålands fredsinstituts forskarråd, Dr. Gunilla Herolf.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen.

Anmäl dig gärna i vårt facebookevent.

Nyhetsbrev / Newsletter 5/2016
torsdag, 15 december 2016

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 5/2016

Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL:

 • Kastelholmssamtalen 2017 om gränser och gränslöshet, Finland 100 år
 • Ny rapport om självstyrelse i Irakiska Kurdistan och Zanzibar
 • Nytt inlägg om demilitarisering på fredsbloggen
 • Lagförslag om vålds-användning oroar forskare
 • Avslutningsseminarium för jämställdhetsprojektet KID hölls i Vilnius

CONTENT:

 • The Kastelholm talks 2017 on boundaries and boundlessness
 • New report on autonomy in Iraqi Kurdistan and Zanzibar
 • New entry on demilitarisation at the Pece Blog
 • Finnish views on use of force concerns researcher
 • Closing seminar for KID project held in Lithuania

 

Ny rapport om självstyrelse i Irakiska Kurdistan och Zanzibar
torsdag, 15 december 2016

Rapport 2 2016 kopiaI rapport 2-2016 från Ålands fredsinstitut, ”Managing diversity through territorial autonomy: Experiences from Iraqi Kurdistan and Zanzibar with Åland Example as a point of reference”, beskriver skribenterna Jaakko Virkkunen och Lotta Valtonen självstyrelesesystemen i Irakiska Kurdistan respektive i Zanzibar i Tanzania, med Ålands självstyrelse som referenspunkt. De två fallen behandlas i var sitt fristående kapitel.

Rapporten kan laddas ner här. Mer information finns i ett informationsblad i pdf, här.    

Läs mer...
Projektet KID avslutades i Vilnius
fredag, 25 november 2016

deltagare Utanfor Nendre webbDen 17-18 november hölls avslutningskonferensen för projektet ”KID – Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis” i Vilnius, Litauen. Projektet har drivits av Ålands Fredsinstitut. Nordiska ministerrådet och Emmaus Åland har finansierat projektet som pågått under 2015-2016 och avslutas till årsskiftet. Tre daghem drivna av icke-statliga organisationer har arbetat med jämställdhet under projektets gång. Förutom Waldorf på Åland har också Nendre i Vilnius, Litauen och ”Star of Hope” i Kaliningrad, Ryssland deltagit i projektet.

Läs mer...
Lunchseminarium 30.11: Krisernas Turkiet och krigens Syrien/Irak
onsdag, 09 november 2016

Michael SahlinAmbassadör Michael Sahlin är doktor i statsvetenskap och har haft många uppdrag inom det svenska utrikesdepartementet, bland annat som ambassadör i Turkiet/Azerbajdzjan, i före detta Jugoslavien/Makedonien och i Norge, samt som särskilt sändebud för Sudan/Sydsudan. Han har också varit statssekreterare och arbetat inom försvarsdepartementet. Michael Sahlin har dessutom varit generalsekreteraren för Folke Bernadotteakademien, konflikt- och krishanteringsmyndigheten med särskild inriktning på fredsinsatser.

Hör honom berätta om hur ett Turkiet i djup kris, senast efter sommarens kuppförsök och efterföljande utrensningsvåg, kämpar med att värna och främja sina regionala säkerhetsintressen i förhållande till krigen i Syrien och Irak.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme. Under den tiden kan man komma och gå som man vill.

Demilitariseringsprojektets preliminära resultat presenterades
fredag, 04 november 2016

Forskningsprojektet “Demilitarisering i en allt mer militariserad värld” anordnade ett seminarium för inbjudna forskare I Helsingfors den 3 november 2016. Seminariet hölls på Konestiftelsens möteslokal Kamari.

Dr Gunilla Herolf och Professor emeritus Lauri Hannikainen hade rollen av kommentatorer för de presentationer som gjordes av forskarna Saila Heinikoski, Pirjo Kleemola-Juntunen och forskningsledaren Sia Spiliopoulou Åkermark. Det presenterades och diskuterades forskningsresultat bl.a. om demilitarisering och neutralisering i finländsk och europeisk politik, om havsrätten och Ålandshav. Även rätten till självförsvar i relation till demilitariseringen och neutraliseringen enligt planerad finländsk lagstiftning och under folkrätten presenterades.

demilitariseringseminarium

Demilitarisering är del av den finländska säkerhets- och utrikespolitiska helheten
onsdag, 02 november 2016

Saila webbDemilitarisering kan inte endast analyseras ur en försvarspolitisk synvinkel eftersom Ålands status är en del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska helhet, skriver forskare Saila Heinikoski i den här artikeln på finska som publicerats i den finska statsvetenskapliga nättidningen Politiikasta.fi.

Saila Heinikoski forskar om demilitariseringens ställning inom Finlands och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik inom projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”.

 

 

 

Debattartikel om demilitarisering som en del av Ålands särställning
måndag, 31 oktober 2016

Förenklade utspel och tvärsäkra svar hjälper oss inte framåt i debatten om demilitarisering och Ålands ställning, skriver Kjell-Åke Nordquist i en debattartikel publicerad i Nya Åland och Ålandstidningen den 28 oktober. Nordquist skriver att Ålands särställning idag vilar på tre grundpelare, det vill säga demilitarisering, minoritetsskydd och självstyrelsen. Tillsammans har dessa tre skapat hundra år av stabilitet.

Kjell-Åke Nordquist installerades som professor
fredag, 28 oktober 2016

Kjellake 72Onsdagen den 28 oktober installerades fredsinsitutets direktör Kjell-Åke Nordquist som professor i internationella relationer med särskild inriktning på praktiskt fredsbyggande och mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm.

Se hans professorsföreläsning med temat "Försoning som politik"

 

Nyhetsbrev / Newsletter 4/2016
torsdag, 27 oktober 2016

Nyhetsbrevshuvud sv en 1

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 4/2016

Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL:

 • Lunchseminarium om Colombias fredsprocesser
 • Insändare om demilitarisering som del av den kollektiva säkerheten
 • Avslutningsseminarium för jämställdhetsprojektet KID
 • Heidi Öst är tillbaka på institutet

CONTENT:

 • Lunch seminar on the peace processes in Colombia
 • Op-eds on demilitarisation as part of the collectiv security system
 • Closing seminar of the KID project
 • Heidi Öst is back at the institute

 

FacebookTwitterLinkedin