Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

English

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fredsinstitutet på sommarlov
fredag, 17 juni 2016

Under juli månad kommer fredsinstitutet att ha semesterstängt. Brådskande frågor under den tiden kan riktas till direktör Kjell-Åke Nordquist.

Ålandsexemplet som levande böcker på självstyrelsedagen 9.6.2016
onsdag, 08 juni 2016

Levande bokÅlands fredsinstitut bjuder på lättsmält kunskap i samband med självstyrelsedagen. Kom förbi vårt tält på torget i Mariehamn och bekanta dig under några minuter med Ålandsexemplet i lättillgängligt format. Självstyrelsedagen till ära kan du låna en levande bok, som delar med sig om sina personliga insikter om självstyrelse, minoritetsfrågor och säkerhet - på Åland och i världen. Rekommenderad lånetid är max 15 minuter och bland böckerna finns bland annat följande titlar: Självstyrelselagen 2020, Minoriteten som inte fanns, Östen Undéns hemlighet, Ålandsexemplet i världen (lättläst) samt Konfliktlösning på åländska – fallet Nagorno-Karabach.

Vi finns på torget mellan klockan 17 och 19. Kom och träffa oss där!

Lunchseminarium med Kjell-Åke Nordquist 16.6.2016 - Den nationella fredsprocessen i Burma/Myanmar
torsdag, 02 juni 2016

Kjellake 72Torsdagen den 16.6.2016 ordnas ett lunchseminarium med fredsinstitutets direktör, professor Kjell-Åke Nordquist, som berättar om den nationella fredsprocessen i Burma/Myanmar.

Seminariet hålls i Hotell Arkipelags restaurang kl 11.30-12.30. Lunch kan köpas i restaurangen på förhand och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen av restaurangen. Kjell-Åke Nordquist talar kort under rubriken "Den nationella fredsprocessen i Burma/Myanmar – demokrati, självstyrelse och minoriteter", och sedan finns tid för frågor och diskussion.

Efter decennier av inbördeskrig i Burma/Myanmar syns äntligen en ljusning. Sedan hösten 2015 råder vapenvila och demokratiska val har genomförts utan allvarliga oroligheter. Många frågor återstår att lösa, bland annat vad gäller återvändande av flyktingar och olika minoritetsgruppers ställning och politiska inflytande. Det kommer också att krävas många förhandlingar på olika nivåer, innan man kan nå fram till ett nationellt fredsavtal.

Fredsinstitutets direktör, professor Kjell-Åke Nordquist, arbetar med autonomi- och konfliktlösningsfrågor både som forskare och praktiker, bland annat i Burma/Myanmar, som han senast besökte i mitten av mars 2016.

På lunchseminariet berättar han om Burma/Myanmars närhistoria och vägen mot ett nationellt fredsavtal. Han beskriver också hur erfarenheter från Åland, vad gäller minoritetsskydd och självstyrelse, kan vara av intresse för fredsprocessen.

 

Besök från Moldavien och Gagauzien
fredag, 20 maj 2016

Moldova Gagauzia webb

Den 25-26 maj fick Åland besök av representanter för arbetsgruppen för parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling. Gagauz-Yeriregionen i södra Moldavien fick självstyrelse under 1990-talet för att skydda den gaguaziska minoritetens rättigheter. Studiebesöket till Åland arrangerades av CMI, som arbetar för att underlätta informella och offentliga dialogprocesser mellan parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling, med syfte att förbättra mekanismerna för relationer mellan staten och självstyrelsen.

På Åland hade gruppen flera möten med tjänstemän och politiker och därefter arrangerade Ålands fredsinstitut ett rundabordssamtal för besökarna, modererat av direktören, professor Kjell-Åke Nordquist och med deltagande av styrelsens ordförande, Barbro Sundback, forskningsledaren, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskare Saila Heinikoski och informationsansvarig Susann Simolin.

I rapporten ”Conflict Regulation through Self-Rule: Success factors for Territorial Autonomy Systems”, som publicerades i Ålands fredsinstituts rapportserie som nummer 1-2015, har Felix Schulte använt Gagauzien som en av fallstudierna. Rapporten kan hittas här.

Kjell-Åke Nordquist utnämnd till professor
fredag, 20 maj 2016

Kjell Ake NordquistFredsinstitutets direktör, Kjell-Åke Nordquist, har fått en ny titel. Han har utnämnts till professor i internationella relationer med särskild inriktning på praktiskt fredsbyggande och mänskliga rättigheter vid programmet för Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm.

Blogginlägg om världsomspännande krisprat av Sia Spiliopoulou Åkermark
måndag, 09 maj 2016

Idag, på Europadagen den 9 maj, publiceras ett blogginlägg där docent Sia Spiliopoulou Åkermark noterar en ökande användning av ordet "kris". Hon argumenterar för att detta världsomspännande "krisprat" kan överskugga de framgångar som nåtts med hjälp av multilateralt samarbete och att det kan tjäna som skäl för att göra undantag från överenskomna juridiska och sociala normer.

Läs texten här.

Lunchseminarium med Gunilla Herolf 17.5.2016: Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?
torsdag, 28 april 2016

GunillaDen 17.5.2016 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium med rubriken ”Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?”

Med Lissabonfördraget skulle EU bli bättre rustat att hantera problemen i Europa och dess närhet. I stället ser vi en organisation i kris, samtidigt som problemen hopar sig. De initiativ som tas kommer nu från de stora länderna. Hur ska små länder agera?

Talare är fil. dr. Gunilla Herolf, ordförande för Ålands fredsinstituts forskarråd, som i många år forskat om europeisk integration och det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet, bland annat vid  Utrikespolitiska Institutet i Stockholm och vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

Lunchseminariet hålls i hotell Arkipelags restaurang. Den som vill äta lunch kan köpa mat i restaurangen och ta med sig till seminariet som börjar kl 11.30 och pågår en timme.

Anmäl gärna ditt deltagande här.

Nyhetsbrev / Newsletter 2/2016
torsdag, 28 april 2016

Heather sv en

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 2/2016

Download newsletter in pdf /ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL

  • Ny rapport granskar hur EU-rätten påverkar Ålands självstyrelse
  • Lunchseminarium med Gunilla Herolf: Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?
  • Praktikansökningar för hösten 2016 tas emot
  • Fredsinstitutet i Östtimor/Timor-Leste, Myanmar/Burma, Haag och Uppsala
  • Blogginlägg och publikation om språklig rättvisa och flerspråkighet i Europa

 CONTENTS

  • New report assesses how EU law is affecting the autonomy of Åland
  • Lunch seminar: PhD Gunilla Herolf on EU security politics
  • Call for applications for autumn internship
  • The ÅIPI in East Timor/Timor-Leste, Myanmar/Burma, The Hague and Uppsala
  • Blog piece and publication on language equality and language diversity in Europe
Direktör Kjell-Åke Nordquist föreläste i Östtimor
tisdag, 26 april 2016

Kjell Ake Osttimor 2016

Den 16 – 23 april besökte fredsinstitutets direktör, Kjell-Åke Nordquist, Timor-Leste där han höll flera offentliga föreläsningar om övergången mellan post-konfliktsituationer och långsiktig stabilitet och statsbyggnad, hela tiden med utgångspunkt från Nordquists medlingsarbete i Timor-Leste 1998- 2003. Dessutom diskuterades samverkan med företrädare för universitet och regeringsorgan om möjligheten att utveckla ett samarbete om konflikthanteringsmodeller, baserat på de mångåriga historiska kontakterna mellan Åland och Östtimor. Stort intresse fanns också för att ta emot praktikanter eller studerande med intresse för att studera turismutveckling, regionalt ekonomiskt samarbete och miljö – frågor där Åland har både erfarenhet och kompetens. Förhoppningen är, att normala och fruktbärande kontakter inom flera samhällsområden kan komma till stånd mellan Åland och Östtimor, nu när landet har bilagt de centrala interna konflikterna och istället är på väg att utvecklas till en fungerande demokrati.

Läs mer...
Ny rapport granskar hur EU-rätten påverkar Ålands självstyrelse
måndag, 25 april 2016

anna lena 2008Rapport 1 2016 Anna Lena Sjolund Page 01Rapport från Ålands fredsinstitut, nr 1-2016
EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland

Författare: Anna-Lena Sjölund

På Åland finns en uppfattning om att Finlands och Ålands EU-medlemskap medfört ett ”självstyrelseläckage”, dvs att det självstyrda landskapet Ålands möjligheter att stifta lagar har inskränkts. I rapporten ”EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland” kartlägger, beskriver och analyserar folkrättsjuristen Anna-Lena Sjölund om och i så fall på vilket sätt EU-medlemskapet har inneburit att Åland förlorat en del av sin lagstiftningsbehörighet så att den överförts till riket.

Rapporten kan laddas ner i pdf här.

Ett informationsblad om rapporten finns i pdf här.

FacebookTwitterLinkedin