Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

English

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Projektet KID avslutades i Vilnius
fredag, 25 november 2016

deltagare Utanfor Nendre webbDen 17-18 november hölls avslutningskonferensen för projektet ”KID – Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis” i Vilnius, Litauen. Projektet har drivits av Ålands Fredsinstitut. Nordiska ministerrådet och Emmaus Åland har finansierat projektet som pågått under 2015-2016 och avslutas till årsskiftet. Tre daghem drivna av icke-statliga organisationer har arbetat med jämställdhet under projektets gång. Förutom Waldorf på Åland har också Nendre i Vilnius, Litauen och ”Star of Hope” i Kaliningrad, Ryssland deltagit i projektet.

Läs mer...
Lunchseminarium 30.11: Krisernas Turkiet och krigens Syrien/Irak
onsdag, 09 november 2016

Michael SahlinAmbassadör Michael Sahlin är doktor i statsvetenskap och har haft många uppdrag inom det svenska utrikesdepartementet, bland annat som ambassadör i Turkiet/Azerbajdzjan, i före detta Jugoslavien/Makedonien och i Norge, samt som särskilt sändebud för Sudan/Sydsudan. Han har också varit statssekreterare och arbetat inom försvarsdepartementet. Michael Sahlin har dessutom varit generalsekreteraren för Folke Bernadotteakademien, konflikt- och krishanteringsmyndigheten med särskild inriktning på fredsinsatser.

Hör honom berätta om hur ett Turkiet i djup kris, senast efter sommarens kuppförsök och efterföljande utrensningsvåg, kämpar med att värna och främja sina regionala säkerhetsintressen i förhållande till krigen i Syrien och Irak.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme. Under den tiden kan man komma och gå som man vill.

Demilitariseringsprojektets preliminära resultat presenterades
fredag, 04 november 2016

Forskningsprojektet “Demilitarisering i en allt mer militariserad värld” anordnade ett seminarium för inbjudna forskare I Helsingfors den 3 november 2016. Seminariet hölls på Konestiftelsens möteslokal Kamari.

Dr Gunilla Herolf och Professor emeritus Lauri Hannikainen hade rollen av kommentatorer för de presentationer som gjordes av forskarna Saila Heinikoski, Pirjo Kleemola-Juntunen och forskningsledaren Sia Spiliopoulou Åkermark. Det presenterades och diskuterades forskningsresultat bl.a. om demilitarisering och neutralisering i finländsk och europeisk politik, om havsrätten och Ålandshav. Även rätten till självförsvar i relation till demilitariseringen och neutraliseringen enligt planerad finländsk lagstiftning och under folkrätten presenterades.

demilitariseringseminarium

Demilitarisering är del av den finländska säkerhets- och utrikespolitiska helheten
onsdag, 02 november 2016

Saila webbDemilitarisering kan inte endast analyseras ur en försvarspolitisk synvinkel eftersom Ålands status är en del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska helhet, skriver forskare Saila Heinikoski i den här artikeln på finska som publicerats i den finska statsvetenskapliga nättidningen Politiikasta.fi.

Saila Heinikoski forskar om demilitariseringens ställning inom Finlands och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik inom projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”.

 

 

 

Debattartikel om demilitarisering som en del av Ålands särställning
måndag, 31 oktober 2016

Förenklade utspel och tvärsäkra svar hjälper oss inte framåt i debatten om demilitarisering och Ålands ställning, skriver Kjell-Åke Nordquist i en debattartikel publicerad i Nya Åland och Ålandstidningen den 28 oktober. Nordquist skriver att Ålands särställning idag vilar på tre grundpelare, det vill säga demilitarisering, minoritetsskydd och självstyrelsen. Tillsammans har dessa tre skapat hundra år av stabilitet.

Kjell-Åke Nordquist installerades som professor
fredag, 28 oktober 2016

Kjellake 72Onsdagen den 28 oktober installerades fredsinsitutets direktör Kjell-Åke Nordquist som professor i internationella relationer med särskild inriktning på praktiskt fredsbyggande och mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm.

Se hans professorsföreläsning med temat "Försoning som politik"

 

Nyhetsbrev / Newsletter 4/2016
torsdag, 27 oktober 2016

Nyhetsbrevshuvud sv en 1

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 4/2016

Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL:

  • Lunchseminarium om Colombias fredsprocesser
  • Insändare om demilitarisering som del av den kollektiva säkerheten
  • Avslutningsseminarium för jämställdhetsprojektet KID
  • Heidi Öst är tillbaka på institutet

CONTENT:

  • Lunch seminar on the peace processes in Colombia
  • Op-eds on demilitarisation as part of the collectiv security system
  • Closing seminar of the KID project
  • Heidi Öst is back at the institute

 

”Allt börjar med en själv” – Avslutningsseminarium för projektet KID
torsdag, 27 oktober 2016

Den 18 oktober ordnades avslutningsseminariet för jämställdhetsprojektet ”KID – Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis”. Handledare Ida Eriksson presenterade resultatet av den del av projektet som bedrivits på Waldorfbarnträdgården Regnbågen på Åland. Också personalen och föräldrarna vid Regnbågen talade om sina erfarenheter och lärdomar från projektet. Seminariet avslutades med en allmän diskussion om jämställdhet i barnuppfostran.

Projektet KID har pågått sedan januari 2015 och är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut, föreningen Waldorf Åland, det icke-statliga daghemmet ”Nendre” i Litauen och organisationen ”The Star of Hope” i Ryssland. Syftet med projektet var att främja ett genusmedvetet förhållningssätt bland daghemmens personal och barnens föräldrar samt att minska könsstereotypiseringen i kommunikationen och bemötandet av barn. Projektet strävade också till att skapa lika möjligheter för flickor och pojkar att utveckla sina färdigheter och intressen utan att begränsas av könsstereotypa förväntningar

Läs mer...
Demilitarisering som en del av den kollektiva säkerheten
måndag, 24 oktober 2016


demilitariseringsartiklar Sia okt 16 redHufvudstadsbladet
och Helsingin Sanomat har publicerat artiklar där Sia Spiliopoulou Åkermark diskuterar Ålands demilitarisering och neutralisering i ett vidare sammanhang, med utgångspunkt i FN-stadgan och det globala kollektiva säkerhetssystemet. Sia Spiliopoulou Åkermark är forskningsledare för projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”.

Ålands demilitarisering har diskuterats flitigt i finländsk media de senaste veckorna. Sia Spiliopoulou Åkermark intervjuades om demilitariseringen för YLE:s A-studio:Talk, som sändes den 20.10. Sias intervju startar vid 35.49. Videon är tillgänglig fram till den 18 november.

 

 

 

Pirjo Kleemola-Juntunen på konferens om operativ havsrätt
torsdag, 20 oktober 2016

pirjo kleemola juntunen pommern webbkopiaDen 3-6 oktober var Pirjo Kleemola-Juntunen inbjuden som talare vid konferensen ”Inter mundus – From Cold Ice to Hot Sands” i Åbo. Konferensen var den fjärde om operativ havsrätt som ordnades av Natos kompetenscenter för operationer i grunda och trånga farvatten (COE CSW) i samarbete med Finlands marin. Kleemola-Juntunen höll en presentation om Ålands rättsliga ställning, ett av många fall och konkreta frågor som diskuterades under konferensen.

Pirjo Kleemola-Juntunen arbetar med frågor gällande havsrätt inom forskningsprojektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”.

 

 

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin