Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

English

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Demilitarisering som en del av den kollektiva säkerheten
måndag, 24 oktober 2016


demilitariseringsartiklar Sia okt 16 redHufvudstadsbladet
och Helsingin Sanomat har publicerat artiklar där Sia Spiliopoulou Åkermark diskuterar Ålands demilitarisering och neutralisering i ett vidare sammanhang, med utgångspunkt i FN-stadgan och det globala kollektiva säkerhetssystemet. Sia Spiliopoulou Åkermark är forskningsledare för projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”.

Ålands demilitarisering har diskuterats flitigt i finländska media de senaste veckorna. Sia Spiliopoulou Åkermark intervjuades om demilitariseringen för YLE:s A-studio:Talk, som sändes den 20.10. Sias intervju startar vid 35.49. Videon är tillgänglig fram till den 18 november.

Pirjo Kleemola-Juntunen på konferens om operativ havsrätt
torsdag, 20 oktober 2016

Den 3-6 oktober var Pirjo Kleemola-Juntunen inbjuden som talare vid konferensen ”Inter mundus – From Cold Ice to Hot Sands” i Åbo. Konferensen var den fjärde om operativ havsrätt som ordnades av Natos kompetenscenter för operationer i grunda och trånga farvatten (COE CSW) i samarbete med Finlands marin. Kleemola-Juntunen höll en presentation om Ålands rättsliga ställning, ett av många fall och konkreta frågor som diskuterades under konferensen.

Pirjo Kleemola-Juntunen arbetar med frågor gällande havsrätt inom forskningsprojektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”.

Lunchseminarium 1.11: Colombia - på väg mot fred?
onsdag, 19 oktober 2016

FB3 Lunchseminarium KAN 1.11.2016

Tisdagen den 1 november 2016, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Efter 52 år av inbördeskrig och fyra år av förhandlingar signerades fredsavtalet mellan Colombias president Juan Manuel Santos och den marxistiska gerillarörelsen Farc i september i år. Denna historiska händelse fick stor global uppmärksamhet och president Santos tilldelades Nobels fredspris för sina ihärdiga ansträngningar att få ett avslut på den mångåriga interna konflikten. Han får priset trots att majoriteten i en folkomröstning med tämligen lågt valdeltagande röstade nej till fredsavtalet.

Professor Kjell-Åke Nordquist har regelbundet besökt Colombia sedan 1996 och jobbade för svenska ambassaden där mellan 2004 och 2008. Han har på nära håll sett flera försök till fredsförhandlingar i Colombia, dvs. långt innan förhandlingarna som ledde till det nuvarande fredsavtalet inleddes.

Hör honom berätta om arbetet med fredsprocesserna i Colombia och om det nyligen undertecknade avtalet mellan regeringen och Farc. Kan Colombia nå fred och försoning och hur ska det gå till? Hur såg processen bakom fredsavtalet ut och hur går man vidare från det? Vad betyder fredspriset för fredsprocessen?

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den södra delen i restaurangen, med start kl 11.30

Anmäl dig på eventets Facebooksida.

Sia Spiliopoulou Åkermark på konferens med Europarådet
tisdag, 18 oktober 2016

Sia talar högerställdDen 11 oktober deltog fredsinstitutets forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark i den internationella konferensen “The Framework Convention: a key tool to managing diversity through human rights” om Europarådets ramkonvention till skydd för nationella minoriteter. Panelen som Dr. Spiliopoulou Åkermark deltog i gick under namnet “Equality despite difference- how to guarantee equal access to rights and resources”. Under konferensen lanserades den fjärde tematiska kommentaren om Europarådets ramkonvention till skydd för nationella minoriteter och dess tillämpning.

Läs mer på konferensens hemsida och se podsändningen från hela konferensen. Spiliopoulou Åkermarks presentation är i slutet av evenemanget och startar på 5.54 i den sista panelen.

Sia Spiliopoulou Åkermark på internationella konferenser om minoritetsfrågor
tisdag, 18 oktober 2016

Sia talarDen 15-16 september deltog fredsinstitutets forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark i den internationella konferensen ”Minority Rights, Self-Government and the Law” som organiserades av Raoul Wallenberg institutet och the Faculty of Law vid Liverpools universitet. Temat för konferensen var praktiska och teoretiska aspekter av minoritetsskydd och självstyre med fallstudier från Europa, Norden, Turkiet och Mellanöstern. Spiliopoulou Åkermark talade om territoriell autonomi nu och då och gav en överblick av internationella debatter och juridiska instrument rörande territoriell autonomi under tidigt 1900-tal.

Mellan den 27 och 28 september deltog Sia Spiliopoulou Åkermark i en internationell konferens på temat ”Shared Societies” i Berlin. Spiliopoulou Åkermark talade om erfarenheten av att hantera olikheter i Europa, speciellt som det förstås enligt Europarådets Ramkonvention till skydd för nationella minoriteter.

Konferensen organiserades av Robert Bosch Academy på initiativ av Mohammad Darawse som vistas vid institutet inom ramen för programmet Richard von Weizsäcker Fellowship. Konferensen ordnades i samarbete med den israeliska organisationen Givat Haviva.

Ålands fredsinstituts direktör om Nobels fredspris 2016
fredag, 07 oktober 2016

Nobels fredspris 2016 tilldelas Colombias president Juan Manuel Santos, för hans ihärdiga ansträngningar att få slut på det inbördeskrig som pågått i landet i över 50 år. Nobelkommittén skriver i sin motivering att priset också ska ses som hyllning till det colombianska folket, som inte gett upp hoppet om fred, och till alla parter som bidragit till fredsprocessen samt att hyllningen även inkluderar krigets otaliga offer.

Kjell Ã…ke NordquistKommentar från fredsinstitutets direktör Kjell-Åke Nordquist:

"Årets fredspristagare, president Juan Manuel Santos, har lyckats bryta den onda cirkel av polarisering och fördjupade klyftor och ett hämningslöst våld som drabbat det colombianska samhället under mer än 50 år av gerillakrig. Genom den fyraåriga förhandlingsprocess som ligger bakom fredsavtalet med den största gerillagruppen, Farc, har en radikal förändring av det politiska landskapet i Colombia och i regionen skapats. Motsvarande försök har gjorts av tidigare presidenter. Santos har lyckats etablera en relation till gerillan och därmed kunnat balansera interna och internationella påtryckningar med en politisk hantverksskicklighet, vilket efter fyra års förhandlingar har lett fram till ett avtal. Utan tvekan är denna insats i god fredsprisklass och den ligger också nära de intentioner som Alfred Nobel uttryckte i sitt testamente om fredsprisets innebörd."

Läs mer...
Direktör Kjell-Åke Nordquist talar om medling och försoning i Colombia
tisdag, 27 september 2016

Kjell Åke talarFredsinstitutets direktör professor Kjell-Åke Nordquist deltar mellan 28.9 och 1.10 i en internationell konferens om medlings- och fredskultur som hålls i Bogotá, Colombia. Konferensen behandlar frågor om medling och försoning på både internationell och individuell nivå. Kjell-Åke håller ett av huvudtalen, på temat restorativ rätt och nationell försoning efter intern konflikt (Justicia restaurativa y reconciliación nacional a raíz de un conflicto interno). Bland övriga talare kan nämnas professor John Paul Lederach och docent Manuel Ernesto Salamanca.

Konferensen hålls i ett viktigt skede av Colombias historia, då det fredsavtal som under de fyra senaste åren förhandlats fram mellan den marxistiska gerillarörelsen Colombias revolutionära väpnade styrkor (Farc) och Colombias regering undertecknades den 26 september, efter decennier av stridigheter.

Fredsavtalet behandlar bland annat frågor om rebellernas framtida politiska deltagande, en jordreform med satsningar på ekonomisk och social utveckling av landsbygden, reglering av odling av och handel med narkotika, avväpning av rebellerna och kompensation för konfliktens offer samt juridisk behandling av förövare. Det återstår ännu att hålla en folkomröstning om fredsavtalet, och givetvis återstår många frågor att lösa och många processer för att bygga upp ett fredligt samhälle efter konflikt – processer där medling och försoning kan vara viktiga verktyg.

Nyhetsbrev / Newsletter 3/2016
måndag, 19 september 2016

Nyhetsbrevshuvud sv en 1

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 3/2016

Download Newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL

  • Böcker i fredsinstitutets bibliotek kan nu lånas hem
  • Fredsinstitutet söker en ekonom och en medlingsansvarig
  • Praktikansökningar för våren 2017 tas nu emot
  • Lunchseminarium om medling och restorativ rättvisa
  • Andrea Södergård är ny praktikant på institutet

CONTENT

  • The Peace Institute's library is now open for the public
  • We are looking for a Financial Officer and a Mediation Officer
  • Call for applications for internships for spring term of 2017
  • Lunch seminar on Mediation and Restorative Justice on Tuesday
  • Andrea Södergård is a new intern at the Institute
Fredsinstitutet söker praktikanter för våren 2017
måndag, 19 september 2016

Ålands fredsinstitut erbjuder möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under våren 2017 för en eller två praktikanter. Ansökningen bör skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.senast 16.10.2016.

Vi söker dig som har ett intresse för frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära deltagande i seminariearrangemang, informationsspridning samt utveckling av vår hemsida.

Din studieinriktning kan gärna vara samhällsvetenskapliga ämnen och/eller IT, kommunikation och informationsförvaltning. Arbetsspråken på institutet är svenska och engelska, kunskaper i finska och andra språk är meriterande. För att kunna ansöka om praktik på fredsinstitutet bör du ha avklarat minst det första året av dina studier, men inte ha tagit mastersexamen ännu. 

Praktikperioden kan vara från två till fem månader. Den första av praktikperioderna börjar i mitten av januari 2017 eller enligt överenskommelse. 

Läs mer...
Andrea Södergård är ny praktikant på Ålands fredsinstitut
onsdag, 14 september 2016

Andrea webb

Andrea kommer att vara på institutet från mitten av september till mitten av december och hjälpa till med informationsspridningen vid institutet. Hon kommer också att delta i arrangerandet av seminarier och i utvecklingen av institutets websida. Andrea studerar folkrätt och masskommunikation vid Åbo Akademi och är på slutrakan av sina studier. Efter praktiken i Mariehamn ska hon skriva sin pro gradu avhandling med temat flyktingskap och sexuella minoriteter. Med en bakgrund inom journalistiken ser hon mest fram emot att lära sig mer om informatörens arbete och få en insikt i institutets forskning.

FacebookTwitterLinkedin