Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

English

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Direktör Kjell-Åke Nordquist talar om medling och försoning i Colombia
tisdag, 27 september 2016

Kjellake 72Fredsinstitutets direktör professor Kjell-Åke Nordquist deltar mellan 28.9 och 1.10 i en internationell konferens om medlings- och fredskultur som hålls i Bogotá, Colombia. Konferensen behandlar frågor om medling och försoning på både internationell och individuell nivå. Kjell-Åke håller ett av huvudtalen, på temat restorativ rätt och nationell försoning efter intern konflikt (Justicia restaurativa y reconciliación nacional a raíz de un conflicto interno). Bland övriga talare kan nämnas professor John Paul Lederach och docent Manuel Ernesto Salamanca.

Konferensen hålls i ett viktigt skede av Colombias historia, då det fredsavtal som under de fyra senaste åren förhandlats fram mellan den marxistiska gerillarörelsen Colombias revolutionära väpnade styrkor (Farc) och Colombias regering undertecknades den 26 september, efter decennier av stridigheter.

Fredsavtalet behandlar bland annat frågor om rebellernas framtida politiska deltagande, en jordreform med satsningar på ekonomisk och social utveckling av landsbygden, reglering av odling av och handel med narkotika, avväpning av rebellerna och kompensation för konfliktens offer samt juridisk behandling av förövare. Det återstår ännu att hålla en folkomröstning om fredsavtalet, och givetvis återstår många frågor att lösa och många processer för att bygga upp ett fredligt samhälle efter konflikt – processer där medling och försoning kan vara viktiga verktyg.

Nyhetsbrev / Newsletter 3/2016
måndag, 19 september 2016

Nyhetsbrevshuvud sv en 1

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 3/2016

Download Newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL

  • Böcker i fredsinstitutets bibliotek kan nu lånas hem
  • Fredsinstitutet söker en ekonom och en medlingsansvarig
  • Praktikansökningar för våren 2017 tas nu emot
  • Lunchseminarium om medling och restorativ rättvisa
  • Andrea Södergård är ny praktikant på institutet

CONTENT

  • The Peace Institute's library is now open for the public
  • We are looking for a Financial Officer and a Mediation Officer
  • Call for applications for internships for spring term of 2017
  • Lunch seminar on Mediation and Restorative Justice on Tuesday
  • Andrea Södergård is a new intern at the Institute
Fredsinstitutet söker praktikanter för våren 2017
måndag, 19 september 2016

Ålands fredsinstitut erbjuder möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under våren 2017 för en eller två praktikanter. Ansökningen bör skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.senast 16.10.2016.

Vi söker dig som har ett intresse för frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära deltagande i seminariearrangemang, informationsspridning samt utveckling av vår hemsida.

Din studieinriktning kan gärna vara samhällsvetenskapliga ämnen och/eller IT, kommunikation och informationsförvaltning. Arbetsspråken på institutet är svenska och engelska, kunskaper i finska och andra språk är meriterande. För att kunna ansöka om praktik på fredsinstitutet bör du ha avklarat minst det första året av dina studier, men inte ha tagit mastersexamen ännu. 

Praktikperioden kan vara från två till fem månader. Den första av praktikperioderna börjar i mitten av januari 2017 eller enligt överenskommelse. 

Läs mer...
Andrea Södergård är ny praktikant på Ålands fredsinstitut
onsdag, 14 september 2016

Andrea webb

Andrea kommer att vara på institutet från mitten av september till mitten av december och hjälpa till med informationsspridningen vid institutet. Hon kommer också att delta i arrangerandet av seminarier och i utvecklingen av institutets websida. Andrea studerar folkrätt och masskommunikation vid Åbo Akademi och är på slutrakan av sina studier. Efter praktiken i Mariehamn ska hon skriva sin pro gradu avhandling med temat flyktingskap och sexuella minoriteter. Med en bakgrund inom journalistiken ser hon mest fram emot att lära sig mer om informatörens arbete och få en insikt i institutets forskning.

Ålands fredsinstitut söker en ekonom
fredag, 09 september 2016

Ålands fredsinstitut söker en ekonom för visstidsanställning fram till 31.10.2017, med goda möjligheter till förlängning. Arbetstiden är mellan 50 och 100%, enligt överenskommelse. Sista ansökningsdatum är den 2 oktober 2016.

I korthet innebär arbetet att du dels har det övergripande ansvaret för den ekonomiska delen av Ålands fredsinstituts verksamhet, dels ansvarar för några centrala administrativa och samordnande funktioner för institutet. Du leder aktivt ekonomiprocesser inklusive arbetet med årsredovisning, budget- och prognosprocess, likviditetsuppföljning samt analyser av resultat. Vidare ansvarar du för styrelsearbetets dokumentation, intern kommunikation och koordination samt ansvarar för eller medverkar i olika stadier av arbetet med ansökningar om stöd till verksamheten. 

Personal 2016

Här är en del av gänget du ska jobba med!

Läs mer...
Ålands fredsinstitut söker medlingsansvarig
fredag, 09 september 2016

medlinglogoÅlands fredsinstitut söker en medlingsansvarig på deltid, 50%, fram till 31.10.2017. Sista ansökningsdatum är 25.9.2016.

Ålands medlingsbyrå är en lagstadgad verksamhet som drivs av Ålands fredsinstitut i enlighet med avtal med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Ålands medlingsbyrå erbjuder kostnadsfri medling åt parter i brott- och tvistemål på Åland sedan 2006.

Du ingår i arbetsgemenskapen på Ålands fredsinstitut och är ensam ansvarig för hela medlingsverksamheten. Det innebär att handlägga medlingsärenden och ordna medlingar för parter i brott och tvister. Du har också ansvar för uppföljning och statistikföring samt kontakt med, handledning av och fortbildningar för de ca 20 frivilliga medlare som är kopplade till medlingsbyrån. Du jobbar för att upprätthålla samordning och nätverk med relevanta samarbetspartners, rättsväsendet samt medlarkollegor i Finland. Ytterligare ingår att sprida kunskap och information om medlingsverksamheten i samhället.

Läs mer...
Böcker i fredsinstitutets bibliotek kan nu lånas hem
fredag, 09 september 2016

Från och med nu kan böcker från Ålands fredsinstituts bibliotek lånas hem, till skillnad från tidigare då böckerna kunnat läsas endast på plats i huset.

I biblioteket och arkivet finns material om bl.a. freds- och konfliktfrågor, minoriteter, autonomier, säkerhet, genus, mänskliga rättigheter samt om Ålands särskilda status.

Ålands fredsinstituts bibliotek är anslutet till det åländska bibliotekssamarbetet bibliotek.ax. Du kan därför söka efter böckerna i databasen på hemsidan bibliotek.ax, låna dem hos fredsinstitutet med ett vanligt åländskt bibliotekskort och lämna tillbaka dem på vilket åländskt bibliotek som helst.

Institutets deltidsanställde biblioteksassistent (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) är på plats på fredsinstitutet tisdagar mellan klockan 15.15 och 17.00. Övriga tider går det bra att ringa till John på telefon 0457 342 0778 för överenskommelse om när du kan komma in och låna eller läsa. Det går också bra att ringa till övrig personal på fredsinstitutet, telefon 15570.

Lunchseminarium 20.9: Hur fungerar medling och restorativ rättvisa?
torsdag, 08 september 2016

FB3_Lunchseminarium_medling_bild.jpg

Tisdag 20 september, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Ålands medlingsbyrå startade sin verksamhet år 2006, och har nu i tio år erbjudit kostnadsfri medling åt parter i brott- och tvistemål, i enlighet med den finländska medlingslagen.

Medlingsverksamheten bygger på teorin om restorativ rättvisa, som lägger tonvikten på att reparera de skador som orsakats av ett brott eller en tvist. Parterna betraktas som specialister på sina egna konflikter och kan själva ta ansvar för lösningen. Detta restorativa perspektiv skiljer sig från ett traditionellt sätt att närma sig konflikter, där tyngdpunkten ligger på vem som är skyldig och vilket straff som är lämpligt.

Under lunchseminariet berättar Malin Söderberg och Justina Donielaite, tillsammans med några av de frivilliga medlarna vid medlingsbyrån, om tio års erfarenheter av medling i det åländska samhället, om hur en medling går till i praktiken och om de teorier som medlingsverksamheten bygger på. Därefter är det fritt fram för frågor och diskussion.

Lunch kan köpas på plats och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen av restaurangen, med start klockan 11.30.

Anmäl dig gärna i vårt Facebookevent, här.

 

Debattartikel om att FN:s våldsförbud bör upprätthållas
tisdag, 16 augusti 2016

Sia nu"Stater har en förpliktelse att lösa tvister genom fredliga medel och fredliga påtryckningsmekanismer, till exempel diplomatiska förhandlingar eller oberoende utredningar såsom vapeninspektioner." Så inleder Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare för projektet "Demilitarisering i en allt mer militariserad värld" sin debattartikel om att FN:s våldsförbud bör upprätthållas som publicerades i Hufvidstadsbladet 12.8.2016. Artikeln kan läsas på HBL.fi (inloggning krävs), och har också publicerats i projektfinansiären Konestiftelsens blogg

 

 

Ålands status vid kalla krigets slut granskad i vetenskaplig artikel
torsdag, 11 augusti 2016
Yannick Poullie IJMG cover kopia

Yannick Poullie, som medverkat i forskningsprojektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”” har publicerat resultaten av sin forskning i den vetenskapliga tidskriften the International Journal on Minority and Group Rights. (International Journal on Minority and Group Rights Vol. 23, Issue 2 (2016) 179-2010.)

Artikeln ” “Åland’s demilitarisation and neutralisation at the end of the Cold War: Parliamentary discussions in Åland and Finland 1988-1995” behandlar Ålands demilitarisering och neutralisering vid kalla krigets slut. Ämnet analyserades på basis av de parlamentariska diskussionerna i Finlands riksdag och Ålands lagting under åren 1988-1995. Den nu publicerade texten är även den första vetenskapliga artikeln som publiceras inom ramen för projektet.

Läs mer...

FacebookTwitterLinkedin