Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fredsinstitutets direktör utnämnd till förlikningsman vid OSSE
måndag, 17 juni 2019

Sia talarRepublikens president har på föredragning av Utrikesministeriet utnämnt direktören på Ålands fredsinstitut och docent i folkrätt Sia Spiliopoulou Åkermark till
förlikningsman vid domstolen för förlikning och skiljeförfarande inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Läs mer på OSSE:s hemsida, här.

Sia Spiliopoulou Åkermark utnämndes tillsammans med Kimmo Kiljunen (förlikningsman), Erkki Kourula (skiljedomare) och Jan Klabbers (alternerande skiljedomare) för en sexårsperiod med början 2019.

Domstolen arbetar med förlikning och skiljeförfarande som arbetsmetoder vid olika mellanstatliga tvister och är en del av de medel som finns för att lösa internationella dispyter med fredliga medel. Förliknings- och skiljeförfarandena inom OSSE har inte hittills anlitats aktivt av de 33 stater som har undertecknat konventionen, men är ständigt i beredskap om stater så önskar.

Mer information om domstolen finns att läsa här.

Senaste numret av JASS
onsdag, 05 juni 2019

Nu har det senaste numret av Ålands fredsinstituts e-tidskrift ”Journal of Autonomy and Security Studies” (JASS) publicerats. Tidskriften är kollegialt granskad och finns tillgänglig online utan kostnad. Tidskriftens övergripande tema är fred och säkerhet, teman som betraktas utifrån perspektiven självstyrelse, demilitarisering och minoritetsskydd.

Volym 3 nummer 1 av JASS innehåller följande artiklar, (på engelska):

Autonomy, Indigenous Peoples, and Afro-Descendants in Colombia
Mauricio Romero Vidal and Juan David Niño

Can a True Finn Speak Swedish? The Swedish Language in the Finns Party Discourse
Hasan Akintug

 

jass förstasida

Tidskriften kan läsas online på www.jass.ax. Där kan du också registrera dig som prenumerant och få kommande nummer av JASS per e-post.

Kunskapens kväll 10 juni: Forskning och forskare på Åland
tisdag, 04 juni 2019

Visste du att Åland har experter på allt från åldrande och kärnavfallsförvaring till demilitarisering och livet under stenåldern? Visste du att forskning om dessa och många andra ämnen bedrivs hos flera olika organisationer, myndigheter och företag på Åland?

På Kunskapens kväll, den 10 juni klockan 18.30-21.00 får du chansen att höra forskare och experter berätta vad de egentligen gör, hur deras forskning går till och vad forskning har för betydelse för samhällets utveckling. Du får också svar på specifika frågor som forskarna studerat, till exempel: Hur bygger hjärnan upp sin kunskap om världen? Hur länge är kärnavfall farligt? Vad är grundforskning och varför behövs den?

Final kunskapens kvall

Läs mer...
Sommarassistent på fredsinstitutet
måndag, 03 juni 2019
Jack

Jack Hancock är en studerande vid det allmänbildande gymnasiet Ålands Lyceum och kommer assistera Ålands fredsinstitut i dess verksamhet under juni månad. Under sin period på fredsinstitutet kommer Jack bistå vid förberedelserna, genomförandet och deltagandet i evenemanget Alandica Debatt. Förutom detta kommer han även hjälpa till med utvecklingen av ett samarbete med samhällskunskapsundervisningen på Ålands Lyceum om ”Ålandsexemplet”, samt skriva en artikel för Fredsposten om UMÅ:s (Ungdomarnas Miljörörelse på Åland) engagemang i freds- och miljörelaterade frågor. Handledare är Petra Granholm.

 

Vi tar emot praktikansökningar för hösten 2019 
torsdag, 09 Maj 2019

Ålands fredsinstitut erbjuder möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under hösten 2019 för en eller två praktikanter.

Är du intresserad av frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse? Tycker du om att ordna seminarier, skriva informationstexter, layouta och publicera information online?
Då har vi kanske praktikplatsen för dig!

Skicka in din ansökan senast den 27 maj 2019. (OBS Förlängd deadline.)

Praktik

Läs mer...
Mirjam Granström om sin praktik på fredsinstitutet
onsdag, 08 Maj 2019

Mirjam Granström var forskningspraktikant på Ålands fredsinstitut under mars till maj 2019. Här är hennes utvärdering av praktikperioden:

Den grundläggande orsaken till mitt intresse för att praktisera vid Ålands fredsinstitut var att jag ville bli bättre bekant med forskning och frågor som institutet arbetar med som rör fred, säkerhet och minoriteter. När jag reflekterar tillbaka på min praktikperiod så inser jag att förutom att jag fått en inblick i hur institutet arbetar med forskning så har jag verkligen blivit medveten om vad Ålands särställning innebär. Som finlandssvensk läser man om ”Ålands-exemplet” under historialektionerna, men det är först under praktikperioden som jag verkligen förstått vad denna särställning innebär och hur Åland kan fungera som ett exempel på en fredlig lösning av en minoritetskonflikt.

Under praktiken har jag haft möjligheten att arbeta med utvecklingen av e-kursen ´Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example’, jag har deltagit i Kastelholmssamtalen och olika seminarier som rört frågor om Ålands särställning, svenska språkets ställning, hållbar utveckling och andra relevanta samhällsfrågor. Förutom detta har jag också haft möjlighet att bekanta mig med en annan form av fredlig konfliktlösning, d.v.s. Ålands medlingsbyrås medlingsverksamhet. Från att i mina studier ha läst om exempel på hur olika internationella aktörer strävar efter att lösa konflikter internationellt har det varit ytterst intressant och lärorikt att se hur medlingsverksamheten på Åland arbetar för att ta fram fredliga lösningar på konflikter som förekommer i det åländska samhället. Diskussionerna med personalen och med frivilliga medlare har fått mig att inse hur viktigt det är att fredsarbetet görs också lokalt.

Överlag har jag under praktikperioden fått ta del av mångsidiga uppgifter och lärorika diskussioner och föreläsningar. Jag har också haft möjligheten att presentera och diskutera frågor som jag brinner för och jag har träffat personer som tror på det de arbetar med och som har inspirerat mig.

IMG 20190429 115428
Mirjam Granström med Petra Granholm och Mirjam Lukola.

 

Nyhetsbrev / Newsletter 2/2019
måndag, 06 Maj 2019

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 2/2019

CONTENTS

 • Upcoming lunch seminar 8.5.2019:
 • Jonny Andersen - On the Swedish Language in Finland and The Swedish Assembly of Finland
 • Call for Interns at the Åland Islands Peace Institute in the autumn of 2019
 • Three new Members of the Board
 • Night of Knowledge 10.6 at Alandica Debatt Event
  and more

INNEHÅLL

 • Kommande lunchseminarium 8.5.2019:
 • Jonny Andersen - Hur står det till med svenskan i Finland? Om Folktinget och dess arbete
 • Praktik vid Ålands fredsinstitut hösten 2019
 • Tre nya ledamöter i fredsinstitutets styrelse
 • Kunskapens kväll 10.6 på Alandica Debatt
  m.m.
Lunchseminarium 8.5.2019. Jonny Andersen: Hur står det till med svenskan i Finland? Om Folktinget och dess arbete
onsdag, 24 april 2019

Lunchseminarium 8.5.2019 Andersen

Onsdagen den 8.5.2019 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium där Jonny Andersen talar under rubriken "Hur står det till med svenskan i Finland? Om Folktinget och dess arbete". Seminariet hålls klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Svenska Finlands folkting är en lagstadgad organisation som har till uppgift att stöda och stärka det svenska språkets ställning och kulturen på svenska i Finland. Folktinget grundades 1919 och firar därmed sitt 100-årsjubileum i år. Som så många andra som arbetar för att värna det svenska i Finland har folktinget ansett sig jobba i motvind under den senaste mandatperioden och även längre tillbaka i tiden. Men vad kan Folktinget egentligen göra? Har Folktinget faktiska möjligheter att åstadkomma något och vad har dess arbete bestått av? Har arbetet lett till förändringar och förbättringar i praktiken?

Jonny Andersen är medarbetare på Ålands fredsinstitut, egenföretagare och aktiv liberal politiker. Han är av lagtinget utsedd till Ålands representant i styrelsen tillika arbetsutskottet vid Svenska Finlands Folkting. Under de senaste två åren har han också fungerat som Folktingets andre vice ordförande. Andersen har med sin bakgrund från både Danmark och Sverige och de senaste 15 åren även Åland och Finland en god kunskap om hur språket förenar men också isolerar både stater och människor.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Tre nya ledamöter i fredsinstitutets styrelse
onsdag, 24 april 2019
 
HannaOjanen 2019 Anders Lidén2019

MarcusKH2019

 

Nya styrelseledamöter:
Hanna Ojanen,
Anders Lidén

och Marcus Koskinen-
Hagman

På stiftelsen Ålands fredsinstituts årssammanträde den 9 april valdes en ny styrelse för den kommande tvååriga mandatperioden. Tre nya ledamöter invaldes: 

Marcus Koskinen-Hagman är rektor vid Ålands lyceum, med stort intresse för ungdoms- och samhällsfrågor. Han disputerade 1999 vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, med avhandlingen “Latent Trait Models of Intrinsic, Extrinsic and Quest Religious Orientations”.

Hanna Ojanen är docent i internationell politik vid Helsingfors universitet. Hon har tidigare arbetat vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors och i Stockholm samt varit Jean Monnet-professor vid Tammerfors universitet. Hanna Ojanen har haft flera uppdrag som redaktör och redaktionsmedlem för internationella tidskrifter i europafrågor, fredsfrågor, statsvetenskap och nordisk integration. Hon talade på Åland vid Kastelholmssamtal om fred 2016. 

Anders Lidén är tidigare ambassadör och utrikesråd vid Sveriges utrikesdepartement. Lidén har varit chef för Sveriges FN-delegation i New York och ambassadör bland annat i Helsingfors. Han har studerat historia och statsvetenskap och har genom åren samlat stor kunskap i mellanösternfrågor och erfarenhet från fredsförhandlingar och FN:s säkerhetsråd.

Ordförande Roger Nordlund samt ledamöterna Katarina Fellman, Nina Fellman, Göran Lindholm och Lia Markelin kvarstår i styrelsen. Vice ordförande Ulla Backlund och ledamot Kenneth Gustavsson avgick och tackades för sina viktiga insatser i styrelsen. Ledamot Christian Pleijel avgick redan tidigare under mandatperioden på egen begäran.

Stiftelsen Ålands fredsinstituts styrelsemedlemmar utses i enlighet med stadgarna av årssammanträdet vartannat år för en mandattid om två år.

På styrelsens möte utsågs också fredsinstitutets forskarråd för de kommande två åren. Samtliga ledamöter omvaldes. Forskarrådet består av fil dr Gunilla Herolf, professor Kjell-Åke Nordquist och docent Mikael Wigell. Fredsinstitutets direktör, docent, Sia Spiliopoulou Åkermark är forskarrådets sekreterare.

Sammanfattning av Kastelholmssamtalen 2019
tisdag, 16 april 2019

IMG 2903

Gunilla Herolf, ordförande för Ålands fredsinstitut forskarråd, har skrivit en sammanfattning av diskussionerna vid årets Kastelholmssamtal. Du kan läsa texten i pdf format eller nedan.


Demokrati, deltagande och det civila samhällets roll var temat för årets Kastelholmssamtal som ägde rum den 28 mars. Samtalen, som i år fördes för femte gången, hålls under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen och inleddes som brukligt på Kastelholms slott.

Årets panel bestod av Maud Olofsson, tidigare näringsminister och vice statsminister i Sveriges regering samt partiordförande i Centerpartiet; Pär Stenbäck, tidigare minister i Finlands regering, riksdagsledamot och partiordförande för Svenska folkpartiet; Göran Djupsund, professor i statsvetenskap och tidigare rektor vid Åbo Akademi i Vasa samt Li Bennich-Björkman, Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala Universitet.

Läs mer...

FacebookTwitterLinkedin