Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 1/2017

Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL:

 • Kastelholmssamtalen 2017: Anmälan för publik till rundabordssamtalen öppen till 10.3
 • Lunchseminarium - Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet
 • Fredens Öar i nytryck på ryska
 • Seminarium i Helsingfors - Åland som exempel
 • Artikel om demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred publicerad i OSSE-tidskrift
 • Vanessa Westerlund ny praktikant på fredsinstitutet
 • Gränslös frukostdiskussion med Nipå
 • Lunchseminarium med Kenneth Gustavsson

CONTENT:

 • The Kastelholm talks 2017: Speakers and Registration
 • Lunch Seminar: A New Cold War? Power Politics in the 21st Century
 • Islands of Peace, reprinted in Russian
 • Seminar in Helsinki - Åland as an Example
 • Article on demilitarization as a constructive tool for co-operation and peace published in OSCE's magazine
 • Vanessa Westerlund, new intern at the Institute
 • Breakfast discussion on borders and boundlessnes
 • Lunch seminar with Kenneth Gustavsson
FacebookTwitterLinkedin