Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 5/2016

Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL:

  • Kastelholmssamtalen 2017 om gränser och gränslöshet, Finland 100 år
  • Ny rapport om självstyrelse i Irakiska Kurdistan och Zanzibar
  • Nytt inlägg om demilitarisering på fredsbloggen
  • Lagförslag om vålds-användning oroar forskare
  • Avslutningsseminarium för jämställdhetsprojektet KID hölls i Vilnius

CONTENT:

  • The Kastelholm talks 2017 on boundaries and boundlessness
  • New report on autonomy in Iraqi Kurdistan and Zanzibar
  • New entry on demilitarisation at the Pece Blog
  • Finnish views on use of force concerns researcher
  • Closing seminar for KID project held in Lithuania

 

FacebookTwitterLinkedin