Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har blivit klar med sitt förslag till precisering av gränserna för det demilitariserade Åland och omvandling av dem till ett modernt karttekniskt system. Bakom arbetet ligger de oklarheter och tolkningsfrågor som hänför sig till koordinaterna och gränserna för Ålands demilitariserade och neutraliserade zon. Läs mer i justitieministeriets pressmeddelande eller ladda ner arbtesgruppens betänkande.

FacebookTwitterLinkedin