Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Ålands fredsinstitut har i kraft av sin konsultativa status inom FN framfört rekommendationer till FN:s människorättsråd, som håller sin fjärde session i Genève den 12-30.3.2007.

Människorättsrådet är fortfarande i en uppbyggnadsfas, vilket betyder att det finns reella möjligheter att påverka arbetsrutinerna.

– Detta år kommer att vara avgörande för hur människorättsrådet kommer att formas, och därför tar vi tillfället i akt och bidrar med våra åsikter och goda råd. Vi kommer även i framtiden att följa rådets arbete och bidra med rekommendationer, förklarar Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.

Läs pressmeddelande samt uttalandet.

FacebookTwitterLinkedin