Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

Försoning – en politisk realitet?

Välkommen på föredrag i Mariehamns stadsbibliotek måndagen den 10 september 2007 kl. 18.30. Kjell-Åke Nordquist talar under rubriken "Försoning - en politisk realitet?".

Föredraget handlar om försoning i både teori och praktik. Nordquist reder ut begreppen kring försoningsprocesser efter krig, och diskuterar vad försoning kan vara och idéerna är bakom försoning. Fredsavtal har under senare år allt oftare inslag av försoning och tillsättandet av en försoningskommission ingår allt oftare i fredsavtal. Detta är ett relativt nytt element i fredsprocessernas historia. För tjugo år sedan fanns knappt några försoningskommissioner. Mest uppmärksammad är kanske försoningsprocessen i Sydafrika och dess försoningskommission.

Kjell-Åke Nordquist har själv arbetat med försoningsprocesser i bland annat Östtimor och Colombia, varifrån han även kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Kjell-Åke Nordquist är docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet samt forskningsutvecklare vid Teologiska högskolan i Stockholm. Nordquist är även teol.lic. i teologisk etik.

Hans senaste forskningsintresse är de försoningsprocesser som äger rum i politiska sammanhang. Är politisk försoning en rimlig hantering av inbördeskrigens fasor i ett samhälle som saknar det mesta eller är den bara ett nytt politikens plåster för oviljan, eller oförmågan, att sona och läka människor och samhällen efter inbördeskrig?

Kjell-Åke Nordquist är medlem av Ålands fredsinstituts styrelse samt ordförande för institutets forskarråd.

FacebookTwitterLinkedin